• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اسکیم های شرکت پذیر، طرح ها و گروه های جایگشتی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13021
  موضوع :ریاضی محض گرایش جبر
  پژوهشگر : فاطمه نامجو
  توصیفگر لاتین : Association Schemes ? Orbital ? Finite Groups ? Permutation Groups
  توصیفگر فارسی : اسکیمهای شرکت پذیر ◄ گروه های متناهی ◄ 2- مدارها ◄ گروه های جایگشتی
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه ریاضی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما :
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13021
  شماره راهنما : MAT2 476
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  1 فصل اول اسکیم¬های شرکت¬پذیر و ماتریس مجاورت آن¬ها ۳
  1۰1 اسکیم¬های شرکت¬پذیر 3
  2۰1ماتریس مجاورت اسکیم¬های شرکت¬پذیر ۹
  2 فصل دوم اسکیم¬های شرکت¬پذیر ساخته شده از گروه¬های متناهی ۱۸
  1۰2 همبافت اعضای یک گروه متناهی ۱۸
  2۰2 برخی خواص همبافت¬ها ۱۹
  3۰2 روابط شرکت¬پذیر روی اعضای یک گروه ۲۴
  4۰2 اسکیم¬های شرکت¬پذیر ساخته شده روی یک گروه متناهی ۲۶
  5۰2 اسکیم شرکت¬پذیر ساخته شده از گروه آبلی و طرح بلوکی غیر کامل متعادل ۳۸

  3 فصل سوم گروه¬های جایگشتی و اسکیم¬های شرکت¬پذیر ۴۹
  1۰3 گروه¬های جایگشتی ۴۹
  2۰3 اسکیم¬های شرکت¬پذیر اولیه ۶۳
  واژه¬نامه انگلیسی به فارسی ۷۰
  مراجع ۷۳


  چکیده :
  چکیده: در این پایان¬نامه ابتدا اسکیم¬های شرکت¬پذیر را معرفی می¬کنیم، سپس نحوه¬ی ساخت اسکیم¬های شرکت¬پذیر از گروه¬های متناهی را با ارائه¬ی چند مثال مورد مطالعه قرار می¬دهیم. در ادامه، نشان می¬دهیم که 2- مدارهای یک گروه جایگشتی تشکیل یک اسکیم شرکت¬پذیر می¬دهند. در آخر نیز گروه¬های جایگشتی اولیه و اسکیم¬های شرکت¬پذیر اولیه را معرفی می¬کنیم. کلید واژه¬ها: اسکیمهای شرکت¬پذیر، 2- مدارها، گروه¬های متناهی، گروه¬های جایگشتی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract. The present study introduces association schemes and then the construction of these schemes out of finite groups is disscussed through examples. In ad-dition, how orbital of a permutation groups construct an association schemes is discussed. And finally, the primitive association schemes and primitive permutation groups are introduced. Key words: Association Schemes, Orbital, Finite Groups, Permutation Groups.


  کلید واژه ها :
  اسکیمهای شرکت پذیر ◄ گروه های متناهی ◄ 2- مدارها ◄ گروه های جایگشتی,Association Schemes ◄ Orbital ◄ Finite Groups ◄ Permutation Groups

  تیر 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Sciences Department of Mathematics M.A. Thesis Association Schemes, Designs and Permutation Groups Supervisor: Dr. Javad Bagherian By: Fatemeh Namjoo Jone 2015
  فصل اول : 1-17
  فصل دوم : 18-48
  فصل سوم : 49-76
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :