• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  123456
  پایان نامه ارائه روشی برای بهبود دقت تشخیص در سیستم تشخیص نفوذ
  موضوع: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات
  کلید واژه ها: سیستم تشخیص نفوذ ◄ داده کاوی ◄ روش های پشته سازی ◄ روش های تقویتی ◄ حمله ممانعت از سرویس ◄ حمله پویش ◄ حمله راه دور به محلی ◄ حمله کاربر به ریشه ,intrusion ,etection ,ystems , ,ata ,ining , ,tacking ,ethods , ,oosting ,ethods , ,enial ,f ,ervice ,ttack , ,robe ,ttack , ,emote ,o ,ocal ,ttack , ,ser ,o ,oot ,ttack
  پژوهشگر: ایمان حسین خانی
  سال انتشار: 1393
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 11832
  مشاهده چکیده و فهرست |
  IT2 10 : شماره راهنما
  استاد راهنما : احمد براآنی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه ارائه یک روش کنترل خطای نابرابر تطبیقی برای کدینگ توزیع شدهی ویدئو در شبکه‌های حسگر چند رسانه‌ای بیسیم
  موضوع: مهندسی فناوری اطللاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
  کلید واژه ها: کدینگ توزیع شدهی ویدئو ◄ شبکه‌های حسگر چند رسانه‌ای بیسیم ◄ کنترل خطای نابرابر ,Multimedia ,ommunication , ,ireless ,ultimedia ,ensor ,etwork , ,istributed ,ideo ,oding
  پژوهشگر: مرتضی نیک زاد
  سال انتشار: 1393
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 11634
  مشاهده چکیده و فهرست |
  IT2 8 : شماره راهنما
  استاد راهنما : علی بهلولی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه ارائهی یک پروتکل کارآمد جهت محاسبه ی اشتراک مجموعه‌های محرمانه
  موضوع: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات
  کلید واژه ها: رمزنگاری ◄ محاسبهی اشتراک مجموعه‌های محرمانه ◄ مقداردهی فراموشکارانه چند جمله‌ای ◄ مدل نیمه صادقانه ◄ مدل بدخواه ◄ خم بیضوی ,Private ,et ,ntersection , ,ryptography , ,blivious ,olynomial ,valuation , ,emi ,onest ,odel , ,alicious ,odel , ,lliptic ,urve
  پژوهشگر: مجید خرم دین
  سال انتشار: 1393
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 12377
  مشاهده چکیده و فهرست |
  IT2 16 : شماره راهنما
  استاد راهنما : حمید ملا
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه ارتباطات دستگاه به دستگاه آگاه از تحرک به منظور تخلیه ترافیک شبکه‌های سلولی
  موضوع: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه‌های کامپیوتری
  کلید واژه ها: ,
  پژوهشگر: سمانه خادم خوراسانی
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 14157
  مشاهده چکیده و فهرست |
  IT2 32 : شماره راهنما
  استاد راهنما : خادم خوراسانی، سمانه
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه افزایش بهره وری طیفی در تخصیص منابع رادیویی به فمتوسل‌های خود سازمانده مبتنی بر FFR
  موضوع: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه‌های کامپیوتری
  کلید واژه ها: تخصیص منابع ◄ فمتوسل های خودسازمانده ◄ FFR ◄ آتوماتای یادگیر ◄ شبکه‌های ناهمگن ,resource ,llocation , ,elf-organized ,emtocell , ,FR , ,earning ,utomata , ,eterogeneous ,etworks
  پژوهشگر: مریم نصر اصفهانی
  سال انتشار: 1393
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 12286
  مشاهده چکیده و فهرست |
  IT2 15 : شماره راهنما
  استاد راهنما : بهروز شاهقلی قهفرخی
  کارشناسی ارشد
  123456