• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اسماء الحسنی در اصول کافی با تکیه بر آراء ملاصدرا و ملا صالح مازندرانی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8182
  موضوع :فلسفه و کلام اسلامی
  پژوهشگر : سید معین الدین خلیفه سلطانی
  توصیفگر لاتین : ?God s Names
  توصیفگر فارسی : اصول کافی ﴿کتاب﴾ ◄ مازندرانی، محمد صالح بن احمد ◄ صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم ◄ اسم اعظم ◄ اسماء الحسنی ◄ صفات واجب ◄ حقیقت عینیه
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه و کلام اس
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سید مهدی امامی جمعه
  استاد مشاور : مهدی دهباشی
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8182
  شماره راهنما : THE2 136
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول : حقیقت اسماء الحسنای حق تبارک و تعالی
  1-1- حقیقت اسماء حسنی و صفات علیای حق تبارک و تعالی 1
  1-1-1- مراتب کتبی، لفظی، معنایی و حقیقی اسماء حسنی 2
  1-1-2- تمایز ذات مقدس حق تعالی با مرتبه مفهومی اسماء و صفات و اتحاد ذات مقدس حق تعالی
  با مرتبه حقیقی و وجودی اسماء و صفات 3
  1-1-3- اتحاد وجودی و مصداقی و اختلاف مفهومی صفات حق تبارک و تعالی 5
  1-1-4- نظریه اثبات بلا تشبیه درمورد صفات حق تبارک و تعالی 7
  فصل دوم : تبیین معنا و حقیقت اسماء الحسنای حق تبارک و تعالی
  2-1- هویت غیبیه 11
  2-2- تجلی حق تعالی به اسماء حسنی و صفات علیا 13
  2-3- احدیت 14
  2-3-1- اولین اسمی که حق تعالی برای خویش اتخاذ فرمود اسم (العلی العظیم)است 14
  2-3-2- حق تعالی، ‌اول و آخر و ظاهر و باطن است 16
  2-3-2-1- حق تعالی، نور مطلق و صاحب بهاء است 17
  2-3-3- اسماء مفاتیح غیب (اسماء مستأثره) 17
  2-3-4- صمدیت حق تعالی 18
  2-4- واحدیت 19
  2-4-1- حق¬تعالی، هستی را از چیزی نیافرید¬ و به تنهایی و بدون الگو ¬و نمونه قبلی عالم را خلق
  فرمود 19
  2-4-2- یگانگی حق تعالی در الهیت عالم 20
  2-5- الوهیت 21
  2-6- رحمانیت و رحیمیت حق تعالی 22
  2-7- اسماء سبعه 23
  2-7-1- حیات حق تعالی 23
  2-7-2- علم حق تعالی 23
  2-7-2-1- بداء 24
  عنوان صفحه
  2-7-3- سمع و بصر حق تعالی 26
  2-7-4- قدرت حق تعالی 27
  2-7-5- اراده حق تعالی 29
  2-7-5-1- اراده حق تعالی از صفات فعل اوست 29
  2-7-5-2- نحوه صدق صفت اراده برحق تعالی 29
  2-7-5-3- تفاوت اراده حق تعالی با اراده بشری 30
  2-7-5-4- تفاوت مفهوم صفت علم با اراده و مشیت الهی 31
  2-7-5-5- مشیت مطلقه حق تعالی 32
  2-7-5-6- بیان معنای (لاجبر ولاتفویض بل أمربین الأمرین ) 32
  2-7-6- کلام حق تعالی 34
  2-8- انقسام اسماء حق تعالی به جمالیه و جلالیه 38
  2-9- صفات ذات و صفات فعل 40
  2-9-1- نحوه صدق صفات فعلی برحق تعالی 41
  2-9-2- نحوه انتزاع افعال حق تعالی 42
  2-9-3- بحثی پیرامون معنای حقیقی برخی از اوصاف فعل حق تعالی 42
  2-9-3-1- حق تعالی عادل مطلق است 42
  2-9- 3-2- حق تعالی مؤمنین پاک و پارسایان حق طلب را هدایت می کند و ظالمین و فاسقین
  معاند خود را دچار اضلال و گمراهی می کنند 48
  2-9-3-3- صفات استهزاء ،‌مکر و خدعه که حق تعالی درقرآن شریف به خود نسبت داده به معنای
  جزا دادن به مسخره کنندگان و مکرکنندگان و نیرنگ زنندگان است 49
  2-9-3-4- حق تعالی، فیّاض علی الإطلاق و صاحب جود و کرامت و بخشش بی انتهاست 49
  2-10- نقل کلام حکما درباره تقسیم اسماء و صفات حق تعالی 49
  2-10-1- حق تعالی از ازل واجد جمیع صفات کمالیه است 50
  2- 11- اسماء حق تعالی درقرآن کریم 51
  2-11-1- تفسیر سوره مبارکه توحید و اسماء الحسنای حق تعالی درآن 54
  2-12- اسماء حق تعالی در احادیث 55
  2-13- توقیفی بودن اسماء حق تعالی 56
  2-14- لوازم اسماءالهی 57
  عنوان صفحه
  2-15- موجودات مظاهر اسماءالهی اند 57
  2-16- انسان بما هو انسان،‌ظرفیت پذیرش مظهریت همه ی اسماء الهی را دارد 58
  2-17- معرفت الهی(مسئله عرفانی اعرفوا اللّه باللّه ) 59
  2-17-1- برهان صدیقین براثبات وجود حق تعالی 61
  2-17-2- والاترین مرتبه معرفت به حق تعالی 61
  فصل سوم – اسم اعظم حق تبارک و تعالی
  3-1- اسم اعظم حق تعالی 63
  3-1-1- حقیقت غیبیه اسم اعظم حق تعالی 64
  3-1-2- حقیقت عینیه اسم اعظم حق تعالی(حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلّم) 65
  3-1-3- اسم اعظم حق تعالی درمقام لفظ 73
  3-1-3-1- اجزاء چهارگانه اسم اعظم حق تعالی 75
  3-1-3-2- ارکان چهارگانه هریک از اجزاء سه گانه اسماءالحسنای حق تعالی 76
  فصل چهارم : وجوه اشتراک و اختلاف تفسیر ملاصدرا و ملاصالح مازندرانی از مبحث اسماء
  الحسنی درکافی
  4-1- تعریف اسماء 77
  4-2- تمایز ذات با اسماء و صفات 78
  4-3- اتحاد مصداقی و اختلاف مفهومی ذات و صفات 78
  4-4- اسم اعظم 78
  4-5- انشقاق اسم اعظم 79
  4-5-1- اجزاء چهارگانه اسم اعظم 80
  4-5-2- ارکان چهارگانه هریک از اجزاء سه گانه اسم اعظم 80
  4-6- وجوه اشتراک و اختلاف ملاصالح و ملاصدرا دراصول مبانی فلسفی شان 80
  نتیجه گیری 84
  پیوست 85
  منابع و مآخذ 86  چکیده :
  چکیده هدف این رساله، تبیین حقیقت اسماء الله الحسنی با نگرشی فلسفی، عرفانی از منظر آیات قرآن کریم و احادیث چهارده معصوم صلوات الله تعالی علیهم اجمعین بوده است. نخست، مبادی و مبانی بحث اسماء الحسنی تحت عنوان تعریف اسماء حسنی و صفات علیای حق تبارک و تعالی در قالب مباحث مراتب کتبی، لفظی، معنایی و حقیقی اسماء و صفات، تمایز ذات مقدس حق تعالی با مرتبه مفهومی اسماء و صفات و اتحاد ذات مقدس حق تعالی با مرتبه حقیقی و وجودی اسماء و صفات و اتحاد وجودی و مصداقی و اختلاف مفهومی صفات و سپس نظریه اثبات بلا تشبیه در مورد اسماء و صفات، مطرح گردیده است. در ادامه هویت غیبیه حق تبارک و تعالی و اسماء الحسنای او به ترتیب، احدیت، واحدیت، الوهیت، رحمانیت و اسماء سبعه و اسماء متفرع بر آن توضیح داده شده است، سپس انقسامات اسماء، توقیفی بودن اسماء حق تعالی و مسئله عرفانی ( اعرفوا الله بالله)، مطرح گردیده است. در ادامه، اسم اعظم حق تبارک و تعالی و مراتب آن یعنی ( حقیقت غیبیه، حقیقت عینیه ( حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلّم) و حقیقت لفظیه) اسم اعظم بیان شده است، سپس به بیان اجزاء و ارکان اسم اعظم پرداخته شده است. در پایان به بیان وجوه اشتراک و اختلاف تفسیر ملاصدرا با ملاصالح مازندرانی از مبحث اسماء الحسنی در شرحشان بر اصول کافی، پرداخته شده است. کلید واژه ها: اسماء الحسنی، اسم اعظم، حقیقت محمّدیه (صلی الله علیه و آله و سلّم)

