• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارائه مدلی برای شخصی سازی نتایج جستجو در کتابخانه های دیجیتال تحت وب با اصتفاده از تکنیک های داده کاوی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8981
  موضوع :علوم کتابداری و اطلاع رسانی گرایش کتابخانه های دانشگاهی
  پژوهشگر : آسیه کریم پور آذر
  توصیفگر لاتین : Digital library ? Data mining ? Information retrieval ? Personalization ? Data base
  توصیفگر فارسی : کتابخانه دیجیتالی ◄ داده کاوی ◄ بازیابی اطلاعات ◄ شخصی سازی ◄ پایگاه داده
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه کتابداری و ا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : عاصفه عاصمی
  استاد مشاور : کمیل طیبی
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8981
  شماره راهنما : LIB2 42
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- بیان مساله تحقیق 1
  1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3
  1-1- کاربرد نتایج تحقیق 4
  1-3- اهداف تحقیق 5
  1-3-1- هدف اصلی 5
  1-3-2- اهداف فرعی 6
  1-4- سوال های تحقیق 6
  1-4-1- سوال اصلی 6
  1-4-2- سوالات فرعی 6
  1-5- واژگان مفهومی و عملیاتی 6
  1-6- خلاصه فصل 7
  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه 9
  2-2- تعریف کتابخانه دیجیتال 9
  2-3- منابع دیجیتال 14
  2-4- خدمات کتابخانه های دیجیتال تحت وب 15
  2-5- دلایل روی آوردن به کتابخانه های دیجیتال 16
  2-5-1- دسترسی به کتابخانه 16
  2-5-2- جستجوی اطلاعات 17
  2-5-3- اشتراک گذاری اطلاعات 17
  2-5-4- روزآمد سازی اطلاعات 17
  2-5-5- دسترسی به اطلاعات 17
  2-5-6- شکل های جدید اطلاعات 18
  2-5-7- هزینه کتابخانه های دیجیتالی 19
  2-5-8- پیشرفت های فنی 20
  2-5-9- ذخیره سازی الکترونیکی 20
  2-5-10- مطلوبیت نمایش اطلاعات روی صفحه نمایش اطلاعات 21
  2-5-11- گستردگی و سرعت شبکه ها 22
  عنوان صفحه
  2-5-12- قابلیت حمل کامپیوترها 22
  2-6- داده کاوی و کشف دانش در پایگاه های داده 22
  2-6-1- داده کاوی و کشف دانش در پایگاه داده 23
  2-6-2- مراحل کشف دانش 25
  2-6-3- جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف 29
  2-6-4- کاربرد های داده کاوی 30
  2-6-5- داده کاوی و انبار داده ها 30
  2-6-6- توصیف داده ها در داده کاوی 31
  2-6-6-1- خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها 31
  2-6-6-2- خوشه بندی 32
  2-6-6-3- تحلیل لینک 32
  2-6-6-4- طبقه بندی 33
  2-6-6-5- رگرسیون 33
  2-6-6-6- سری های زمانی 34
  2-6-6-7- مدل ها و الگوریتم های داده کاوی 34
  2-6-6-7-1- شبکه های عصبی 34
  2-6-6-7-2- درخت تصمیم گیری 37
  2-6-6-7-3- اسپلین های رگرسیون انطباقی چند متغیره (مارس) 39
  2-6-6-7-4- استنتاج قوانین 40
  2-6-6-7-5- نزدیکترین همسایگی کا و استدلال حافظه محور 40
  2-6-6-7-6- رگرسیون منطقی 41
  2-6-6-7-7- تحلیل تفکیکی 41
  2-6-6-7-8- مدل افزودنی کلی (گام) 42
  2-6-6-7-9- بوستینگ 42
  2-6-6-7-10- سلسله مراتب انتخابها 42
  2-7- کتابخانه های دیجیتال شخصی سازی شده 44
  2-8- یادگیری فعال در محیط اطلاعاتی شخصی سازی شده کتابخانه دیجیتال 46
  2-9- کتابخانه من 47
  2-9-1- شخصی سازی متن 48
  2-9-2- واسطه شخصی سازی 48
  عنوان صفحه
  2-9-3- شخصی سازی در بازیابی اطلاعات و فیلترینگ اطلاعات 49
  2-10- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 50
  2-10-1- تحقیقات خارجی 50
  2-10-2- تحقیقات داخلی 51
  2-11- بررسی ویژگیهای کتابخانه های جامعه نمونه 52
  2-11-1- کتابخانه دانشگاه کورنل 52
  2-11-2- کتابخانه دانشگاه کارولینای شمالی 55
  2-11-3- کتابخانه دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا 58
  2-11-4- کتابخانه دانشگاه ویرجینیا 62
  2-12- خلاصه فصل 65
  فصل سوم: روش شناسی پژوهش
  3-1- مقدمه 66
  3-1-1- تحلیل محتوا 66
  3-2- روش پژوهش 69
  3-3- جامعه و نمونه پژوهش 69
  3-4- ابزار گردآوری اطلاعات 70
  3-5- اجرای پژوهش 70
  3-6- تجزیه و تحلیل داده ها 71
  3-7- خلاصه فصل 71
  فصل چهارم: یافته های پژوهش
  4-1- مقدمه 72
  4-2- ویژگی های یک کتابخانه دیجیتال شخصی سازی شده با استفاده از رویکرد انطباقی 72
  4-2-1- شخصی سازی انطباقی متن 75
  4-2-2- شخصی سازی میانجی انطباقی 76
  4-2-3- بازیابی اطلاعات/ فیلترینگ اطلاعات انطباقی 76
  4-2-4- طبقه بندی خودکار 77
  4-2-5- مقایسه ویژگیهای کتابخانه های دیجیتال شخصی سازی شده با کتابخانه های جامعه نمونه 78
  4-3- انواع تکنیک های داده کاوی قابل استفاده در شخصی سازی جستجو در کتابخانه های دیجیتال 79
  4-4- رهنمون های پایه جهت ایجاد مدل های کاربری کتابخانه دیجیتال 84
  4-4-1- ابعاد یک مدل کاربری کتابخانه دیجیتالی 84
  عنوان صفحه
  4-4-2- ابزارهای مورد نیاز برای خلق یک مدل کاربری 88
  4-4-3- ساخت مدل های کاربری برای کتابخانه دیجیتال انطباقی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشینی 89
  4-5- مدل پیشنهادی 92
  4-6- اجرای آزمایشی مدل 95
  4-7- خلاصه فصل 100
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1- مقدمه 101
  5-2- ارائه مدل مفهومی برای شخصی سازی نتایج جستجو در کتابخانه های دیجیتال تحت وب با استفاده از تکنیک های داده کاوی 102
  5-3- ویژگی های یک کتابخانه دیجیتال تحت وب شخصی سازی شده با رویکرد انطباقی 102
  5-4- شناسایی عوامل بالقوه در بکارگیری تکنیک های داده کاوی برای ایجاد کتابخانه های دیجیتالی تحت وب 102
  5-5- ارائه رهنمون های پایه ای در مورد چگونگی ایجاد مدل های کاربری کتابخانه دیجیتال 103
  5-6- اجرای آزمایشی مدل کاربری پیشنهادی با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی 103
  5-7- محدودیت های تحقیق 103
  5-8- پیشنهادات کاربردی 104
  5-9- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 104
  منابع و ماخذ ......................................................................................................................105

