• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اسرار اعداد و تطبیق آن با عوالم هستی در اندیشه ی علامه سید حیدر آملی ﴿ره﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7191
  موضوع :الهیات-فلسفه و کلام اسلامی
  پژوهشگر : رشید فرید پور
  توصیفگر لاتین : Biographies ? Number Secrets ? Epistemology ? Ontology ? Relations ?
  توصیفگر فارسی : آملی، حیدر بن علی، قرن 8ق. ◄ زندگینامه ◄ اسرار اعداد ◄ شناخت شناسی ◄ هستی شناسی ◄ عالم صوری ◄ عالم معنوی ◄ رابطه ◄
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه الهیات
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : جعفر شانظری
  استاد مشاور : مهدی دهباشی
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7191
  شماره راهنما : THE2 100
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات
  1-1 آشنایی با شخصیت سیدحیدرآملی(ره) 1
  1-2 نسبت صوری و معنوی سیدحیدر با اهلبیت(ع) 3
  1-3 سلوک معنوی سیدحیدر 4
  1-4 کتاب شناسی 6
  1-5 پیشینه بحث 10
  1-6 تبیین مسئله پژوهشی 13

  فصل دوم: اسرار اعداد
  2-1 اسرار عدد یک 14
  2-2 اسرار عدد سه 17
  2-3 اسرار عدد هفت 18
  2-3-1هفت گانه ها از نظر ابن عربی 20
  2-4 اسرار عدد دوازده 20
  2-4-1 عدد دوازده در بیان ابن عربی 22
  2-5 اسرار عدد نوزده 22
  2-5-1 انحصار عوالم صوری و معنوی بر نوزده مرتبه 23
  2-5-2 انحصار انسان در نوزده مرتبه 23
  2-5-3 تطبیق عالم آفاق و انفس 24
  2-5-4 مراتب نوزده گانه در لفظ «کُن» 25
  2-5-5 مراتب نوزده گانه در قرآن کریم 26
  2-5-6 اسرار عدد نوزده در « بسم الله الرحمن الرحیم» 26
  2-5-7 عدد نوزده و اهل آتش 28
  2-6 اسرار عدد بیست و هشت 30


  عنوان صفحه

  2-6-1 اسرار عدد بیست و هشت از نظر ابن عربی 30
  2-7 اسرار عدد هفتاد 31
  2-8 اسرار عدد هزار 33

  فصل سوم: تفسیر هستی در تثلیث
  3-1 تثلیث حقایق هستی 34
  3-2 اسرار عدد سه در بسم الله الرحّمن الرحّیم 36
  3-3 مراتب سه گانه توحید 37
  3-4 اسماء سه گانه 38
  3-5 تجلیات سه گانه 39
  3-6 تثلیث معرفت شناسی 40
  3-6-1 شریعت، طریقت، حقیقت 41
  3-6-2 رسالت، نبوت، ولایت 43
  3-6-3 اسلام، ایمان، ایقان 44
  3-6-4 وحی، الهام، کشف 47
  3-6-5 اقوال، افعال، احوال 50
  3-6-6 مراتب سه گانه مردم 50
  3-6-7 حکمت، کلام، عرفان 51

  فصل چهارم:پیامدهای نظریه تثلیث معرفت شناسی
  4-1 آثار دیدگاه سید حیدر (ره) در باب تثلیث معرفت شناسی 53
  نتیجه گیری 56
  پیوست ها 59
  منابع و مآخذ 66


  چکیده :
  چکیده سید حیدر آملی (ره) یکی از بزرگ ترین عرفای جهان اسلام و نماینده برجسته ی عرفان ناب شیعی است. نظرات وی در زمینه های مختلف سرشار از نکات عالمانه و لطایف عارفانه است. از جمله موضوعاتی که سید حیدر با دیدگاه خاص خود به آن پرداخته، بحث از اسرار اعداد و تطبیق آن با عوالم صوری و معنوی می باشد. از نظر او در تمامی اعداد حکمتی بالغ و اسراری دقیق نهفته شده و اساسا در ذات هر عدد سرّی است که در اعداد دیگر نمی باشد. سید حیدر (ره) اسرار برخی اعداد از جمله: یک، سه، هفت، دوازده، نوزده و ... را تبیین نموده و سپس به تطبیق این اعداد با عوالم صوری و معنوی و دیگر عوالم هستی می پردازد. ایشان معتقد است اسرار و حقایق موجود در اعداد، نوعی نگرش جهانشناسانه ی مبتنی بر هستی شناسی را در برابر اندیشه ی ما قرار می دهد که آشکار کننده ی نوع خاصی از معرفت شناسی نیز می باشد. طرح مباحث تثلیث معرفت شناسی، از جمله مباحث مهم و قابل توجهی است که علامه سید حیدر در باب معرفت شناسی ارائه می دهد و در آن نگرش خاص خود را نمودار می سازد. از آثار و پیامد های نظریه سید حیدر (ره) در باب معرفت شناسی پیوند تشیع و تصوف و برطرف شدن نزاع ظاهری بین شیعه و صوفی است که از مهم ترین اهداف و آرمان های وی محسوب می شود. مساله اصلی این تحقیق، بررسی آراء و نظرات سید حیدر آملی (ره) در باب اسرار و حقایق اعداد و هستی شناسی آن و هم چنین تحلیل و تبیین نحوه ی ارتباط اعداد با عوالم صوری و معنوی و چگونگی تطبیق آنان با عوالم هستی است. کلید واژه ها: سید حیدرآملی (ره)، اسرار اعداد، عوالم صوری و معنوی، تثلیث معرفت شناسی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Seyed Heydar Amoli is one of the greatest mystics in the world of Islam and is distinguished in pure Shiite mysticism. His theories in different fields of study are full of scientific points and mystical delicacies. One of the subjects which Seyed Heydar dealt with his own views is examination of the secrets of numbers and their correspondence with formal and spiritual worlds .from his point of view, there is a kind of eloquent wisdom and exact secret in every number and basically there is a secret in the essence of every number which is not found in other numbers. Seyed Heydar has clarified the secrets of some numbers like; one, three, seven, twelve, and nineteen and … and then has tried to compare these numbers with formal, spiritual and other worlds of existence. He believes knowing the secret and truths to numbers is a cosmology View based on ontology Which also discover kind of particular epistemology. Putting up some subjects such as triple epistemology is one of the important and remarkable subjects which Seyed Heydar represents and has put his particular ideas. The main subject in this research is to consider the theories represented by Seyed Heydar Amoli in the field of the secrets and truths, to numbers and ……. And also analyzing, clarifying the relation and comparing numbers with formal and spiritual worlds and the way of matching the numbers with the world of existence. Keywords: Seyed Heydar Amoli, secrets of the numbers, formal and spiritual worlds, triple epistemology.


  کلید واژه ها :
  آملی، حیدر بن علی، قرن 8ق. ◄ زندگینامه ◄ اسرار اعداد ◄ شناخت شناسی ◄ هستی شناسی ◄ عالم صوری ◄ عالم معنوی ◄ رابطه ◄,Biographies ◄ Number Secrets ◄ Epistemology ◄ Ontology ◄ Relations ◄

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Human seience Department of Theology M.A. Thesis The secrets of the numbers and it,s comparison with existence words in alameh seyed Heydar Amoli,s thought Supervisor: Dr.Jafar Shanazari Advisor: Dr.Mehdi Dehbashi By: Rashid Faridpour October 2010
  فصل اول : 1-13
  فصل دوم : 14-33
  فصل سوم : 34-52
  فصل چهارم : 53-68
  فصل پنجم :
  فصل ششم :