• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارائه روشی برای بازیابی نظر از اسناد فارسی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 11908
  موضوع :مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار
  پژوهشگر : حمید نوربخش
  توصیفگر لاتین : Opinion ? Opinion Retrieval ? Information Retrieval ? Opinionated Documents ? Opinion Mining
  توصیفگر فارسی : نظر ◄ بازیابی نظر ◄ بازیابی اطلاعات ◄ اسناد نظری ◄ نظر کاوی
  دانشکده : دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی نرم افزار
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمد‏علی نعمت‏بخش
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 11908
  شماره راهنما : COM2 310
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول : کلیات 1
  1-1 مقدمه 1
  1-2 شرح و بیان مساله پژوهشی 1
  1-3 اهمیت تحقیق 3
  1-4 اهداف تحقیق 4
  1-5 سوال‏های تحقیق 4
  1-6 کاربرد نتایج تحقیق 5
  1-7 روش پیشنهادی 5
  1-8 ساختار پایان‏نامه 5
  فصل دوم : ادبیات موضوعی 6
  2-1 مقدمه 6
  2-2 بازیابی اطلاعات 7
  2-2-1 چالش‏های بازیابی اطلاعات 8
  2-2-2 تعاریف اولیه بازیابی اطلاعات 9
  2-2-3 مدل‏های کلاسیک بازیابی اطلاعات 10
  2-2-4 مقایسه مختصر مدل‏های بازیابی کلاسیک 12
  2-2-5 گسترش پرس‏وجو 13
  2-2-6 ارزیابی مدل‏های بازیابی 13
  2-3 پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطلاعات 14
  2-3-1 ریشه‏یابی کلمات 16
  2-3-2 برچسب‏گذاری واژگان سخن 16
  2-3-3 تعیین مرز کلمات و جملات 18
  2-4- وب‏کاوی 18
  2-4-1- نظرکاوی 19
  عنوان صفحه
  2-5 نظر و بازیابی نظر 20
  2-5-1 اهمیت نظر و تفاوت آن با واقعیت 20
  2-5-2 مقدمه‏ای بر بازیابی نظر 21
  2-5-3 بازیابی نظر از دیدگاه کنفرانس بازیابی متن 21
  2-6 نتیجه‏گیری 22
  فصل سوم : پیشنه‏ی تحقیق 23
  3-1- مقدمه 23
  3-2 طبقه‏بندی اسناد نظری 23
  3-2-1 رویکرد مبتنی بر واژگان 24
  3-2-2 رویکرد مبتنی بر طبقه‏بندی 24
  3-3- فرایندهای بازیابی نظر 25
  3-3-1 فرایند بازیابی نظر دوبخشی 25
  3-3-1-1 مولفه‏ی بازیابی مبتنی بر موضوع 26
  3-3-1-2 مولفه‏ی بازیابی نظر 26
  3-3-2 بازیابی نظر یکپارچه 27
  3-4 چالش‏های اصلی بازیابی نظر 27
  3-4-1 جمع آوری عبارات نظری مرتبط با موضوع 27
  3-4-1-1 استفاده از منبع واژگان ویژه‏ی موضوع 28
  3-4-1-2 استفاده از اطلاعات مجاورتی 30
  3-4-2 ترکیب امتیاز ربط و امتیاز نظر 31
  3-5 رویکرد بازیابی نظر احتمالاتی 31
  3-5-1 امتیاز نظر مستقل از پرس‏وجو 32
  3-5-2 امتیاز نظر وابسته به پرس‏وجو 32
  3-6 رویکرد بازیابی نظر مبتنی بر جمله 33
  3-7 رویکرد بازیابی نظر مبتنی بر مجاورت 36
  3-8 نتیجه‏گیری 39
  عنوان صفحه
  فصل چهارم: روش پیشنهادی 40
  4-1 مقدمه 40
  4-2 نکات مهم در طراحی سیستم بازیابی نظر 40
  4-3 روش پیشنهادی 43
  4-3-1 مولفه‏ی بازیابی مبتنی بر موضوع 45
  4-3-2 مولفه‏ی بازیابی نظر 46
  4-3-2-1 محاسبه امتیاز نظر مستقل از پرس‏وجو 46
  4-3-2-2 محاسبه امتیاز نظر وابسته به پرس‏وجو 49
  4-3-3 منبع واژگان نظری 53
  4-3-4 گسترش پرس‏وجو 54
  4-3-5 ترکیب امتیاز 54
  4-4 نتیجه‏گیری 56
  فصل پنجم : ارزیابی 57
  5-1 مقدمه 57
  5-2 دیتاست 57
  5-2-1 معرفی دیتاست بلاگ06 58
  5-2-2 معرفی دیتاست تدوین شده 59
  5-3 معیارهای ارزیابی برای سیستم بازیابی نظر 63
  5-4 ارزیابی روش پیشنهادی 66
  5-4-1 پیش‏پردازش متون 66
  5-4-1-1 یکسان‏سازی کدگذاری نویسه‏ها 67
  5-4-1-2 حذف اعراب‏گذاریها 67
  5-4-1-3 یکسان‏سازی رسم‏الخط 67
  5-4-1-4 یکسان‏سازی املاهای مختلف کلمات 68
  5-4-1-5 تشخیص مرز کلمات و جملات 69
  5-4-2 ارزیابی 69
  5-4-2-1 ارزیابی مولفه‏ی بازیابی مبتنی بر موضوع 69
  عنوان صفحه
  5-4-2-1 ارزیابی روش پیشنهادی 72
  5-6 نتیجه‏گیری 80
  فصل ششم : جمع‏بندی و کارهای آینده‏ 81
  6-1 جمع‏بندی 81
  6-2 کارهای آینده 83
  منابع 85  چکیده :
  چکیده با ظهور وب 2 و تاکید آن بر تولید محتوا توسط کاربران، فرصت مناسبی برای فهم و بهره‏برداری از نظرات افراد نسبت به موضوعات مختلف فراهم شده است. در سال‏های اخیر پردازش اسناد نظری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و از پیش‏زمینه‏های لازم برای زمینه‏های تحقیقاتی مهمی نظیر نظرکاوی و علاقه‏کاوی محسوب می‏شود. روش‏های متداول بازیابی اطلاعات تنها میزان ارتباط اسناد به یک موضوع را مد نظر قرار می‏دهند و قادر به درک تفاوت اسناد ذهنی و عینی از یکدیگر نیستند. لذا تمایز قائل شدن بین اسناد ذهنی و عینی و همچنین تخمین میزان نظر ابراز شده در اسناد بسیار حائز اهمیت می‏باشد. تا به حال روش‏های مختلفی برای بازیابی اسناد نظری ارائه شده است. در این تحقیق، یک روش بازیابی نظر دوبخشی طبق میزان ارتباط اسناد نسبت به پرس‏وجو و میزان نظری بودن اسناد، پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی از ترکیب دو رویکرد آماری و مجاورتی بهره‏گرفته شده است. در رویکرد مجاورتی مذکور، محاسبه‏ی میزان تراکم عبارات نظری در اطراف عبارات پرس‏وجو به عنوان معیاری برای شناسایی اسناد حاوی نظرات پیشنهاد شده است. نتایج‏ ارزیابی انجام شده در مقایسه با بهترین روشِ رویکرد آماری و مجاورتی بهبود قابل توجهی در متوسط میانگین دقت را نشان داده است. کلمات کلیدی نظر، بازیابی نظر،‏ بازیابی اطلاعات، اسناد نظری، نظر کاوی.  