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The present study aims to conduct a detailed investigation into God’s names (Asma’ul Husna) through a philosophical-theosophical approach based on the verses of the holy Koran and sayings of the fourteen infallible Imams. First, the fundamentals and origins of God’s names in terms of the truth of Asma’ul Husna and the lofty attributes of the Almighty on written, syntactic, semantic and real levels are discussed. Then, the distinction between the sacred essence of the Almighty and the conceptual level of His names and attributes, the unity of His essence with the real level of His names and attributes, and the existential and attributive unity and conceptual difference of His attributes are studied. After that, the theory of Comparison –free Proof concerning names and attributes are discussed. Thereafter, the hidden identity of God and the God’s names namely, oneness, unity, divinity, clemency, the seven names of God and the derivate names thereof are explained. The ramification of names, definite nature of God’s names, and the theosophical problem of “knowing God by God” are studied after that. Then, the greatest name of the Almighty and its levels (i.e. the hidden truth, objective truth or Muhammadia truth, and verbal truth of His greatest name) are discussed. After that, the elements and pillars of the greatest name are studied. Finally, the common and differing points of Molla Sadra and Molla Saleh Mazandarani’s interpretations of God’s names in their explications of Kafi’s Principles (Usul-i Kafi) are presented. Keywords: God's Names,The greatest Divine Name, Mohammadia truth.


  کلید واژه ها :
  اصول کافی ﴿کتاب﴾ ◄ مازندرانی، محمد صالح بن احمد ◄ صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم ◄ اسم اعظم ◄ اسماء الحسنی ◄ صفات واجب ◄ حقیقت عینیه,ْGod s Names

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literatur & Humanities Department of philosophy & Theology M.A. Thesis God's names in kafi's principles based on Mullasadra and Mullasaleh Mazandarani's views Supervisor: Dr. Sayyed Mahdi Imamijomeh Advisor: Dr. Mahdi Dehbashi By: Sayyed Moeinaldin Khalifehsoltani May 2011
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-62
  فصل سوم : 63-76
  فصل چهارم : 77-89
  فصل پنجم :
  فصل ششم :