• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  12345678910...صفحه آخر
  پایان نامه آرنز - منظم پذیری جبرهای نیم گروهی وزن دار
  موضوع:
  کلید واژه ها: ریاضی محض ◄ 1385 ◄ جبرهای آرنز- منظم ◄ جبرهای گروهی وزنی ◄ منظم پذیری ◄ فضاهای توابع وزنی ◄ توپولوژی ◄ نیمه گروههای توپولوژیکی ◄ تابع تقریبا ,
  پژوهشگر: حسین کارشناس نجف آبادی
  سال انتشار: 1385
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 3881
  مشاهده چکیده و فهرست |
  MAT2 151 : شماره راهنما
  استاد راهنما : دکتر علی رجالی
  کارشناسی ارشد ریاضی گرایش محض
  پایان نامه اسکیم های شرکت پذیر، طرح ها و گروه های جایگشتی
  موضوع: ریاضی محض گرایش جبر
  کلید واژه ها: اسکیمهای شرکت پذیر ◄ گروه های متناهی ◄ 2- مدارها ◄ گروه های جایگشتی ,Association ,chemes , ,rbital , ,inite ,roups , ,ermutation ,roups
  پژوهشگر: فاطمه نامجو
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 13021
  مشاهده چکیده و فهرست |
  MAT2 476 : شماره راهنما
  استاد راهنما :
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه الگوریتم مجموعهی فعال برای مسائل برنامه‌ریزی غیرخطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی پارامتریک
  موضوع: ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
  کلید واژه ها: روش های مجموعه فعال ◄ بهینه سازی غیرخطی ◄ SLQP ◄ تصویر گرادیان ◄ LP پارامتریک ,nonlinear ,ptimization , ,ctive-set ,ethods , ,LQP , ,arametric ,P , ,radient ,rojection
  پژوهشگر: مهدیه کریمی بوانی
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 13502
  مشاهده چکیده و فهرست |
  MAT2 492 : شماره راهنما
  استاد راهنما : صغری نوبختیان
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه الگوریتم‌های کارا و پایدار در تقریب گویا
  موضوع: ریاضی گرایش ریاضی فیزیک
  کلید واژه ها: تقریب گویا ◄ تقریب پاده ◄ تجزیهی مقدار تکین ◄ دوتاییهای فرویسارت ◄ تقریب‌های غیرخطی ◄ کمترین مربعات ,Rational ,pproximation , ,adé ,pproximation , ,ingular ,alue ,ecomposition ,SVD) , ,roissart ,oublets , ,onlinear ,pproximation , ,east-Squares
  پژوهشگر: نسیم پاکنهاد
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 13584
  مشاهده چکیده و فهرست |
  MAT2 494 : شماره راهنما
  استاد راهنما : داود میرزائی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه الگوریتمی برای بهینه‌سازی روی مجموعه مؤثر ضعیف از یک مسأله برنامه‌ریزی چند‌هدفه غیر‌خطی
  موضوع: ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
  کلید واژه ها: ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺧطی ◄ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﻏﯿﺮﺧطی ◄ ﺗﻘﺮﯾﺐﺧﺎرجی ◄ ﺗﻘﺮﯾﺐ داﺧلی ◄ جواب ﻣﺆﺛﺮ ◄ ﺟﺴﺘﺠﻮیﺷﺎﺧﻪ و ﮐران ◄ فضایﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ◄ ﻓﻀﺎیﺗﺼﻤﯿﻢ ◄ ﺟﻮاب ﻣﺆﺛﺮ ◄ ﺟﻮاب ﻣﺆﺛﺮ ﺿﻌﯿﻒ ◄ ﺟﻮاب ε_مؤثر ◄ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﻣﺎن ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی ,Branch ,nd ,ound ,earch , ,ecision ,pace , ,fficient ,olution , ,nner ,pproximation , ,ultiobjective ,inear ,rogramming , ,ultiobjective ,onlinear ,rogramming , ,utcome ,pace , ,uter ,pproximati
  پژوهشگر: علیرضا بابایی بندارتی
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 13595
  مشاهده چکیده و فهرست |
  MAT2 495 : شماره راهنما
  استاد راهنما : صغری نوبختیان
  کارشناسی ارشد
  12345678910...صفحه آخر