• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  12345678910...صفحه آخر
  پایان نامه اثر 8 هفته برنامه توانبخشی ترکیبی(تمرینات قدرتی و مصرف مکمل پودر زنجبیل) بر کنترل قامت و پیامدهای استئوآرتریت زانو در مبتلایان زن
  موضوع: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
  کلید واژه ها: ,
  پژوهشگر: مائده احمدی مشکنانی
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 14068
  مشاهده چکیده و فهرست |
  SPO2 548 : شماره راهنما
  استاد راهنما : احمدی مشکنانی، مائده
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه اثر اصلاح تکنیک فرود پرش از سکو بر برخی عوامل خطر آسیب اندام تحتانی
  موضوع: علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی
  کلید واژه ها: آسیب ورزشی ◄ اوج نیرو ◄ زمان اوج ◄ نرخ بارگذاری ◄ اصلاح تکنیک ,Sport ,njuires , ,eak ,orce , ,eak ,ime , ,oading ,ate , ,echnique ,orrection
  پژوهشگر: مینا فرودی
  سال انتشار: 1392
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 11590
  مشاهده چکیده و فهرست |
  SPO2 414 : شماره راهنما
  استاد راهنما : وحید ذوالاکتاف، غلامعلی قاسمی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه اثر اصلاح تکنیک فرود در دوی زیگزاگ بر برخی عوامل خطرزای آسیب اندام تحتانی
  موضوع: تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
  کلید واژه ها: دوی زیگزاگ ◄ فرود ◄ اصلاح تکنیک ◄ تصویرسازی ,Zizag ,uning , ,anding , ,echnique ,odification , ,ental ,raining
  پژوهشگر: مریم اعظمی
  سال انتشار: 1392
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 10924
  مشاهده چکیده و فهرست |
  SPO2 378 : شماره راهنما
  استاد راهنما : وحید ذوالاکتاف
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه اثر سطح تماس پا در دوی زیگزاگ بر عوامل خطرزای آسیب های اندام تحتانی
  موضوع: علوم ورزشی گرایش آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
  کلید واژه ها: دوی زیگزاگ ◄ دویدن روی پنجه پا ◄ عوامل خطرزای آسیب ◄ اندام تحتانی ,Zigzag ,unning , ,orefoot ,unning , ,njury ,isk ,actors , ,ower ,xtremities
  پژوهشگر: معصومه جورست
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 13673
  مشاهده چکیده و فهرست |
  SPO2 524 : شماره راهنما
  استاد راهنما : وحید ذوالاکتاف
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه اثر هشت هفته تمرین والیبال با و بدون پیش پرش بر اجراء، کوفتگی عضلانی تاخیری و تقلا
  موضوع: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی
  کلید واژه ها: والیبال ◄ تمرین﴿ ورزش﴾ ◄ پیش پرش ◄ کوفتگی عضلانی تاخیری ◄ پرش عمودی ◄ اسپک﴿والیبال﴾ ◄ سرویس﴿والیبال﴾ ◄ تمرین پلایومتریک ◄ قدرت عضلانی ◄ عملکرد ◄ تقلا﴿ورزش﴾ ,Volleyball , ,erobic ,xercise , ,re-Jump , ,elayed ,nset ,uscle ,orveness , ,ong ,ump , ,ervice ,Volleyball) , ,lyometric ,raining , ,uscle ,trength , ,erformance
  پژوهشگر: مریم حدادی
  سال انتشار: 1390
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 8771
  مشاهده چکیده و فهرست |
  SPO2 268 : شماره راهنما
  استاد راهنما : غلامعلی قاسمی
  کارشناسی ارشد
  12345678910...صفحه آخر