• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 19 آذر 1402| 18.206.48.243 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)
  کاربر گرامی، جهت استفاده از کلیه امکانات سایت لطفا از مرورگر موزیلا یا گوگل کروم استفاده نمایید
  عنوان،کلمات کلیدی،خلاصه،فهرست:
  جستجو در:  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  pay pay pay

  عنوان: کلید واژه ها:
  پژوهشگر: استاد راهنما:
  فهرست: شماره رکورد:
  چکیده انگلیسی : چکیده فارسی :
  مقطع: موضوعات:
  ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران عضو تنها کافیست روی سفارش یا دانلود کلیک کنند تا عملیات انجام گردد و کاربران مهمان پس از انتخاب و افزودن در سبد خرید و پرداخت وجه لینکهای دانلود نمایش و سفارشات برایشان ارسال می گردد
  12345678910...صفحه آخر
  پایان نامه آب ریخت شناسی حوضه آبی حیدری
  موضوع: جغرافیا
  کلید واژه ها: رودخانه حیدری Geography ◄ Geology ◄ Climate ◄ Vegetation ◄ Hydrology ◄ Geomorphology ◄ Quaternary ◄ Cretaceous ◄ Rainfall ◄ Soil ◄ Heidari river جغرافیا ◄ 1376 ◄ زمین شناسی ◄ اقلیم ◄ پوشش گیاهی ◄ آب شناسی ◄ زمین ریخت شناسی ◄ دوران چهارم زمین شناسی ◄ كرتاسه ◄ بارندگی ◄ خاك
  پژوهشگر: مجید منتظری
  استاد راهنما: دكتر حسنعلی غیور، دكتر محمد حسین رامشت
  مقطع: كارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
  سال انتشار: 1376
  زبان : persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 1947 مشاهده چکیده و فهرست |

  شماره راهنما:
  پایان نامه آب ریخت شناسی حوضه آبی میان رودان
  موضوع: جغرافیا
  کلید واژه ها: بارش Natural geography ◄ Geology ◄ Physicochemical characteristics ◄ Climatology ◄ Hydrograph ◄ Morphology ◄ Sediment ◄ Psiac method ◄ Vaporiztion ◄ Precipitation جغرافیای طبیعی ◄ 1376 ◄ زمین شناسی ◄ خصوصیات فیزیكوشیمیایی ◄ اقلیم شناسی ◄ هیدروگراف واحد ◄ ریخت شناسی ◄ رسوبات ◄ روش پسیاك ◄ تبخیر
  پژوهشگر: علی براتیان
  استاد راهنما: دكتر محمد حسین رامشت، دكتر مسعود معیری
  مقطع: كارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
  سال انتشار: 1376
  زبان : persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 1998 مشاهده چکیده و فهرست |

  شماره راهنما:
  پایان نامه آب ریخت شناسی حوضه سهرین
  موضوع: جغرافیا
  کلید واژه ها: گروه بندی اقلیمی Natural geography ◄ Drainage system ◄ Torrent ◄ Errosion ◄ Spillway system ◄ Runoff ◄ Climatic grouping جغرافیای طبیعی ◄ 1378 ◄ سیستم زهكشی ◄ سیلاب ◄ فرسایش ◄ سیستم آبریز ◄ رواناب
  پژوهشگر: حمیده زینالی
  استاد راهنما: دكتر حسنعلی غیور، دكتر محمد حسین رامشت
  مقطع: كارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
  سال انتشار: 1378
  زبان : persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 2478 مشاهده چکیده و فهرست |

  شماره راهنما:
  پایان نامه آبخیزداری و مهار سیل در حوضه رود زرد از زیر حوضه های رودخانه جراحی
  موضوع: جغرافیا
  کلید واژه ها: رسوب Geography ◄ Geology ◄ Formation ◄ Climatiology ◄ Vegetation ◄ Soil ◄ Hydrology ◄ Natural disasters ◄ Flood control ◄ Erosion ◄ Sediment جغرافیا ◄ 1375 ◄ زمین شناسی ◄ سازند ◄ اقلیم شناسی ◄ پوشش گیاهی ◄ خاك ◄ آب شناسی ◄ بلای طبیعی ◄ كنترل سیل ◄ فرسایش
  پژوهشگر: ناصر اورك
  استاد راهنما: دكتر حسنعلی غیور، دكتر محمدرضا كاویانی
  مقطع: كارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
  سال انتشار: 1375
  زبان : persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 1875 مشاهده چکیده و فهرست |

  شماره راهنما:
  پایان نامه آبریخت شناسی حوضه رودخانه چله گاه (زیر حوضه كارون شمالی)
  موضوع: جغرافیا
  کلید واژه ها: پوشش گیاهی Geoghraphy ◄ Morphology ◄ Chelegah basin ◄ Sub basin (north Karoon) ◄ Roch unit ◄ Miocene ◄ Pliocene ◄ Palaeocene-eocene ◄ Climate ◄ Vegetation جغرافیا ◄ 1378 ◄ ریخت شناسی ◄ حوضه چله گاه ◄ زیر حوضه (كارون شمالی) ◄ واحد سنگی ◄ میوسن ◄ پلیوسن ◄ پالئوسن-ائوسن ◄ هواشناسی
  پژوهشگر: حسینعلی امینی
  استاد راهنما: دكتر مسعود معیری
  مقطع: كارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
  سال انتشار: 1378
  زبان : persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 2397 مشاهده چکیده و فهرست |

  شماره راهنما:
  12345678910...صفحه آخر