• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اسرائیلیات در مثنوی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12257
  موضوع :زبان و ادبیات فارسی
  پژوهشگر : لیلا جدیدی
  توصیفگر لاتین : Masnavi ? Israiliyyat ? Holy Book (Scripture) references for Rumi stories
  توصیفگر فارسی : اسرائیلیات ◄ مثنوی معنوی ◄ کتاب مقدس ◄ مآخذ قصص مولوی
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات ف
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محسن محمدی فشارکی
  استاد مشاور : محمدرضا حاجی اسماعیلی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12257
  شماره راهنما : LIT2 359
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1- مقدمه 1
  1-2- شرح و بیان مسأله پژوهشی 1
  1-3- اهداف تحقیق 2
  1-3-1- هدف اصلی 2
  1-3-2- اهداف فرعی 2
  1-4- سوالهای تحقیق 3
  1-5- فرضیه 3
  1-6- روش تحقیق 3
  1-7- پیشینه موضوع تحقیق 3
  1-8- اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-9- معانی اِسرائیلیات 4
  1-10- مصادر اسرائیلیات 5
  1–10-1- کتب تحریف شده یهود و نصاری 5
  1-10-2- خیال پردازی و افسانه سراییهای مسلمان نمایان اهل کتاب 5
  1-11- زمینه‌های نفوذ و گسترش‌اسرائیلیات در فرهنگ اسلامی 5
  1-11-1- حضور اهل کتاب در جزیره العرب پیش از اسلام 5
  1-11-2- ضعف فرهنگی عرب و عظمت علمی اهل کتاب نسبت به اعراب 5
  1-11-3- وجوه اشتراک متون دینی یهود و مسیحیت با قرآن کریم و ایجاز و گزیده‌گویی قرآن 6
  1-11-4- قصه سرایان و افسانه پردازان و همراهی دستگاه خلافت با آنان 6
  1-11-5- کینه توزی و سوء نیّت یهود 7
  1-11-6- ممنوعیّت نگارش حدیث 7
  1-11-7- مسامحه در نقل و بررسی روایات 7
  1-12- تاریخچه 8
  1-13- اقسام اسرائیلیات و حکم آن‏ها 8
  1-14- اسرائیلیات در ادب فارسی 8
  عنوان صفحه
  فصل دوم: داستان پیامبران در اشعار شاعران پیش از مولانا و مولوی و نحوة کاربرد قصه در اشعار او
  2-1- داستان پیامبران در اشعار شاعران پیش از مولانا 10
  2-1-1- ناصرخسرو و شعر مذهبی پیش از مولانا 12
  2-1-2- شعر عرفانی پیش از مولانا 13
  2-1-2-1- سنایی و عطار 13
  2-1-3- داستان پیامبران در مثنوی 17
  2-2- مولوی و نحوه کاربرد قصه در اشعار او 19
  2-2-1- سرچشمه های مثنوی 22
  2-2-2- حال و هوای جامعه ایران در عصر مولانا 22
  2-2-3- استادان و افراد تأثیر گذار زندگی مولانا 23
  2-2-4- قونیه و مولانا 26
  2-2-5- مآخذ و مطالعات مولوی 27
  2-2-6- توضیحاتی پیرامون مهم ترین مآخذ مولانا (تاریخ و تفسیر طبری) 30
  فصل سوم: اسرائیلیات کاذب و مسکوت عنه در مثنوی 33
  3-1- اسرائیلیات کاذب پیرامون انبیا در مثنوی 34
  3-1-1- حضرت آدم(ع) 34
  3-1-1-1- نقش فرشتگان مقرّب در آفرینش آدم 34
  3-1-1-2- اسرائیلیات و نحوه فریب آدم و حوا توسط ابلیس 39
  3-1-1-3- زن عنصر گناه 42
  3-1-2-حضرت نوح (ع) 45
  3-1-2-1- نسبت نامشروع بودن پسر نوح(ع) 45
  3-1-3- حضرت داوود(ع) 49
  3-1-3-1- داستان نعجه 49
  3-1-3-2- منع داوود (ع) از ساختن مسجدالاقصی به سبب خونریز بودن او 54
  3-1-4- سلیمان نبی(ع) 57
  3-1-4-1- گم شدن خاتم سلیمانی و فرمانروایی دیو 57
  عنوان صفحه
  3-1-4-2- هدیه بلقیس 64
  3-1-4-3- گریز از عزرائیل 67
  3-1-5- حضرت ایوب(ع) 69
  3-1-5-1- کرم افتادن بدن ایوب(ع) 69
  3-1-6- حضرت یحیی(ع) 72
  3-1-6-1- سجده کردن یحیى علیه السلام در شکم مادرِ مسیح را علیه السلام 72‏
  3-1-7- ادریس نبی(ع) 74
  3-1-7-1- داستان به آسمان رفتن ادریس (ع) 74
  3-1-7-2- بهشتی شدن ادریس پیش از مرگ 75
  3-1-8- حضرت محمد(ص) 77
  3-1-8-1- شکافته شدن سینه پیامبر(ص) 77
  3-1-8-2- افسانه غرانیق 80
  3-1-8-3- تصمیم به سقوط از کوه 83
  3-1-9- اسرائیلیات کاذب در دیگر داستان ها 86
  3-1-9-1- عوج بن عنق 86
  3-1-9-2- داستان دو فرشته (هاروت و ماروت) 88
  3-2- اسرائیلیاتی که صدق و کذب آن مشخص نیست. (مسکوتٌ عنه) 95
  3-2-1- روییدن نبت به سبب گریه آدم و حوا 95
  3-2-2- نحوه نجات یافتن افراد مؤمنِ قوم هود از عذاب الهی 97
  3-2-3- آرد شدن ریگ های درون جوال، برای حضرت ابراهیم (ع) 98
  3-2-4- انعکاس شعاع نور روی یوسف(ع) بر روی دیوار 99
  3-2-5- در شیشه شدن دیو و پری توسط سلیمان (ع) 100
  3-2-6- نور روی موسی(ع) 101
  3-2-7- خون شدن آب نیل 102
  3-2-8- حضرت عیسی(ع) 107
  3-2-8-1- رنگرزی عیسی(ع) 107
  3-2-8-2- خر عیسی 108
  3-2-8-3- بر آب رفتن عیسی(ع) 109
  عنوان صفحه
  3-2-9- بلاکشی و مرگ چند باره جرجیس نبی(ع) 110
  3-2-10- نمرود و پشه 114
  3-2-11- سلطان عبس 117
  3-3- نتیجه گیری 121
  منابع و مآخذ 122


  چکیده :
  چکیده: سرگذشت انبیای الهی در قرآن مجید اغلب به صورت فشرده ارائه شده و به دلیل تکیه بر مواردی که حاوی عبرت ها و درس ها باشد ذکر جزئیات و موارد حاشیه ای در آن نیست. کاوشی گذرا در کتاب های فراوانی که در این زمینه نوشته شده، این دعوی را تأکید می کند که بسیاری از وقایع و رویدادهای مربوط به پیامبران الهی و شخصیت های کلیدی از منابعی سوای کلام الهی الهام گرفته اند و به مرور زمان پیرایه های فراوانی برخود افزوده اند. به همین دلیل بخش عظیمی از اسرائیلیات به سرگذشت پیامبران مربوط می شود. مولوی از جمله شاعرانی است که در جای جای مثنوی، به شیوه مستقیم و یا به شیوه تمثیل و رمزآلود، از داستان پیامبران بهره می برد. اما این کتاب عظیم نیز از برخی قصص ساختگی پیرامون انبیا در امان نمانده است. بنابراین این پژوهش، در سه فصل، و با استناد به کتب مرتبط با موضوع، به بررسی اسرائیلیات در مثنوی می پردازد. نخست در مقدمه ای اسرائیلیات و راه های نفوذ آن ها به فرهنگ اسلامی و ادب فارسی تبیین می شود. فصل دوم در دو بخش جداگانه، داستان پیامبران در آثار پیش از مولانا و سپس شیوه داستان سرایی مولانا و کاربرد قصص در اشعار او را بررسی می کند. فصل پایانی نیز قصص و روایات اسرائیلی راه یافته به مثنوی را نقد و بررسی می نماید. با توجه به داستان ها و نحوه کاربرد این افسانه ها توسط مولانا، این نکته دریافت می شود که گرچه افسانه های جعلی_ به میزان محدودی_ به مثنوی نیز راه یافته اند، اما همین میزان اندک نیز در جهت تعلیم و بیان اندیشه های عرفانی و لطایف سیر و سلوک به کار رفته اند. کلیدواژه ها: اسرائیلیات، مثنوی معنوی، کتاب مقدس، مآخذ قصص مولوی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Since the stories of God`s prophets have been narrated briefly in the Quran and because of reliance on cases that comprise lessons and bywords, the stories do not contain details and marginal events. A great deal of Israiliyyat is related to the life story of the prophets. A quick review in many books written on this subject confirms the claim that many events related to the prophets and Key figures are taken from sources other than the words of God and have been added by frequent decoration.poets such as Rumi's Masnavi in place to direct method or the method of analogy and mysterious stories of the prophets that are available. But the great book of some fictitious stories about prophets not escape. Therefore this study, in three seasons, and with reference to relevant books, examines Israel's Masnavi. The Israelis and the way they influence the introduction of Islamic culture and Persian literature is explained. The second chapter in two separate parts, the stories of the prophets in the works of Maulana Rumi and the use of stories and storytelling style of his poems check. The final chapter of the stories and narratives of Israel to review the Masnavi. According to the story, and how to use these legends by Rumi, one thing is clear. Although false myth that limited the Masnavi has been set, but the limited amount of training and express ideas and mystical journey facetiae been used. Keywords: Masnavi, Israiliyyat, Holy Book (Scripture) references for Rumi stories.


  کلید واژه ها :
  اسرائیلیات ◄ مثنوی معنوی ◄ کتاب مقدس ◄ مآخذ قصص مولوی,Masnavi ◄ Israiliyyat ◄ Holy Book (Scripture) references for Rumi stories

  مهر1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Litrature and humanities Department of Persian language M.A Thesis Israelites in the Mathnavi Supervisor: Dr. Mohsen Mohammadi Fesharaki Advisor: Dr. Mohammadreza Hajiesmaeili By: Leyla Jadidi October 2014
  فصل اول : 1-9
  فصل دوم : 10-32
  فصل سوم : 33-127
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :