• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اخلاقیات در انوار سهیلی با تکیه بر اخلاق ناصری
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 11520
  موضوع :زبان و ادبیات فارسی
  پژوهشگر : ریحانه حسینی
  توصیفگر لاتین : Educational Literature ? Morality ? Anvar-e-Soheili ? Kelileh va Demneh ? Molana Hosein Vaez Kashefi
  توصیفگر فارسی : ادبیات تعلیمی ◄ اخلاقیات ◄ انوار سهیلی ◄ کلیله و دمنه ◄ مولانا حسین واعظ کاشفی
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات ف
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محسن محمدی فشارکی
  استاد مشاور : سید مهدی نوریان
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 11520
  شماره راهنما : LIT2 339
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  پیشگفتار 1
  فصل اول: زندگی و آثار ملاحسین واعظ کاشفی
  1-1- نام و نسب 10
  1-2- زمان و مکان تولد کاشفی 11
  1-3- خانواده کاشفی 11
  1-4- سفرهای کاشفی 11
  1-5- ملاقات کاشفی با جامی و خویشاوندی با او 11
  1-6- مذهب کاشفی 12
  1-7- وفات کاشفی 13
  1-8- آثار کاشفی 14
  1-8-1- تفسیر 14
  1-8-1-1- جواهر التفسیر لتحفة الامیر 14
  1-8-1-2- جامع الستین 14
  1-8-1-3- المواهب العلیه 14
  1-8-2- کتب مربوط به حدیث 14
  1-8-2-1- الرسالة العلیه فی احادیث النبویه 14
  1-8-2-2- منهاج الولایة 14
  1-8-2-3- تحفة الصلوة 14
  1-8-2-4- فضل الصلوة علی النبی 14
  1-8-3- شرح مثنوی 14
  عنوان صفحه
  1-8-4- نجوم 14
  1-8-4-1- الاختیارات یا اختیارات النجوم 15
  1-8-4-2- سبعیۀ کاشفیه 15
  1-8-5- روضة الشهدا 15
  1-8- 6- اخلاق محسنی 15
  1-8-7- اسرار قاسمی 15
  1-8-8- مرصد الاسنی فی استخراج اسماء الحسنی 15
  1-8-9- بدایع الافکار 15
  1-8-10- مخزن الانشاء 15
  1-8-11- رسالۀ حاتمیه 15
  1-8-12- فتوت نامه 15
  1-8-13- انوار سهیلی 15
  فصل دوم: کلیله و دمنه و انوار سهیلی
  2-1- مقدمه 16
  2-2- منابع اصلی کلیله و دمنه 17
  2-3- ترجمه‌های کلیله و دمنه 17
  2-3-1- ترجمۀ پهلوی 17
  2-3-2- ترجمۀ سریانی 17
  2-3-3- ترجمۀ عربی 18
  2-3-4- ترجمه‌های فارسی کلیله و دمنه 18
  2-4- مقایسۀ انوار سهیلی و کلیله و دمنه 19
  عنوان صفحه
  2-5- مقایسۀ تعداد حکایات هر باب در انوار سهیلی و کلیله و دمنه 20
  2-6- علت تهذیب کلیله و دمنه توسط مولانا حسین واعظ کاشفی 21
  2-7- ترجمه‌های انوار سهیلی 22
  2-7-1- ترجمه‌های هندی انوار سهیلی 22
  2-7-2 - ترجمۀ ترکی انوار سهیلی 22
  2-8- آثاری که به تأثیر از انوار سهیلی پدید آمده‌اند 23
  2-8-1- عیار دانش 23
  2-8-2- نگار دانش 23
  2-8-3-اخلاق اساسی 23
  2-8-4- گلشن آرا 24
  2-8-5- شکرستان انوار سهیلی منظوم 24
  2-8-6- انوار سهیلی 24
  2-8-7- برگزیدۀ انوار سهیلی 25
  2-8-8- تصحیح و تحشیۀ انوار سهیلی 25
  2-9- چاپ‌های انوار سهیلی در ایران و دیگر کشورها 25
  2-10- سبک نثر قرن نهم 27
  2-10-1- ملاک‌های بررسی سبک در آثار ادبی 28
  2-11- سبک انوار سهیلی 29
  2-11-1- مقایسۀ سبک انوار سهیلی و کلیله و دمنه در دو حکایت 31
  فصل سوم: اخلاق
  3-1- مقدمه 35
  عنوان صفحه
  3-2- تعریف اخلاق 36
  3-3- موضوع علم اخلاق 37
  3-4- اخلاق در مکاتب قبل از اسلام 38
  3-5- اخلاق در اسلام 39
  3- 5- 1- اخلاق فلسفی 40
  3-5- 2- اخلاق عرفانی 41
  3-5-3 - اخلاق نقلی (مأثور) 42
  3-5-4- اخلاق تلفیقی 42
  3-6- تهذیب اخلاق 43
