• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اصول انتخاب و تصمیم‌گیری در سبک زندگی اقتصادی از منظر نهج‌البلاغه
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12841
  موضوع :نهج‌البلاغه
  پژوهشگر : زهرا کاظمی
  توصیفگر لاتین : Life Style ? Nahjolbalage ? Thematic system
  توصیفگر فارسی : سبک زندگی ◄ نهج البلاغه ◄ تحلیل مضمون
  دانشکده : دانشکده اهل‌ بیت، گروه علوم قرآن و حدیث
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مهدی طغیانی
  استاد مشاور : صحبت الله حسنوند
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12841
  شماره راهنما : AHL2 25
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات
  1-1 مقدمه 1
  1-2 بیان مساله 2
  1-3 اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-4 اهداف تحقیق 4
  1-5 فرضیه‌ها یا سوالات تحقیق 4
  1-6 واژگان کلیدی 4

  فصل دوم: مبانی نظری
  2-1 سبک زندگی و خاستگاه آن 6
  2-2 اهمیت سبک زندگی 7
  2-3 تصور رایج از سبک زندگی در دنیای کنونی 7
  2-4 جمع بندی دیدگاه صاحب نظران غرب 9
  2-5 مبنای سبک زندگی اسلامی 10
  2-6 مولفه‌های سبک زندگی اسلامی 10
  2-7 رابطه فرهنگ و دین با سبک زندگی 11
  2-8 سبک زندگی اقتصادی در اسلام 12
  2-9پیشینه تحقیق 30

  فصل سوم : روش تحقیق.............32
  3-1 تحلیل مضمون 34
  3-2 قالب مضامین 34
  3-3 شبکه مضامین 34
  3-4 تحلیل مقایسه‌ای 35

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
  4-1 مقدمه 36
  4-2 اصل لزوم وجود چارچوب اعتقادی، اخلاقی و شرعی در همه انتخاب‌ها و تصمیمات اقتصادی 41
  4-2-1عقاید اقتصادی 42
  4-3 تأثیر آگاهی و اطلاعات برتصمیمات اقتصادی 54
  عنوان صفحه

  4-4 تابعیت از اصل تکافل عمومی 55
  4-5 توجه به نتایج و تبعات کوتاه مدت و بلند مدت انتخاب ها 57
  4-6 اثر انگیزه‌ها بر انتخاب‌های اقتصادی 60
  4-7 اصل وجود توالی و تداوم در انتخابها 61
  4-8 توجه به تصمیمات بین زمانی و مبادلات حال و آینده 62
  4-9 توجه به اصول عقلانی انتخاب‌ها و تصمیمات از جمله اصل کمیابی، هزینه فرصت، لزوم هزینه –فایده (بصورت فردی- اجتماعی، مادی- معنوی، دنیوی- اخروی، کوتاه مدت –بلند مدت)توجه به هزینه‌های در رفته 63
  4-10 آگاهی و تبعیت از قوانین و مقررات 65
  4-11 بهرهوری 65

