• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اخلاق از نگاه حافظ
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 14193
  موضوع :فلسفه گرایش منطق فهم دین
  پژوهشگر : آزاده هورداد
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده اهل بیت، گروه فلسفه
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : هورداد، آزاده
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 14193
  شماره راهنما : AHL2 52
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1- بیان مسئله 1
  1-2- تعریف مفاهیم 4
  1-2-1- حافظ 4
  1-2-2- اخلاق 4
  1-2-3- عشق 4
  1-2-4- عقل 4
  1-2-5- رند 5
  1-2-6- زهد 5
  1-3- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 5
  1-4- اهداف تحقیق 5
  1-5- فرضیه ها (در صورت لزوم) سوالهای تحقیق... 5
  1-6- روش تحقیق 5
  1-7- ابزار تجزیه و تحقیق 6
  1-8- ادوار زندگی حافظ 6
  1-8-1- آیا می توان حافظ را عارف نامید 8
  1-9- مفهوم رندی در ادبیات گذشته 10
  1-10- مفهوم رندی در دیوان حافظ 11
  فصل دوم: معرفت شناسی و هستی شناسی حافظ
  2-1- پیش سخن 19
  2-2- معرفت شناسی حافظ 20
  2-2-1- دل آئینه حقیقت ، ابزار معرفت و برتر نشستن آن برعقل در جهان بینی حافظ 23
  2-2-2- غایت معرفت خواست زدایی از شناخت یا وحدت خرد جزئی و خرد کلی 25
  2-2-2-1- برگشت به طبیعت با ادراک زیبایی شناسانه 29
  2-2-2-1-1- سرمستی بنیان ادراک زیبایی شناسانه از هستی 33
  2-2-2-1-2- نحوه و چگونگی ارائه چشم اندازها در ادراک زیبایی شناسانه 38
  2-3- جمع بندی 42
  فصل سوم : مبانی اخلاق رندانه
  3-1 پیش سخن 45
  3-2 باز ارزش گذاری ارزشها 49
  3-2-1- باز ارزش گذاری فرا اخلاقی 50
  عنوان صفحه 3-2-1-1- نقد عقل 53
  3-2-1-2- اهمیت فراموشی و سادگی ورق ذهن 56
  3-2-1-3- ظهور جهان همچون حلول محض، نتیجه نقد فرا اخلاقی اخلاق 60
  3-2-1-3-1- جذب سایه 65
  3-2-1-3-2- پلورالیسم معرفتی و لزوم ضرورت همپیوندی 66
  3-2-1-3-3- علم حضوری و اهمیت آن بر غلبه از خود بیگانگی 69
  3-2-2- باز ارزش گذاری محتوایی 74
  3-2-2-1- روش خلاف آمد عادت درارزش گذاری محتوایی 83
  3-2-2-2- عشق و رندی معیار در باز ارزش گذاری محتوایی 88
  3-2-2-3- جبر و اختیار از نگاه حافظ 97
  3-2-2-4- انسان شناسی حافظ 99
  3-2-2-5- سرخوشی و سرمستی از مبانی اخلاق رندانه 102
  3-2-2-6- تاکید بر بخشایندگی خدا همراه با حس بی گناهی 105
  3-3- جمع بندی 107
  فصل چهارم : ارزیابی کلی
  نتیجه گیری 111
  منابع و مآخذ 121  چکیده :
  چکیده حافظ به قطع در زمره فلاسفه اخلاق به معنی متعارف، قرار نمی گیرد، چراکه همه آنها در جهت ساختن یک بنای اخلاقی تلاش می کنند و برای حقانیت آن حجت یابی می کنند، اما بن مایه و اساس اخلاق را نقد نکرده و با مفروض گرفتن اطلاق ارزشهای تاکنونی، برای حفظ آن نظام کوشش کرده اند. در حالی که تقریبا در هر غزلی از دیوان حافظ، ساختار شکنی و شک و تردید در ارزشهای اخلاقی رایج زمانه معاصر او، دیده می شود. حافظ در ارزشهای اخلاقی حاکم بر جامعه شک و تردید دارد، چرا که همین ارزشها سبب تباه شدن مزاج دهر شده است، وی در این راه خرقه به می، می آلاید و با پرداختن به بازی زندگی در پرتو تجلی الهی، ارزشهای نوین را از زیر و بم های زندگی به بالا بر می کشد، چرا که در عرفان همواره تاکید بر حضور حق در جهان، تحت نام زیبایی مظاهر الهی، شده است. حافظ با نقد عقل جزئی یا حیلت اندوز و ارزشهای اخلاقی رایج در زمانه خود، با نفاق و تظاهر حاکم بر جامعه، به مبارزه می پردازد. روش ملامتی گری حافظ تنها برای از چشم خلق افتادن نیست، حافظ از این روش هدفهای برتری را دنبال می کند، حافظ از روش خلاف آمد عادت رفتن زمانه، نه برای آزاد کردن انسان و رواج بی قیدی، بلکه برای آنکه بار سنگین تری بر دوش او بگذارد، بهره می جوید. در این تحقیق، بر آن هستیم که با سه اصل عشق و رندی و سرمستی که حافظ اخلاق رندانه خود را بر پایه آنها می نهد آشنا شویم. از آنجا که حافظ مانند اکثر فیلسوفان شاعر ، در دوران زندگی خود چرخشهایی داشته و به زندگی از دریچه و زاویه های متفاوت نگریسته، در این تحقیق برای واکاوی اخلاق رندانه، به غزلیاتی از خواجه پرداخته شده، که این سه اصل اساسی اخلاق رندانه در آنها پررنگ تر بوده، و به بررسی این استعارات و رابطه تنگاتنگ و متقابل این الفاظ پرداخته شده است. در این جهان بینی، بی خودی و سرمستی رکن اساسی قرار می گیرد، در فضای مستی و بی قراری، ادراک زیبایی شناسانه متولد می شود. شور و مستی نهفته در سخن شاعر، محصول آن شیدایی است که در جریان نوشیدن باده جمال، برای او حاصل شده است. حافظ اعتقاد دارد با مستی، به اسراری می توان دست یافت که در حال هشیاری و خود آگاهی طبیعی، حاصل شدنی نیست. مرحله کمال عشق را فراتر از تعیین عاشقی، با می و مستی تعبیر میکنند. او معتقد است سر قضا تنها در حالت سرمستی آشکار می شود. اما اهمیت عشق و جنون حاصل از آن در این اخلاق آنکه، عشق بنای صورت را در دل عاشق خراب می کند، عاشق در شیرینی حضور الاهی مستغرق می گردد، و زمینه الهام برای او گشوده می شود، این دیوانگی و جنون در جهان بینی حافظ مقام آن چنان بالایی دارد، که به علت آن انسان پذیرای امانت الهی شده است. اهمیت رندی در این اخلاق آنکه، بزرگترین هدف رند سبکبار گذشتن از گذرگاه هستی، با رد عافیت طلبی است، او می کوشد از ظاهر شریعت و طریقت راه به باطن حقیقت ببرد، نه اهل تعصب است، نه تخطئه، بلکه اهل انتقاد است. حالت سرمستی رند بر حالت هشیاری و مقام سالک برتر می نشیند. به طور کلی در این پژوهش برآنیم تا وجوه اساسی فلسفه اخلاق رندانه حافظ و مبانی اخلاق رندانه یعنی عشق و رندی و سرمستی و روابط متقابل این سه اصل اخلاق رندانه و لوازم و شرایط حصول آن را روشن سازیم. واژگان کلیدی: "حافظ، اخلاق، عشق، رند، زهد"

