• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  12345678910...صفحه آخر
  پایان نامه آزمون های بوت استرپ برای برابری میانگین ها و واریانس ها
  موضوع: آمار گرایش آمار ریاضی
  کلید واژه ها: روش بوت استرپ ◄ تحلیل واریانس ◄ واریانس ◄ میانگین ◄ شبیه سازی مونت کارلو ◄ بوت استرپ پارامتری ,Bootsrap ,ethod , ,ariance ,nalysis , ,ariance , ,ean , ,imulation ,otecarlo , ,arametric ,ootstrap
  پژوهشگر: سمانه نوری امام زاده
  سال انتشار: 1391
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 10015
  مشاهده چکیده و فهرست |
  STA2 128 : شماره راهنما
  استاد راهنما : نصراله یزدان پناه
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه آزمون های نیکویی برازش برای توزیع نرمال چوله
  موضوع: آمار گرایش آمار ریاضی
  کلید واژه ها: آزمون نیکویی برازش ◄ توزیع نرمال ◄ چولگی﴿آمار﴾ ◄ تابع چگالی ◄ ضریب همبستگی ◄ بوت استرپ ◄ تابع توزیع ◄ تابع مولد گشتاور ,Goodness ,f ,it ,est , ,ormal ,istribution , ,kewness , ,ensity ,unction , ,orrelation ,onfficient , ,ootstrap , ,istribution ,unction , ,oment ,enerating ,unction
  پژوهشگر: محمد مهدی مقامی
  سال انتشار: 1390
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 8202
  مشاهده چکیده و فهرست |
  STA2 111 : شماره راهنما
  استاد راهنما : محمد بهرامی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه ارزیابی تابع قابلیت اعتماد نانوسیستم ها و ریز مولفه ها
  موضوع: آمار گرایش آمار ریاضی
  کلید واژه ها: قابلیت اعتماد ◄ توزیع گیبز ◄ توزیع دوجمله ای ◄ تابع بقا ◄ متغیر تصادفی وابسته ◄ مفصل گاوسی ◄ میدان تصادفی مارکف ◄ نمونه گیری گیبز ◄ نرخ خطر ◄ نانوسیستم ,Reliability , ,ibbs ,istribution , ,inomial ,istribution , ,urvival ,unction , ,ssociated ,andom ,ariales , ,aussian ,opula , ,arkov ,andom ,ield , ,ibbs ,ampling , ,azard ,ate , ,anosystem
  پژوهشگر: زهرا غلامی
  سال انتشار: 1391
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 9860
  مشاهده چکیده و فهرست |
  STA2 123 : شماره راهنما
  استاد راهنما : مجید اسدی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه ارزیابی و مقایسه طرح های بهینه در مدل های خطی تعمیم یافته
  موضوع: آمار گرایش آمار ریاضی
  کلید واژه ها: آمار ریاضی , مدل خطی تعمیم یافته , طرح بهینه , رگرسیون خطی , معیار بهینگی ,Mathematical ,tatistics , ,eneralized ,inear ,odel , ,ptimal ,esign , ,inear ,egression , ,ptimality ,riterion
  پژوهشگر: فریده جدی گوگه
  سال انتشار: 1388
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 6647
  مشاهده چکیده و فهرست |
  STA2 73 : شماره راهنما
  استاد راهنما : هوشنگ طالبی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه استنباط در باره میانگین توزیع نرمال لگاریتمی
  موضوع:
  کلید واژه ها: آمار (ریاضی) ◄ 1385 ◄ استنباط آماری ◄ میانگین ◄ آزمون فرض ◄ واریانس (آمار) ◄ توزیع نرمال ,لگاریتم ,tatistics , ,tatistical ,nference , ,ean , ,ypothesis ,estiny , ,ariance ,statistics) , ,ormal ,istribution , ,ogarithm
  پژوهشگر: مهدی احمدی
  سال انتشار: 1385
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 3887
  مشاهده چکیده و فهرست |
  STA2 43 : شماره راهنما
  استاد راهنما : دکتر محمد حسین علامت ساز
  کارشناسی ارشد آمار گرایش ریاضی
  12345678910...صفحه آخر