  چکیده :
  چکیده کتابخانه های دیجیتالی یکی از مهمترین راه های دستیابی به انواع اطلاعات دیجیتال است. یکی از روش هایی که برای بهبود خدمات دیجیتالی بکار می رود، شخصی سازی است. هدف کلی پژوهش عبارت است از ارائه مدلی کاربری برای شخصی سازی نتایج جستجو در کتابخانه های دیجیتال تحت وب با استفاده از تکنیک های داده کاوی پیشنهاد شده که این مدل به منظور آزمایش کارایی آن با استفاده از نرم افزار متلب اجرا شده است. روش تحقیق تلفیقی بوده از روش تحلیل محتوا و الگوسنجی و بررسی سایت های مرتبط استفاده شده. یافته های تحقیق شامل بررسی عوامل مختلف در ایجاد یک مدل کاربری ، تطبیق تکنیک های یادگیری ماشینی با مدل های کاربری و بررسی کاربرد آنها در هر حوزه خاص، و ارائه یک مدل مفهومی برای شخصی سازی نتایج جستجو در کتابخانه های دیجیتال تحت وب می باشد. بعد از بررسی های انجام شده، این تحقیق به این نتیجه رسید که تکنولوژی در این حوزه هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد. قسمت وسیعی از شخصی سازی ها در کتابخانه ها از نوع کاربر- راهنما هستند و نه اتوماتیک و البته هنوز در سطح پایه ای قرار دارند. هیچگونه استانداردی در زمینه شخصی سازی و ساخت مدل کاربری وجود ندارد و این خود از مشکلات این رویکرد است. به منظور پیشنهاد راه حل این تحقیق، مدلی کاربری را براساس تکنیک های یادگیری ماشینی با رویکرد انطباقی هیبرید را پیشنهاد داده است. واژگان کلیدی: سیستم های کتابخانه ای، کتابخانه دیجیتال، داده کاوی، شخصی سازی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Digital libraries (DLs) have become one of the most typical ways of accessing any kind of digitalized information. One trend used to improve digital services is through personalization. The study major objective is presenting a user model for personalizing search results in DLs using data mining techniques. To test the performance of the user model we used MATLAB so. Research Methodology consists of content analysis, and sample analysis. Research findings include studying Various factors in creating a user model, adapting machine learning techniques to the user models, reviewing their applications in specific areas, and presenting a user model for personalizing search results in DLs using data mining techniques. After studies, this study concluded that technology in this area is still in early stages. Wide ranges of the libraries of user personalization are user- driven, not automatic. There is no standard in personalization and user modeling and this approach has its problems. The proposed solution is the user model based on machine learning techniques with adaptive hybrid approach. Keywords: Library systems, Digital Library, Data mining, Personalization


  کلید واژه ها :
  کتابخانه دیجیتالی ◄ داده کاوی ◄ بازیابی اطلاعات ◄ شخصی سازی ◄ پایگاه داده,Digital library ◄ Data mining ◄ Information retrieval ◄ Personalization ◄ Data base

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education of Sciences and Psychology Department of Library and Information Sciences M.A. Thesis Proposing a Model for Personalization of Search Results in Digital Libraries under Web Using Data Mining Techniques Supervisor: Dr. Asefeh Asemi Advisor: Dr. Seyed Komeil Tayebi By: Asieh Karimpour Azar July 2011
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-65
  فصل سوم : 66-71
  فصل چهارم : 72-100
  فصل پنجم : 101-108
  فصل ششم :