  3-6-1- فضایل اخلاقی 43
  3-6-2- رذایل اخلاقی 44
  فصل چهارم: مضامین اخلاقی انوار سهیلی
  4-1- فضایل اخلاقی 46
  4-1-1- پیروی از پیر 46
  4-1-2- توکل 49
  4-1-3- جود و سخا 54
  4-1-4- حلم و کظم غیظ 55
  4-1-5- رازداری (حفظ زبان و خاموشی) 58
  4-1-6- صبر 61
  4-1-7- صبر در برابر فقر 64
  4-1-8- قناعت 66
  عنوان صفحه
  4-2- رذایل اخلاقی 69
  4-2-1- حرص 69
  4-2-2- حسد 71
  4-2-3- ظلم 73
  4-2-4- عجله و شتاب‌کاری 75
  4-2-5- غضب و خشم 77
  4-2-6- مکر 79
  4-3- حکمت عملی 82
  4-3-1- تدبیر منزل 82
  4-3-1-1- در سیاست اموال و اقوات 82
  4-3-1-1- 1- دخل یا کسب 82
  4-3-1-1- 2- حفظ و پس‌انداز 84
  4-3-1- 1- 3- خرج مال 85
  4-3-1-2- سیاست و تدبیر اهل 87
  4-3-1-2- 1- باعث بر تأهل 87
  4-3-1-2- 2- شرایط همسر (زن) 88
  4-3- 1- 2- 3- در تدبیر اولاد 92
  4-3-2- سیاست مدن 94
  4-3-2- 1- عدالت 99
  4-3-2- 2- توجه به امور رعیت 101
  4-3-2- 3-پرهیز از توجه به سخن نمام و خائن و سخن چین 105
  عنوان صفحه
  4-3-2- 4- کارگزاران حکومت 107
  4-3-2- 5- راههای مقابله با دشمن 111
  4-3-2- 6- فرستادن سفیر 115
  4-3-2- 7- آداب نصیحت ملوک 116
  4-3- 2- 8- عشرت طلبی حاکم برابر با رنج رعیت 118
  4-3-3- معاشرت با دوستان از لوازم مدنیت 120
  نتیجه گیری 126
  منابع و مآخذ 127


  چکیده :
  چکیده اخلاق مهم‌ترین نیاز جوامع بشری است و حلقۀ گمشده‌ای است که به کمک آن می‌توان در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعادل برقرار کرد و از مفاسد روز افزون افراد جلوگیری کرد. انتقال مفاهیم اخلاق در قالب نصایح مستقیم گاهی علاوه بر مؤثر نبودن بر رفتار افراد، آنها را وادار به مقابله و انجام رفتارهای خلاف انتظار نیز می‌کند. نویسندگان ایرانی از دیر باز انتقادات خود را در قالب حکایاتی زیبا بیان داشته‌اند که علاوه بر زیبایی این حکایات و جنبۀ سرگرمی آنها، پیام نویسنده را نیز به دور از هر مشکلی به مخاطب منتقل می‌کنند. ادبیات فارسی سرشار از آثاری است که در حوزۀ ادبیات تعلیمی قرار می‌گیرند و به قصد متنبه کردن مخاطبی خاص و در نهایت متنبه کردن افراد بشر به رشتۀ تحریر در آمده‌اند. آثار ارزشمندی همچون کلیله و دمنه، بوستان و گلستان سعدی، غزلیات حافظ و ... اگر چه به صراحت هدف خود را نصیحت دیگران یا آمادگی آنها برای حکومت بیان نمی‌کنند، اما هدفی جز مبارزه با رذایل اخلاقی شایع عصر خود نداشته‌اند. در جوامع امروزی نیز توجه به این کارکرد آثار ادبی می‌تواند در بهبود بخشیدن به شرایط اخلاقی و رفتاری افراد بسیار مؤثر باشد. انوار سهیلی از آثار منثور مربوط به قرن نهم است. این اثر ارزشمند که در قرن انحطاط نثر فارسی(نهم) نگاشته شده است بسیاری از نشانه‌های نثر فنی را در خود دارد. مولانا حسین واعظ کاشفی سبزواری این کتاب را با هدف ساده‌تر کردن کلیله و دمنه جهت برخورداری اکثر افراد جامعۀ روزگار خود نوشته است. انوار سهیلی به جهت ویژگی‌های فکری نویسنده که واعظی پیشۀ او بوده و پیرو طریقۀ نقشبندیه، سرشار از مضامین اخلاقی است که نویسنده آنها را در لا‌به‌لای داستانهایی از زبان حیوانات یا انسانها آورده است. پیام‌های اخلاقی مولانا حسین واعظ کاشفی در این کتاب بسیار آشکار است و نویسنده سعی در پنهان کردن آنها در لفاف کنایات و عبارات پیچیده نکرده است. لذا این رساله تلاش دارد در حد توان به معرفی مولانا حسین واعظ کاشفی، انوار سهیلی و در نهایت طبقه بندی مضامین اخلاقی این اثر منثور و