• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی و تبیین نظام تجاری عصر صفوی از دیدگاه سفرنامه نویسان اورپایی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9453
  موضوع :تاریخ گرایش فرهنگ و تمدن اسلامی
  پژوهشگر : راضیه محمد قاسمی
  توصیفگر لاتین : Safavids ? Travel book ? Trade ? Commerc ? Economic
  توصیفگر فارسی : صفویان ◄ سفرنامه ◄ تجارت ◄ بازرگانی ◄ اقتصاد
  دانشکده : دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، گروه تاریخ
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علی اکبر جعفری
  استاد مشاور : اصغر محمودآبادی
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9453
  شماره راهنما : HIS2 254
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول:کلیات
  1-1- شرح و بیان مساله پژوهشی 1
  1-2- کلید واژه¬ها 2
  1-3- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 2
  1-4- اهداف تحقیق 3
  1-5- اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-6- سوالات و فرضیه¬های تحقیق 4
  1-7- روش تحقیق 4
  1-8- معرفی منابع 5
  فصل دوم: اقتصاد عصر صفوی
  2-1- تشکیل وفراز و فرود دولت صفوی 16
  2-2- نظام اقتصادی دولت صفوی 19
  2-3- عوامل موثر در نظام اقتصادی عصر صفوی 29


  فصل سوم: عصر صفوی و رونق سفرنامه نویسی
  3-1- پیشینه آشنایی اروپاییان با ایران وسفرنامه های آنها 40
  3-2- عصر صفوی وچرایی مسافرت سیاحان اروپایی به ایران 46
  3-3- نمایه مهم¬ترین سفرنامه¬های اروپایی عصر صفوی با رویکرد اقتصادی 53
  3-4- تحلیل محتوایی سفرنامه های دوره صفویه 54

  فصل چهارم : بررسی نظام تجاری عصر صفوی از دیدگاه سیاحان
  4-1- فعالیت های تجاری 62
  4-2- چگونگی انجام تجارت در ایران 88
  4-3- پادشاهان صفوی و نگاه تجاری آنها 100
  4-4- مناصب تجاری 106
  4-5- فعالیت تجاری اقلیت¬ها در ایران 109
  4-6- روابط تجاری ایران با اروپاییان 117
  4-7- تأثر نظام تجاری ایران عصر صفوی در شکوه و اعتبار این دولت از نظر سیاحان 134
  نتیجه 137
  منابع و مأخذ 139


  چکیده :
  چکیده دولت صفویه، یکی از مهم¬ترین و تأثیرگذار¬ترین دولت¬های تاریخی ایران اسلامی است که همزمان با امپراطوری عثمانی، بزرگ¬ترین حکومت¬¬های دینی زمان خود را تشکیل می¬دادند. توجه و تلاش پادشاهان صفوی در ایجاد حکومتی مستقل و یکپارچه نه تنها باعث تحول در نظام سیاسی ایران شد، بلکه نظام اقتصادی و تجاری ایران را که به دلیل حکومت¬های ملوک الطوایفی، شورش ها و عدم امنیت ناشی از هرج ومرج دوران فترت، تا حدی در حالت رکود فرو رفته بود، متحول ساخت. از همین زمان بود که روابط سیاسی و تجاری ایران با اروپا به نحو چشمگیری افزایش یافت. موقعیت جغرافیایی، سیاسی وتجاری ایران و توجه فرمانروایان صفوی به ویژه شاه عباس اول در پذیرش نمایندگان اروپایی، باعث افزایش رفت و آمد سیاحان و تجار اروپایی به ایران شد. سفرنامه¬های این نمایندگان، در بردارنده اطلاعات ارزشمندی در خصوص مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تجاری است. اگرچه در دوران قبل از صفویه، سیاحانی نیز به ایران آمده و حاصل مشاهدات خود را در سفرنامه¬هایشان ثبت و ضبط نموده¬اند، اما در دوره صفویه به دلیل رونق و شکوفایی که در جنبه¬های مختلف به خصوص در امر تجارت صورت گرفت، سیاحان و نمایندگان بی¬شماری به منظور تحقق اهداف سیاسی، تجاری و خدمت به فرمانرویان کشور خود، راهی ایران شدند که معمولاً گزارش¬های خود را به دور از قصد و غرض شخصی می¬نوشتند اگرچه در مواردی اشتباهات کاملاً آشکاری نیز دارند. بر این اساس سفرنامه¬ها را می¬توان در شمار مهم¬ترین منابع برای بررسی وضعیت و موقعیت تجاری ایران آن عصر به کار برد. در این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای سفرنامه¬ها و دیگر منابع دست اول تاریخی و به شیوه مطالعه کتابخانه¬ای به بررسی سفرنامه¬های سیاحان اروپایی و دیدگاه¬ها و نقطه نظرات آنان در خصوص نظام تجاری ایران عصر صفوی و جنبه¬های داخلی و خارجی و موقعیت جهانی آن پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش این است که : سیاحان اروپایی در خصوص وضعیت تجارت در ایران عصر صفوی در سفرنامه های خود چه نظراتی بیان کرده¬اند؟ از گزارش¬های سیاحان و یافته¬های این تحقیق ضمن یافتن پاسخ این سوال می¬توان به روابط بازرگانی ایران با دیگر کشورهای اروپایی و عوامل موثر در رونق تجارت و دلیل توجه پادشاهان صفوی به این مقوله پی ببریم. کلید واژه: عصر صفوی، سفرنامه¬ها، اقتصاد، تجارت و بازرگانی، درآمد.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Safavie state ,is one of the most important and efficacious historical states of Islamic Iran that were constituted the greatest religious states in their time contemporaneous with Osmani imperial.notice and effort of Safavi’s kings for creating an independent and enbloc government,not only cause to changes in politic system of Iran but also changed the ecocomic and joinery system that were sticked in slump somedeal; because of Moluk altavayef governs,revolutions and not security for anarchy in interval course.in this time was that Iran’s politic and joinery relatins with Uropean were increased .Iran’s geographic,politic and joinery situation and notice of Safavi’s kings specially Shah Abbas Aval to uropean agents reception ,cause to increase in tourists and uropean merchants traffic.itinerary of these agents,includes valuable informations about cultural, social, economic and joinery subjects. however, before Safavie, also some tourist came to Iran and recorded results of their observations in their itinerary, but in Safavie time because of prosper and growth that were in different aspects specially in trade,many tourists and agents came to Iran for realization politic, joinery purposes and serve to their lord that usually wrote their report far from personal intent and spite.however they have apparent mistakes in some cases.in this base,we can use itinerary as an important sources for survey Iran’s condition and position in that time. In this reaserch by descriptive-analyse method and by using itinerary and other historical sources , and with librarian study method we pay to survey on iternity of uropean tourists and their attitudes and viewpoints in Iran’s joinery system in safavie time and internal and external aspects ,and it’s universal position.main question is that: what opinions have had uropean tourists in trade’s situation of iran in safavie time in their itinerary. From reports of tourists and findings of this research meanwhile finding of this question ,we can trace Iran’s commercial relation with other uropean countries and effective factors in prosper of trade and reason of safavie’s kings to this subject. Key words:safavie time,itinerary,economic,trade and commercial,revenue


  کلید واژه ها :
  صفویان ◄ سفرنامه ◄ تجارت ◄ بازرگانی ◄ اقتصاد,Safavids ◄ Travel book ◄ Trade ◄ Commerc ◄ Economic

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Human Science Department of History M.A. Thesis Evaluation and Elaboration of Safavid Commerical System Based On European Traveller Writers's View Points Supervisor: Dr. Ali Akbar Jafari Advisor: Dr. Sayyed Asghar Mohmoud Abadi By: Raziyeh Mohammad Ghasemi October 2012
  فصل اول : 1-15
  فصل دوم : 16-39
  فصل سوم : 40-61
  فصل چهارم : 62-150
  فصل پنجم :
  فصل ششم :