• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 4850
  موضوع :زبان و ادبیات عرب
  پژوهشگر : صدیقه مظفری
  توصیفگر لاتین : ??? ( ????? ????) Arab language and literature , Sahifa Sajjadia , Orayers , Rhetoric , Oxymoron , Congeries , Antimetabole
  توصیفگر فارسی : زبان و ادبیات عرب ? 1387 ? صحیفه سجادیه ( کتاب) ? دعا ? بدیع ? امام چهارم ( ع) ? امام سجاد ( ع) ? جناس ? سجع ? طباق ? مقابله ? مراعات نظیر
  دانشکده : دانشکده زبانهای خارجه، گروه زبان و ادبیات عرب
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دکتر محمدرضا ابن الرسول
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 4850
  شماره راهنما : ARA2 121
  فهرست : الفهرس
  العنوان الصفحة
  المقدمة خ-ذ
  الفصل الأول: الجوانب الکلیة لحیاة الإمام علی بن الحسین(ع) والصحیفة السجادیة والبدیع
  1-1. نبذة من حیاة الإمام علی بن الحسین علیهما السلام 1
  1-2. مکانة الصحیفة السجادیة 3
  1-2-1. شروح الصحیفة السجادیة 3
  1-2-1-1. ریاض السالکین 4
  1-2-1-2 الحدیقة الهلالیة 5
  1-3. الدعاء لغةً واصطلاحاً 6
  1-3-1. الدعاء اصطلاحاً 6
  1-3-2. الدعاء فی القرآن الکریم وحدیث أهل البیت علیهم السلام 6
  1-3-3. فلسفة الدعاء 7
  1-3-4. أثرالدعاء فی حیاة الإنسان 8
  1-3-5. خصائص أدعیة الأئمة علیهم السلام 9
  1-3-6. أدعیة منظومة لعلی بن الحسین علیهما السلام 9
  1-3-7. أدب الدعاء عند علی بن الحسین علیهما السلام 10
  1-4. البدیع لغةً 12
  1-4-1. البدیع فی القرآن الکریم والحدیث الشریف والشعر 12
  1-4-2. البدیع اصطلاحاً 13
  1-4-3. نشأة علم البدیع 13
  1-4-4. تطورعلم البدیع 15
  1-4-5. البدیعیات 20
  1-4-6. المحسنات المخصوصة بالنثر والنظم 25
  الفصل الثانی: المحسنات اللفظیة
  2-1. الاقتباس 26
  2-2. الإعنات ? لزوم ما لا یلزم 29
  2-3. براعة الاستهلال? براعة المطلع 29
  العنوان الصفحة
  2-4. براعة المطلع 29
  2-5. براعة الختام 34
  2-6. الترصیع 39
  2-7. التسبیغ? تشابه الأطراف 40
  2-8. تشابه الأطراف 41
  2-9. التشدید? لزوم ما لا یلزم 41
  2-10. التصدیر ? رد العجز علی الصدر 41
  2-11. التضییق ? لزوم ما لا یلزم 41
  2-12. التلمیح 41
  2-13. الجناس 47
  2-13-1. جناس الاشتقاق 47
  2-13-2. الجناس التّام 49
  2-13-3. جناس التصحیف? الجناس المصَحَّف 50
  2-13-4. جناس الخط? الجناس المصَحَّف 50
  2-13-5. جناس شبه اشتقاق 50
  2-13-6. جناس القلب? الجناس المقلوب 51
  2-13-7. الجناس اللاحق 51
  2-13-8. الجناس اللفظی 56
  2-13-9. الجناس المُحَرَّف 56
  2-13-10. الجناس المردَّد? الجناس المزدوج 57
  2-13-11. الجناس المردّف? الجناس الناقص 57
  2-13-12. الجناس المزدوج 57
  2-13-13. الجناس المُصَحَّف 60
  2-13-14. الجناس المضارع 60
  2-13-15. الجناس المطرف? الجناس الناقص 64
  2-13-16. الجناس المقلوب 64
  2-13-17. الجناس المکرَّر? الجناس المزدوج 65
  العنوان الصفحة
  2-13-18. الجناس الناقص 65
  2-14. حسن الابتداء ? براعة المطلع 66
  2-15. حسن التضمین? التلمیح 66
  2-16. حسن الخاتمة? براعة الختام 66
  2-17. حسن المقطع? براعة الختام 67
  2-18. ردُّ العجز علی الصدر 67
  2-19. السجع 68
  2-19-1. السجع المتوازی 68
  2-19-2. السجع المرصَّع 75
  2-19-3. السجع المطَرَّف 77
  2-20. لزوم ما لا یلزم 79
  2-21. ما لا یستحیل بالانعکاس 82
  2-22. مقلوب الکل ? ما لا یستحیل بالانعکاس 83
  2-23. المقلوب والمُستوی ? ما لا یستحیل بالانعکاس 83
  2-24. المماثلة 83
  2-25. المناسبة اللَّفظیَّة 84
  2-26. الموازنة 87
  الفصل الثالث: المحسنات المعنویة
  3-1. الائتلاف ? مراعاة النَّظیر 90
  3-2. الاحتراس 90
  3-3. الإدماج 92
  3-4. الإرداف 93
  3-5. إرسال المثل 95
  3-6. الاستخدام 97
  3-7. الاستدراک? الرجوع 99
  3-8. الاستقصاء 99
  3-9. الإشارة 101
  العنوان الصفحة 3-10. الاعتراض 101
  3-11. الإغراق 102