  چکیده انگلیسی :
  Abstract With the advent of the web 2, a good opportunity is provided to exploit people’s opinion on various topics. Retrieving opinionated documents is one of the significant backgrounds for most of research areas such as opinion mining, interest mining and so on. Traditional information retrieval approaches consider just the relevance of documents to a topic and they were not able to distinguish subjective document from objective document. Therefore, distinction between subjective and objective documents as well as the estimation of the expressed opinion in documents are very important. Various approaches for opinion retrieval especially for English documents have been proposed, so far. However, these approaches do not have enough precision. In this research, a 2-stage opinion retrieval method based on document relevance to query and amount of opinionated document is proposed. In addition, the proposed method uses statistical and proximity-based approaches for identifying and retrieving opinionated document. Evaluation results show that the proposed method improves MAP significantly in comparison with statistical-based and proximity-based opinion retrieval approaches. Key Words Opinion, Opinion Retrieval, Information Retrieval, Opinionated Documents, Opinion Mining.


  کلید واژه ها :
  نظر ◄ بازیابی نظر ◄ بازیابی اطلاعات ◄ اسناد نظری ◄ نظر کاوی,Opinion ◄ Opinion Retrieval ◄ Information Retrieval ◄ Opinionated Documents ◄ Opinion Mining

  مهر1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Computer Engineering Department of Software Engineering M.Sc. Thesis A method for opinion retrieval from Persian Documents Supervisor: Dr. Mohammad Ali Nematbakhsh By: Hamid Noorbakhsh October 2014
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-22
  فصل سوم : 23-39
  فصل چهارم : 40-56
  فصل پنجم : 57-80
  فصل ششم : 81-91