مقایسۀ آن با کلیله و دمنه بپردازد. کلید واژه: ادبیات تعلیمی، اخلاقیات، انوار سهیلی، کلیله و دمنه، مولانا حسین واعظ کاشفی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Morality is the most important need of humane societies and the lost ring of a chain which links and balances communications and information technology and prevents the everlasting increase of corruption in societies. The conveyance of morality concepts in the form of direct advices not only is ineffective but also compels the person to react and show unexpected behaviors. Since the olden days, Iranian writers have expressed their advices and criticisms through pleasant parables which besides adding beauty and amusing aspects, convey the writer’s message to the addressee without any obstacles. Persian literature is full of literary works which are labeled as educational literature and intend to teach a certain addressee. Valuable works such as Kelileh va Demneh, Saedi’s Boostan and Golestan, Hafez’ Ghazals and etc., although they don’t directly reveal their intention to advise or raise awareness about the political systems, intend to fight against morality corruption of their times. In today’s societies, paying attention to this function of literary works can be influential in improving individuals’ morality and behavior. Anvar –e-Soheili is one of the prosed works of 9th century. This valuable work which was written in a time when Persian prose got extinct has many features of technical prose. Molana Hosein Vaez Kashefi Sabzevari has written this book in order to simplify Kelileh va Demneh for the better understanding of the majority of people in his time. Due to the writer’s ideological features which originated from his orating profession and following the Naghshbandieh School, Anvar-e-Soheili is enriched with moral themes which are expressed through stories narrated by animals or humans. The moral messages of Molana Hosein Vaez Kashefi in this book are clear and the writer doesn’t try to cover the moral message in allusions and complicated metaphors. Therefore, this paper tries to introduce Molana Hosein Vaez Kashefi and his work Anvar-e-Soheili , classify the moral themes of this prose and finally compare it with Kelileh va Demneh. Keywords: Educational Literature, Morality, Anvar-e-Soheili, Kelileh va Demneh, Molana Hosein Vaez Kashefi.


  کلید واژه ها :
  ادبیات تعلیمی ◄ اخلاقیات ◄ انوار سهیلی ◄ کلیله و دمنه ◄ مولانا حسین واعظ کاشفی,Educational Literature ◄ Morality ◄ Anvar-e-Soheili ◄ Kelileh va Demneh ◄ Molana Hosein Vaez Kashefi

  1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature & Humanities Deapartment of Persian language & literature M.A. Thesis Morals in Anvare Soheili With Relying on the Akhlagh-e-Naseri Supervisor: Dr. Mohsen Mohammadi Fesharaki Advisor: Dr. Seyyed Mehdi Nourian By: Reyhane Hosseyni April 2014
  فصل اول : 1-15
  فصل دوم : 16-34
  فصل سوم : 35-45
  فصل چهارم : 46-132
  فصل پنجم :
  فصل ششم :