• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  " ترجمه مختارات من شعر المراه فی ایران بعد الثوره الاسلامیه" ﴿ حر و تفعیله ﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8149
  موضوع :مترجمی عربی
  پژوهشگر : حسین اصل عباسی
  توصیفگر لاتین : Islamic Revolution ? Iran ? Translation ? Persian Poetry ? Contemporary Poetry ? Poet ? woman
  توصیفگر فارسی : انقلاب اسلامی ◄ ایران ◄ ترجمه ◄ شعر فارسی ◄ شعر معاصر ◄ شاعر ◄ زن
  دانشکده : دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبان و ادبیات عربی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : نرگس گنجی
  استاد مشاور : محمدرضا نصر اصفهانی
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8149
  شماره راهنما : ARA2 206
  فهرست : فهرس الموضوعات
  العنوان الصفحة
  المقدمة
  الفصل الأوّل: إمکان ترجمة الشّعر
  1-1- تمهید 1
  1-2- العلاقات الثقافیة الإیرانیة – العربیة 2
  1-3- سابقة البحث 3
  1-4- أهمیة البحث 4
  1-5- أسئلة البحث 5
  1-6- أهداف البحث 5
  1-7- الشّعر الفارسی وماهیته وأقسامه 6
  1-8- الترجمة ومعناها 8
  1-9- آراء ووجهات نظر فی ترجمة الشعر 9
  1-10- منهج البحث فی ترجمة الشعر الحدیث 15
  1-10–1- امتلاک الحسّ الشعری 16
  1–10–2- الإحاطة بفنون الشعر 17
  1–10– 3 - أن یترجم دون اعتماد لغة وسیطة (عدم الترجمة عن ترجمة) 18
  1–10–4- الترجمة المزدوجة 20
  1-10–5- معرفة دقائق اللغة وقضیة التّلاعب بالمفردات 23
  1–10–6- اختیار أقرب اللغات زمانا وأقرب اللهجات 25
  1–10–7- التمهید للترجمة 26
  1-11- منهج البحث فی اختیار الأشعار 27
  الفصل الثانی: السعر النسوی الإیرانی28
  2–1– تمهید 29
  2–2– المرأة الإیرانیة الشّاعرة والشّعر القدیم 32

  العنوان الصفحة
  2–3– المرأة الإیرانیة والشعر الکلاسیکی 34
  2–4– الشاعرة الإیرانیة فی العصر النیمائی 35
  2–5– المرأة الشاعرة بعد الثورة الإسلامیة فی إیران 36
  2–6– نتائج وآراء 38
  الفصل الثالث: مختارات مترجمة من الشعر النسوی41
  ملحوظة 43
  شبنم آذر 45
  سودابه أمینی 53
  منیره پرورش 61
  روجا چمن کار 70
  بنفشه حجازی 80
  مریم حسین زاده 90
  فاطمه راکعی 97
  بهاره رضایی 107
  سهیلا صارمی 116
  آیدا عمیدی 127
  فرزانه قوامی 134
  نرگس گنجی 145
  پونه ندایی 151
  المراجع والمصادر


  چکیده :
  چکیده: چالش میان صاحب¬نظران بر سر واژه ی "ترجمه"، ریشه واژگانی، استراتژی ترجمه و شیوه های ترجمه از آغاز پیدایی این واژه / مفهوم بالا گرفته است. بحث و تبادل نظر و نقد و ناهمگونی دیدگاه ها چنان فراوان است که گروهی از بی¬فایده بودن ساز¬ و ¬کار ترجمه، سخن رانده اند و گروه دیگر، از ضرورت و سودمندی این فرایند، دم زده اند. این اختلاف نظرها، همچنان میان مترجمان و ناقدان پابرجاست و روند روبه¬رشد خود را در مقوله ترجمه شعر، بیش از همه ساحت ها نمایان ساخته است؛ بدین معنا که از دیرباز، پاره ای از فیلسوفان و شاعران و مترجمان، شعر را ترجمه ناپذیر دانسته اند. این پایان¬نامه – ضمن نقل دیدگاه های ناهمگون خِبرگان و صاحب¬نظران عرصه ی ترجمه – به مثال هایی اشاره میکند که منادیان ترجمه ناپذیری، آنها را از نمونه های نادر ترجمه درست و شیوای شعر پنداشته اند؛ چنانچه این مثال ها را در کنار هم قرار دهیم به این نتیجه میرسیم که شعر، ترجمه پذیر است؛ زیرا ترجمه نه تنها دانش، که همزمان یک هنر است و هنر مترجم را به نمایش میگذارد. در این نوشتار، پیش از ترجمه‌ گزیده اشعار برخی از بانوان ایران زمین پس از انقلاب اسلامی، دو فصل آمده است؛ فصل اول در باب نظریه‌ ترجمه‌ شعر و دیدگاه مخالفان و موافقان ترجمه‌ شعر است؛ و فصل دوم، به جایگاه زنان شاعر پارسی سرای ایرانی در عرصه‌ ادبیات فارسی نظر افکنده است. هدف پایان¬نامه – افزون بر آشنایی با زنان ناشناختهی پارسی سرای ایرانی – ارائهی جنبه‌های زیبا شناختی شعر زنان ایرانی برای آشنایان به زبان عربی است. در ترجمه‌ اشعار، ترجمه‌های ذوقی نقد شده، بر برگردان شاعرانه و ادیبانه تأکید شده است. در فصل سوم، ترجمهی گزیده شعر زنان ایرانی آمده، تا بر امکان ترجمه‌ شعر – که در فصل اول بدان اشاره شده – تأکید شود و در حدّ توان، نمونهی درستی ارائه گردد. واژگان کلیدی: شعر فارسی معاصر، نظریه‌ ترجمه، شعر زن ایرانی، ترجمه شعر.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract There have been disagreements and disputes over the word “translation”, its etymology, translation strategies, and translation methods since the emergence of this concept. There are so many criticisms, theories and disagreements that some people talk about their ineffectiveness and some other groups consider them as necessary and useful. The disagreement is still present among translators and critiques and it is at its highest level when it comes to translation of poems. That is, long ago some philosophers believed these poems cannot be translated. This thesis, while trying to transfer the views of some experts, will bring some tangible examples of translation which, even for those who believe in untranslatability, will be considered as right translation of poem. By putting these pieces of translation together it can be concluded that poem can be translated, because translation is not only knowledge but also an art which manifests itself through translation. Here we will present two chapters before translating poems of some Iranian female poets. The first chapter is about pro and con theories of translation; the second chapter will investigate the status of Iranian female poets in Persian literature. All in all, the aim is to- in addition to getting familiar with unknown Persian females- shed more light on the exquisiteness of Iranian female poets, especially for those who are familiar with Arabic language. Creative and innovative translations were preferred than artistic translation. In chapter three, it is tried to present satisfactory translation of a collection of poems by Iranian female poets to emphasize the possibility of translation (or translatability) of poem which was referred to in chapter one. Keywords: contemporary Persian poetry, theory of translation, poetry of Iranian woman.


  کلید واژه ها :
  انقلاب اسلامی ◄ ایران ◄ ترجمه ◄ شعر فارسی ◄ شعر معاصر ◄ شاعر ◄ زن,Islamic Revolution ◄ Iran ◄ Translation ◄ Persian Poetry ◄ Contemporary Poetry ◄ Poet ◄ woman

  1390
  0

  صفحه اول : Faculty of Foreign Languages Department of Arabic M.A. Thesis Arabic Translation of some poems by Woman poets after the Islamic Revolution Supervisor: Dr. Narges Gangi Advisor: Dr. Mohammadreza Nasr Isfahani By: Hosein Aslabbasi July
  فصل اول : 1-27
  فصل دوم : 28-40
  فصل سوم : 41-172
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :