• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  12345678910...صفحه آخر
  پایان نامه استعاره در ترجمه: نگرش هایی شناختی در مورد ترجمه ی رباعیات خیام به انگلیسی و کردی
  موضوع: زبانشناسی همگانی
  کلید واژه ها: استعاره ◄ ترجمه ◄ فرهنگ ◄ رباعیات خیام ◄ شرفکندی ◄ فیتزجرالد ,metaphor , ,ranslation , ,ulture , ,hayyam’ ,uatrains , ,harafkandi , ,itzgerald
  پژوهشگر: رحمان ویسی حصار
  سال انتشار: 1392
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 10997
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LIN3 22 : شماره راهنما
  استاد راهنما : منوچهر توانگر
  دکتری
  پایان نامه ایدئولوژی در ترجمه متون خبری: رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان
  موضوع: زبان شناسی همگانی
  کلید واژه ها: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی ◄ نقد ترجمه ◄ ایدئولوژی ◄ الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه ,Critical ,iscourse ,nalysis , ,ranslation ,riticism , ,deology , ,ranslation ,uality ,ssessment ,odel
  پژوهشگر: علیرضا خان جان
  سال انتشار: 1391
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 9227
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LIN3 16 : شماره راهنما
  استاد راهنما : محمد عموزاده مهدیرجی، عباس اسلامی راسخ
  دکتری
  پایان نامه بررسی آرایش وندهای اشتقاقی زبان فارسی
  موضوع: زبان شناسی همگانی
  کلید واژه ها: تکواژ آرایی ◄ وندهای اشتقاقی ◄ زبان فارسی ◄ رویکرد محدودیت های گزینشی فب﴿1988﴾ ◄ بسامد وقوع ,Morphotactics , ,ersian ,anguage , ,electional ,estrictions , ,ccurrence ,rrquency , ,erivational ,ffixes
  پژوهشگر: مریم حمصیان
  سال انتشار: 1389
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 7462
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LIN2 79 : شماره راهنما
  استاد راهنما : عادل رفیعی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه بررسی آکوستیکی تکیة واژگانی و تکیة زیروبمی در فراگیران متوسط زبان انگلیسی فارسی زبان
  موضوع: زبانشناسی همگانی
  کلید واژه ها: تکیة واژگانی ◄ تکیة زیروبمی ◄ بسامد اصلی ◄ کیفیت واکه ای ,lexical ,tress , ,itch ,ccent , ,undamental ,requency , ,owel ,uality
  پژوهشگر: الهه مسجدی
  سال انتشار: 1393
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 12385
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LIN2 138 : شماره راهنما
  استاد راهنما : بتول علی نژاد
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه بررسی ابعاد دستوری شدن نقش نماهای گفتمان در زبان فارسی روزمره
  موضوع: زبان‌شناسی همگانی
  کلید واژه ها: دستوری شدن ◄ نقش‌نمای گفتمانی ◄ تغییر معنایی ◄ بین ذهنی شدن ◄ رویه‌ای شدن ◄ کاربرد شناختی شدن ◄ کاربرد شناختی ,grammaticalization , ,ragmatic ,arkers , ,emantic ,hange , ,nter)subjectification﴾ , ,roceduralization , ,ragmaticalization , ,iscourse
  پژوهشگر: اعظم نورا
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 12959
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LIN3 26 : شماره راهنما
  استاد راهنما : محمد عموزاده
  دکتری
  12345678910...صفحه آخر