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Hafez, for sure, can’t be included among morality philosophers in the conventional sense; because all of them try to make a moral foundation and find proofs for its truth. They do not criticize the base and motifs of morality and just by referring to the current values, try to preserve the system. While, in almost any sonnets of Hafez, we can trace deconstruction, doubt and uncertainty towards the common moral values of his era. He doubts the moral values of the society since the same values have vitiated the nature of spirit. On his way, he “taints the cloak with wine” and by addressing the game of life in the light of the divine, draws on new values from ups and downs of life since theosophy always emphasizes on the presence of the truth in the universe under the name of God’s manifestation. By criticizing the partial or sly intellect and the common moral values of the society, Hafez combats with discord and ostentation which is prevailing the society. His reproaching manner is not only for separating himself from the crowd but also to pursue greater goals. By moving in the opposite direction of the motion of society, Hafez neither liberates human beings nor promotes promiscuity but he seeks to put a heavier burden on the shoulder of humanity. In this study, we want to get familiar with the three principles of love, profligacy and ecstasy on which Hafez funds his profligate morality. Regarding the fact that Hafez, like most philosopher-poets of his era, has had shifts in his ideology and has viewed life through different perspectives and angles, the study deals with the sonnets in which the three principles of profligate morality are more obvious and then the study investigates the metaphors and the mutual, close relationships of the words. In this ideology, selflessness and ecstasy are the main components and through ecstasy and restlessness, the aesthetic perception is born. Passion and intoxication in the poet’s words is the result of that fascination caused by drinking the wine of beauty. Hafez believes that in the state of intoxication, one can discover secrets that it is impossible to be discovered in the state of consciousness. The perfect love is interpreted beyond the determination of love, with wine and intoxication. He believes that the secret of fate is only revealed in a state of ecstasy. But the importance of love and mania in morality is that love destroys the appearance in the heart of the lover; the lover is soaked in the sweetness of the divine presence and the door of inspiration is opened for them. Such mania and insanity in Hafez ideology have such high status that due to them, human has become the receptive of the divine status. The importance of profligacy in morality is that the main goal of the profligate is to pass through the existence by rejecting their comfort. He tries to discover the truth through the religious law and the principles. He is neither a zealot nor a man of vilification; but he is a man of criticism. The ecstasy of a profligate is higher than the consciousness of a sober and the status of a devotee. In general, the study is to elaborate the major aspects of profligate moral philosophy of Hafez and the principles of profligate morality, namely, love, ecstasy and profligacy and the reciprocal relationship of the three principles and the conditions to achieve them. Keywords: Hafez, Morality, Love, Profligate, Asceticism


  کلید واژه ها :
  ,

  مهر ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Esfahan Faculty of Ahl-e-Beit Department of Philosophy M.A. Thesis Morality Through the Perspective of Hafez Supervisor: Dr. Hamed Naji Advisor: Dr. Mohammad Taghi Ejeei By: Azade Hourdad October 2015
  فصل اول : 1-18
  فصل دوم : 19-44
  فصل سوم : 45-110
  فصل چهارم : 111-126
  فصل پنجم :
  فصل ششم :