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری
  نتیجه گیری 69
  منابع و مآخذ 73  چکیده :
  چکیده برنامه اقتصادی از جمله برنامه‌های مهم و مورد تأکید اسلام است، بطوری که تحقق اهداف متعالی اسلام بدون توجه به مسائل اقتصادی امکان پذیر نیست. در جامعه ما اگرچه اکثریت آن را مسلمانان تشکیل میدهند ولی فقدان آموزش‌های کاربردی، عملا سبک زندگی آنها را از معیارهای دینی دور ساخته است چنانچه متاسفانه، جامعه ما با تصمیمات نادرست اقتصادی و به فراموشی سپردن اعتقادات و احکام ناظر بر اقتصاد به یک جامعه مصرفی تبدیل شده است. در این پژوهش این فرضیه مطرح میشود که تامل در آموزه‌های اسلامی و علوی میتواند ما را در رسیدن به الگوی مطلوب اقتصادی یاری دهد. آنچه به عنوان روش در این پژوهش میتوان مطرح نمود استفاده از روش تحلیل مضمون است که با مطالعه کتاب نهج البلاغه به کدگذاری مضامین اصلی و فرعی پرداخته‌ایم. در نتیجه کدگذاریهای استخراج شده از نهج البلاغه در رابطه با اصول انتخاب و تصمیم گیریهای اقتصادی به ارائه نمایه‌ای از شبکه مضامین، قالب مضامین و نمودار تحلیل مقایسه‌ای اصول پرداخته ایم و در پایان به معرفی ده اصل از اصول انتخاب و تصمیم‌گیری میپردازیم. این اصول عبارتند از:اصل لزوم وجود چارچوب اعتقادی، اخلاقی، و شرعی در همه انتخاب‌ها و تصمیمات اقتصادی، تاثیر آگاهی و اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی، توجه به وابستگیهای متقابل و همبستگی جمعی، توجه به نتایج و تبعات کوتاه مدت و بلند مدت انتخاب‌ها، اثر انگیزه‌ها بر انتخاب‌های اقتصادی، اصل وجود توالی و تداوم در انتخاب‌ها، توجه به تصمیمات بین زمانی و مبادلات حال و آینده، توجه به اصول عقلانی انتخاب‌ها و تصمیمات از جمله اصل کمیابی، هزینه فرصت، لزوم هزینه فایده، آگاهی و تبعیت از قوانین و مقررات و بهره وری. کلید واژه: سبک زندگی، نهج البلاغه، تحلیل مضمون

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Economic plan is among the key programs and emphasized by Islam, So that the realization of the noble objectives of Islam is not possible without considering economic issues. However, in our society majority of people are Muslims, lack of practical training, actually Lifestyle is far from religious criteria, unfortunately our society by making wrong economic decision, forgetting beliefs, and Provisions governing the economy, become a consumer society. In this survey, a hypothesis proposes which reflect on teaching of Islam and astral )Alavi) could help us to reach demanded economic pattern. Whatever proposed in this study as procedure, is using content analysis, which by studying Nahjolbalaghe, we have discussed encryption of main and sub contents. As a result of coding derived from Nahjolbalage, on the principles of selection and economic decisions, we have provided a profile of network contents, content format and comparative analysis chart. At the end, we introduce ten principles from principle of choice and making decision. These principles are the existence of moralist, believe, and canonical context in all options and economic decision, impact of knowledge and information on economic decision, attention to interdependence and Social Solidarity, attention to the results and consequences of short-term and long-term options , effect of incentives on economic choices, principle of succession and continuity in selection, according to the between time- decision and present and future transactions, attention to the principles of rational choices and decisions including the principle of scarcity, opportunity cost, the need for cost-benefit, Awareness and compliance of laws and regulations, and productivity. Narratives infallible are among sources of extracting the correct pattern of economic life in Islamic thought, which Nahjolbalaghe is header source in the form of sermons, letters and wisdom. What can be suggested as the method in this research is using content analysis, which we have discussed by reading Nahjolbalaghe and encryption of main and sub contents. As a result deriving codes from Nahjolbalaghe, in relation to the principles of selection and economic decisions, we have discussed a profile of Comparative Analysis of principles. At the end of the article we introduce the principle of choice and decision making process. Key words: Life Style – Nahjolbalage, Thematic system  


  کلید واژه ها :
  سبک زندگی ◄ نهج البلاغه ◄ تحلیل مضمون,Life Style ◄ Nahjolbalage ◄ Thematic system

  آذر1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Ahl-Albeit Quranic Knowladge and house hold of profit Department of Nahj al-Balagheh M.A Thesis Principle of selection and decision making in the economic style from the perspective of Nahjoalbalaghe Supervisor: Dr. Mahdi Toghyani Advisor: Dr. Sohbatollahe- Hasanvand By: Zahra Kazemi October 2015
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-31
  فصل سوم : 32-35
  فصل چهارم : 36-68
  فصل پنجم : 69-77
  فصل ششم :