  3-12. الافتنان 103
  3-13. الإفراط? الغلوّ 104
  3-14. الالتفات 104
  3-15. الانصراف? الالتفات 106
  3-16. الإیغال 106
  3-17. الإیهام? التوریة 107
  3-18. براعة الطلب 107
  3-19. البسط 108
  3-20. التأبید 109
  3-21. تأکید المدح بما یشبه الذم 111
  3-22. التتبیع ? الإرداف 112
  3-23. التتمیم 112
  3-24. التجاوز? الإرداف 113
  3-25. التجرید 114
  3-26. التدبیج 115
  3-27. التذییل 115
  3-28. التَّرتیب 118
  3-29. التردید 119
  3-30. التزاوج ? المشاکلة 120
  3-31. التَّضاد ? الطباق 120
  3-32. التعریض 120
  3-33. التفویف 121
  3-34. التقسیم 122
  3-35. التکافو ? الطباق 124
  3-36. التکرار 124
  العنوان الصفحة
  3-37. التَّکمیل 125
  3-38. التمام ? التَّتمیم 126
  3-39. التوریة 127
  3-40. التوفیق ? مراعاة النَّظیر 128
  3-41. التناسب ? مراعاة النَّظیر 128
  3-42. تنسیق الصفات 128
  3-43. التَّوزیع 129
  3-44. التَّوشیع 130
  3-45. الجمع 131
  3-46. الجمع مع التَّفریق 132
  3-47. الجمع مع التَفریق مع التَقسیم 132
  3-48. الحذف 133
  3-49. الرجوع 134
  3-50. سلامة الاختراع 135
  3-51. الطباق 137
  3-52. العکس 142
  3-53. العکس والتبدیل? العکس 143
  3-54. الغلو 143
  3-55. اللَّفُّ والنَّشرُ 143
  3-56. المدحُ فی معرِض ِ الذَّمِّ ? تأکید المدح بما یشبه الذَّمِّ 145
  3-57. المذهب الکلامی 145
  3-58. مراعاة النظیر 147
  3-59. المشاکلة 150
  3-60. المطابقة ? الطباق 151
  3-61. المقابلة 151
  3-62. نفی الشیء بإیجابه (أو بلازمه) 157
  3-63. نفی الشیء بنفی لازمه ? نفی الشیء بإیجابه 158
  العنوان الصفحة -3-64. النفی والجحود ? تأکید المدح بما یشبه الذمّ 158
  النتائج 159
  المصادر والمراجع 160

  چکیده :
  چکیده صحیفه سجادیه مجموعه نیایش های امام زین العابدین علیه السلام شامل پنجاه و چهار دعاست که اهمیت بسیاری در آموزه های دینی دارد و هر کس که این ادعیه را مورد مطالعه قرار دهد و در معانی آن تأمل کند به مرتبت والای امام سجاد علیه السلام در اسلام پی می برد. با توجه به عظمت امام سجاد علیه السلام و اهمیت این کتاب، شروح مختلفی بر آن نوشته شده است ولی هیچ اثری به طور مستقل به بلاغت این أدعیه اعم از معانی و بیان و بدیع نپرداخته است. لازم است که ما بیشتر به این کتاب ارزشمند توجه کنیم و دانشوران و فرهیختگان باید به تحقیقات و مطالعات بسیاری درباره این کتاب بپردازند، چنان که که این اهتمام را در مورد قرآن و نهج البلاغه اعمال داشته اند. در رساله ای که پیش رو دارید براساس یک جستجوی میدانی، آرایه های بدیعی اعم از لفظی و معنوی در صحیفه سجادیه نمونه یابی شده است. فصل اول بطور خلاصه به جایگاه صحیفه سجادیه و مهم ترین شروح آن، و سپس تطور علم بدیع می پردازد. دومین فصل رساله آرایه های لفظی استخراج شده از صحیفه را در بر دارد و فصل سوم مشتمل بر آرایه های معنوی مستخرج از صحیفه است. در این رساله نشان دادیم که: بسیاری از آرایه های لفظی و معنوی در صحیفه نمونه دارد. آرایه های لفظی بویژه جناس و سجع در صحیفه پر نمونه است و در واقع نیایشی نیست که از این محسنات تهی باشد. آرایه های معنوی بویژه انواع طباق، مقابله، مراعات النظیر و عکس در صحیفه پر نمونه است. واژگان کلیدی: امام علی بن الحسین علیهما السلام صحیفه سجادیه دعاء بدیع آرایه های بدیعی الملخّص الصحیفة السجادیة للإمام زین العابدین علیه السلام تشتمل علی أربعة وخمسین دعاءً وهی علی جانب عظیم من الأهمیة فی المعارف الإسلامیة، ومَن یقرأها ویتأمَّل معانیها یعرف عن علو مکانة الإمام علیه السلام فی الإسلام. وبالنظر لعظمة الإمام ومزید أهمیَّة هذه الأدعیة أُلِّفَت الکتب والشروح الکثیرة لها، وما یظهر من هذه الکتب أنه لم یوجد کتابٌ یختصّ بشرح فصاحتها ووجوه بلاغتها من المعانی والبیان والبدیع مستقلاً. وعلینا أن نهتم بهذا الکتاب الثمین أکثر من هذا ولا بدَّ لأهل العلم والثقافة أن یبادروا إلی دراسات حول هذا الکتاب، کما نشاهد بالنسبة إلی القرآن الکریم ونهج البلاغة. وهذه الرسالة التی بین أیدیکم تشتمل علی دراسة شاملة فی استخراج المحسنات البدیعیة من اللفظیة والمعنویة فی الصحیفة. فالفصل الأوَّل منها یعرض عرضاً موجزاً عن مکانة الصحیفة وأهمِّ شروحها، ثمَّ تطوّر علم البدیع، و الفصل الثانی یشتمل علی المحسنات اللفظیة المستخرجة من هذه الأدعیة والفصل الثالث یشتمل علی المحسنات المعنویة المستخرجة منها. وأثبتنا فی الرسالة هذه: أنه یتوفر کثیر من المحسنات اللفظیة والمعنویة فی الصحیفة. ثمّ المحسنات اللفظیة کثیرة فی الصحیفة خاصة الجناس والسجع وفی الحقیقة لم یُوجَد دعاءٌ یخلو من هذه المحسنات. وأنّ المحسنات المعنویة أیضاً متوفرة فی الصحیفة خاصة ضروب الطباق، والمقابلة ومراعاة النظیر والعکس. الکلمات الرئیسیة: 1. الإمام علی بن الحسین علیهما السلام 2. الصحیفة السَّجادیة 3. الدعاء 4. البدیع 5. المحسّنات

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Sahifa Sajjadia consists of the prayers of Imam Zeinol Abedin including fifty four prayers which have great importance in the religious doctrines. Every one, who studies these prayers and contemplates their meanings, can figure out the high spiritual rank of Imam Sajjad ( peace be upon him). Taking Imam Sajjad’s grandeur as well as the importance of this book into consideration, various explanations have been written about it but none of them have separately defined the rhetorics of these prayers including meaning, statement, and speech figures. It is necessary for us to pay more attention to this worthwhile book, and the scholars and cultured people should devote more time to study and do research on this book as they have made an effort to succeed in the explanation of Quran and Nahjol-Balagheh. In this thesis, the figures of speech including verbal and semantic in the Sahifa Sajjadia have been specified based on a field research. In the first chapter, the place of Sahifa Sajjadia, the most important explanations of it as well as the different types of the art of good writing (rhetorics) have been studied briefly. The second chapter of the thesis contains the verbal figures of speech extracted from Sahifa and the fourth chapter includes the semantic figures of speech extracted from the Sahifa. In this thesis, we have shown that there are many examples of the verbal and semantic figures of speech in Sahifa. There are a lot of examples of the verbal figures of speech especially including pun and riming-prose in the Sahifa, and actually there is no prayer without these features. There are also a lot of examples of the semantic figures of speech especially including tebaq, oxymoron, congeries, and antimetabole in the Sahifa. Key words: Figures of speech, Imam Ali-e-b-nel Hossein (Peace be upon him), prayer, Sahifa Sajjadia, the art of good writing ( rhetorics).


  کلید واژه ها :
  زبان و ادبیات عرب ? 1387 ? صحیفه سجادیه ( کتاب) ? دعا ? بدیع ? امام چهارم ( ع) ? امام سجاد ( ع) ? جناس ? سجع ? طباق ? مقابله ? مراعات نظیر,عکس ( آرایه ادبی) Arab language and literature , Sahifa Sajjadia , Orayers , Rhetoric , Oxymoron , Congeries , Antim

  مهر 1387
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Foreign Languages Department of Arabic M.A. Thesis Rhetorical Devices in Sahifa Sajjadia Supervisor: Dr.Sayyed Mohammad Reza Ebne Rasool Advisor: Dr. Mohammad Khagani [[ By: Sedighe Mozafari September 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :