• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آموزه های اسلامی در توسعه برنامه ریزی روستایی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7320
  موضوع :الهیات-علوم قرآن و حدیث
  پژوهشگر : محمدرضا زمانی خلفو
  توصیفگر لاتین : Rural Planning ? Rural Development ? Quran ? Economic Development ? Cultural Development ? Islamic Doctrines
  توصیفگر فارسی : برنامه ریزی روستایی ◄ توسعه روستایی ◄ قرآن ◄ حدیث ◄ توسعه اقتصادی﴿روستا﴾ ◄ توسعه فرهنگی﴿روستا﴾ ◄ آموزه اسلام
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه الهیات
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محسن صمدانیان
  استاد مشاور : اسکندر صیدایی
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7320
  شماره راهنما : THE2 106
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات
  1-1-تبیین مساله پژوهشی و اهمیت آن1
  1-2- اهداف3
  1-3- فرضیات3
  1-4- پرسشها4
  1-5- پیشینه تحقیق4
  1-6- روش تحقیق5

  فصل دوم: توسعه فیزیکی و کالبدی روستا
  2-1- تاریخچه توسعه برنامه ریزی ر6
  2-1-1- برنامه ریزی توسعه روستایی روستایی در ایران از آغاز تا کنون 7
  2-1-2- اهداف عملیات طرح هادی و بهسازی و توسعه فیزیکی روستاها 10
  2-2- اهمیت برنامه ریزی توسعه روستایی 11
  2-3-ارتباط برنامه ریزی توسعه روستایی با قرآن و حدیث11
  2-4- مفهوم توسعه از منظر قرآن15
  2-5- شرایط مطلوب سکونت به لحاظ زیستی از منظر قرآن و حدیث17 2-5-1-امنیت17
  2-5-2- برخورداری از منابع آبی و حاصلخیزی مکان21
  2-5-3-برخورداری از راههای مواصلاتی امن و آباد23
  2-6- حاصل بحث28
  2-7- توسعه فیزیکی و کالبدی روستاها28
  2-8- ایجاد فضای سبز35
  2-9- مسجد اولین بنا39
  2-10- مسکن44


  فصل سوم: توسعه اقتصادی در روستا ها 53
  3-1-کارو کوشش از منظر قرآن و حدیث56
  3-2-کشاورزی و باغداری57
  3-3- دامداری59
  3-4- استفاده از روشهای نوین در کشاورزی و دامداری60
  3-5-کار آفرینی در روستاها62
  3-6- تعریف صنایع روستایی66
  3-6-1- انواع صنایع روستایی66
  3-6-2- وضع موجود صنایع روستایی در ایران67
  3-6-3- صنعت گردشگری روستایی68
  3-6-4- اثرات صنعتی شدن روستاها74
  3-7- محیط زیست از منظر قرآن و حدیث75
  3-7-1- دلایل شرعی حفاظت از محیط زیست78
  3-7-2- آثار تخریب محیط زیست81
  3-7-3- وظیفه حاکمان اسلامی نسبت به تامین سلامت محیط زیست82
  3-7-4- راه های حفاظت از محیط زیست از دیدگاه قرآن وحدیث84
  3-8- نقش زکات در توسعه روستاها91
  3-8-1- عدم انحصار پرداخت زکات در موارد نه گانه93
  3-8-2- نقش دولت اسلامی در اخذ و مصرف زکات98
  3-8-3- نقش پرداخت زکات در روستاها99
  3-8-4- پیامد های عدم پرداخت زکات101
  3-9- نقش مشارکت روستائیان در توسعه روستا102
  3-10- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ITC)در توسعه اقتصادی روستاها105
  3-10-1- تجارت الکترونیک105
  3-10-2- نقش دولتها در گسترش فناوری اطلاعات(ICT)در روستاها106
  3-11- بیمه روستائیان107
  3-12- نقش اخلاق و ارزش های معنوی در توسعه اقتصادی روستاهای کشور109

  فصل چهارم:توسعه فرهنگی در روستاها 111
  4-1- مسجد و نقش آن در توسعه فرهنگی 115
  4-2- نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگی118
  4-3- انواع رسانه های جمعی در توسعه فرهنگی روستاها120
  4-4- ایجاد مکان های ورزشی و تفریحی126
  4-5- نقش روستاهای مرکزی در توسعه فرهنگی127
  4-6- نقش دولت اسلامی در توسعه فرهنگی در روستاها128
  4-7- نقش مدیران روستایی در توسعه روستاها129
  4-8- نقش مشارکت روستائیان در توسعه فرهنگی روستاها131
  نتیجه گیری132
  منابع و ماخذ137


  چکیده :
  چکیده یکی از جنبه های پویا و پیشرفته در هرکشوری تطبیق فعالیت های توسعه و پیشرفت همه جانبه خود با مبانی نظری و فرهنگ و رسوم آن کشور است در کشور ما نیز به لحاظ حاکم شدن ارزش های اسلامی و وجود حاکمیت دینی ، سعی برآن است که ارزشهای اسلامی با فعالیت های توسعه و پیشرفت کشور عجین شود . نمود یکی از این فعالیت ها ، برنامه ریزی برای توسعه روستاهای کشورمان می باشد . تطبیق آموزه های دینی ،و ارائه برخی راهکارهای دینی در توسعه مناطق روستایی که نقش تولیدی آن در روند توسعه کشور امری لازم هست مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی و تغییر نظام واسلامی شدن کشور و نیز چشم انداز بیست ساله که در آن به رعایت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد از جمله شهرسازی و توسعه روستایی توجه شده است در بخشی از مقدمه سند چشم انداز بیست ساله ایران آمده است که جامعه ایرانی در افق چشم انداز ،توسعه یافته ، متناسب با مقتضیات فرهنگی جغرافیایی و تاریخی خود متکی بر اصول و ارزشهای اسلامی ، ملی و انقلابی است. این پژوهش به بررسی و تحلیل توسعه روستاها از منظر قرآن و حدیث می پردازد و در پنج فصل به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:فصل اول کلیات ، فصل دوم توسعه فیزیکی و کالبدی روستاها ،فصل سوم توسعه اقتصادی روستاها ،فصل چهارم توسعه فرهنگی در روستاها از منظر قرآن و حدیث وفصل پنجم نتیجه گیری می باشد. قرآن و روایات معصومین –علیهم السلام- شاخصه اصلی در سکونت گزینی را در ابتدا توجه به امنیت آن مکان ،داشتن منابع آبی کافی و همچنین داشتن زمین های حاصلخیز می داند در مرحله بعدی نیز وجود مراکز دینی و ایمان و عقیده و امنیت اخلاقی ساکنان آن را مورد توجه قرار می دهد. و سکونت در سرزمینی که فاقد چنین مولفه هایی باشد را شایسته نمی- داند. در بحث ازتوسعه فیزیکی و کالبدی رعایت برخی اصول مانند"لاضرر و لا ضرار"،عدم عسر و حرج"،زیبایی منطقه مسکونی از دیگر مولفه هایی است که در قرآن و روایات بدان تاکید شده است. قرآن کریم و روایات توسعه را در دو بعد معنوی و اقتصادی می دانند . و صرفا توجه به یک بعد را در توسعه روا نمی دانند . بنابراین در این رساله سعی شده است مولفه ها و ابزارهای توسعه اقتصادی و فرهنگی در روستاها ها مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که قرآن و روایات هر دو بعد توسعه را مد نظر قرار داده اند و توسعه پایدار را لازم و ضروری می دانند و برای این کار راه کارهایی ارائه داده است. کلید واژه ها: اسلام، برنامه ریزی، توسعه، روستا، قرآن

  چکیده انگلیسی :
  Abstract One of the active and developed aspects of each country is the ability to adjust their development with customs, culture and theoretical basis of their countries. The same thing should be true about our country; meaning developments must happen together and based on Islamic values since these values are dominant in our country. An outcome of such adjustments is planning for developing villages. The adjustment of religious teachings and introduction of religious strategies in village development, which is in turn effective and essential in the country's productivity, has been the center of attention after the Islamic revolution of Iran. Developments based on national, geographical, historical, cultural status and revolution values can be found in Iran twenty year perspectives. The present study aims to investigate and analyze Iran village development from holy Quran perspective in five chapters. General ideas, physical and natural development of villages, economical development of villages, cultural development of villages and conclusion are the issues discussed in the five chapters respectively. According to Quran and our holy Imams sayings (peace be upon them), the major features of a good place for residence are safety, having enough water, fertile fields, and Islamic centers for improving people's faith. Also, they tell us that living in a place without the above-mentioned features is fruitless. As for the physical and natural development, the beauty of residential areas is emphasized in holy Quran and Imams views. Spiritual and economical development is highly emphasized in holy Quran as well saying that paying attention to only one dimension is not appropriate. The economical and cultural components of village development is analyzed and discussed in the current research. The findings of the study indicated that holy Quran has paid attention to both dimensions of development and knows the stable development to be necessary as well as providing the needed strategies. Key words: Islam, planning, development, village, Quran


  کلید واژه ها :
  برنامه ریزی روستایی ◄ توسعه روستایی ◄ قرآن ◄ حدیث ◄ توسعه اقتصادی﴿روستا﴾ ◄ توسعه فرهنگی﴿روستا﴾ ◄ آموزه اسلام,Rural Planning ◄ Rural Development ◄ Quran ◄ Economic Development ◄ Cultural Development ◄ Islamic Doctrines

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature & Humanities Department of Theology M. A. Thesis Islamic teachings in village development planing Supervisor: Dr. Mohsen Samadanian Advisor: Dr. Skandar Seidai By: Mohammad Reza Zamani Khalfu January 2010
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-52
  فصل سوم : 53-110
  فصل چهارم : 111-145
  فصل پنجم :
  فصل ششم :