• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  12345678910...صفحه آخر
  پایان نامه اپواکسایش آلکن ها کاتالیز شده به وسیله ی مولیبدنیل استیل استو نات قرار گرفته بر روی نانو لوله های کربنی چند دیواره
  موضوع: شیمی گرایش معدنی
  کلید واژه ها: اپوکسایش ◄ آلکن ها ◄ مولیبدنیل استیل استونات ◄ نانو لوله کربنی چنددیواره ◄ هترواتم ◄ ترشری بوتیل هیدروپراکسید ◄ 1،2- دی کلرواتان ◄ کاتالیزگر ,Epoxidation , ,lkene , ,o(O)2(acac)2 , ,ulti-Wall ,arbon ,anotube , ,etro ,tom , ,ert-Butylhydroperoxide , ,,2-Dichloroethane , ,atalyst
  پژوهشگر: فریبا اثنی عشری اصفهانی
  سال انتشار: 1390
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 8611
  مشاهده چکیده و فهرست |
  CHE2 379 : شماره راهنما
  استاد راهنما : مجید مقدم، ولی اله میرخانی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه اپوکسایش شبه حیاتی آلکن ها توسط سدیم پریدات کاتالیز شده به وسیله ای منگنز تترافنیل پورفیرین قرار گرفته بر روی SBA-15 پیوند شده با ایمیدازول و تخریب......
  موضوع: شیمی گرایش معدنی
  کلید واژه ها: منگنز (III) تترافینل پورفیرین ◄ اپوکسایش الکن ◄ کاتالیزگر ◄ فعالیت کاتالیزگر ◄ نانوذره ◄ فوتوکاتالیزگر ◄ کاتالیزگر ناهمگن ◄ متیلن بلو ◄ برلیانت گرین ,Manganese ,III)tetraphenylporphyrin , ,lkene ,poxidation , ,atalyst , ,atalyst ,ctivity , ,anoparticle , ,hotocatalytic , ,eterogeneous ,atalyst , ,ethylene ,lue , ,rilliant ,reen
  پژوهشگر: آرزو اربابان اصفهانی
  سال انتشار: 1391
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 9561
  مشاهده چکیده و فهرست |
  CHE2 413 : شماره راهنما
  استاد راهنما : شهرام تنگستانی نژاد، مجید مقدم
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه اپوکسایش شبه حیاتی آلکن ها توسط سدیم پریدات کاتالیز شده به وسیله ی منگنز تترافنیل پورفیرین قرار گرفته روی نانولوله های کربنی چند دیواره
  موضوع: شیمی گرایش معدنی
  کلید واژه ها: تترافنیل پورفیرین ◄ اپوکسایش ◄ آلکن ها ◄ نانولوله ها کربنی چند دیواره ◄ سدیم پریدات ◄ منگنز ◄ کاتالیزگر ناهمگن ,Tetraphenyl ,orphyrin , ,poxidation , ,lkene , ,odium ,eriodate , ,anganese , ,ulti-Wall ,arbon ,anotubes , ,eterogeneous ,atalyst
  پژوهشگر: مریم ذاکری
  سال انتشار: 1389
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 7700
  مشاهده چکیده و فهرست |
  CHE2 339 : شماره راهنما
  استاد راهنما : مجید مقدم، ایرج محمدپور بلترک
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه اپوکسایش شبه حیاتی هیدروکربن ها کاتالیز شده به وسیله ی منگنز تترافنیل پورفیرین و .....
  موضوع: شیمی گرایش معدنی
  کلید واژه ها: Catalyst ◄ Manganese teraphenylporphyrin ◄ Nanosilica ◄ Polyoxometalate ◄ Catalyst activity ◄ Epoxidation ◄ Alkene ◄ Heterogeneous catalyst ◄ Hydrogen peroxide ,
  پژوهشگر: سهیلا میر
  سال انتشار: 1390
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 9144
  مشاهده چکیده و فهرست |
  CHE2 398 : شماره راهنما
  استاد راهنما : شهرام تنگستانی نژاد، بهرام یداللهی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه اپوکسایش کاتالیستی آلکن‌ها با سدیم پریدات توسط کمپلکس محلول در آب باز شیف روتنیم(III) به صورت همگن و با نگه‌دارنده‌های آمبرلیت و داوکس
  موضوع: شیمی گرایش معدنی
  کلید واژه ها: باز شیف , اپوکسایش , اولفین , روتنیم(III) سالن , آمبرلیتIRA-120 , داوکس 50 WX4 ,Schiff ,ase , ,poxidation , ,lkene , ,on-exchange ,esins , ,eterogeneous ,atalyst
  پژوهشگر: مولود افشاری
  سال انتشار: 1392
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 11280
  مشاهده چکیده و فهرست |
  BIO2 552 : شماره راهنما
  استاد راهنما : مجید مقدم، ولیاله میرخانی
  کارشناسی ارشد
  12345678910...صفحه آخر