• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارائه روش کنترل همروندی بدبینانه، در پایگاه داده های نامتجانس سیار، با مدل داده ای یکسان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8584
  موضوع :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
  پژوهشگر : علی کرمی
  توصیفگر لاتین : Mobile Database ? Concurrency Control ? Pessimistic Concurrency ? Optimistic Concurrency Control ? Transaction ? Server ? Mobile Client
  توصیفگر فارسی : پایگاه داده سیار ◄ کنترل همروندی ◄ کنترل همروندی بدبینانه ◄ کنترل همروندی خوش بینانه ◄ تراکنش ◄ سرویس دهنده ◄ مشتری سیار
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : احمد براآنی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8584
  شماره راهنما : COM2 205
  فهرست :
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول مقدمه 1
  1-1 مقدمه 1
  1-2 بیان مسئله 2
  1-3 اهمیت تحقیق 5
  1-4 راه حل ارائه شده 5
  1-5 نتایج بدست آمده 7
  1-6 ساختار تحقیق 8
  1-7 جمع بندی 8
  فصل دوم کلیات 9
  2-1 مقدمه 9
  2-2 پایگاه‌داده‌های سیار 10
  2-3 مفاهیم کنترل همروندی در پایگاه‌داده‌ها 12
  2-4 پروتکل‌های کنترل همروندی 18
  2-4-1 دسته بندی پروتکل‌ها کنترل همروندی 19
  2-4-2 پروتکل‌های مبتنی بر قفل 20
  2-4-3 پروتکل‌های مبتنی بر مُهر زمانی 23
  2-4-4 پروتکل‌های خوش‌بینانه بر اساس تعیین اعتبار 24
  2-5 شبیه‌سازی پروتکل‌های کنترل همروندی 26
  2-5-1 دلیل انتخاب شبیه‌ساز NS-3 26
  2-5-2 نرم افزار شبیه‌ساز NS-3 28
  2-6 جمع بندی 30
  فصل سوم مروری بر تحقیقات انجام شده 31
  3-1 مقدمه 31
  3-2 پروتکلهای کنترل همروندی مبتنی بر مهلت زمانی 32
  3-3 پروتکل‌های کنترل همروندی خوش‌بینانه 36
  3-4 پروتکل‌های ترکیبی کنترل همروندی تراکنش‌ها 37
  3-5 سایر پروتکل‌های کنترل همروندی تراکنش‌ها 39
  3-6 نتیجه گیری از تحقیقات انجام شده 39
  3-7 جمع بندی 40
  فصل چهارم معرفی روش پیشنهاد شده(پروتکل OPCOT) 42
  4-1 مقدمه 42
  4-2 معرفی روش پیشنهادی 43
  4-3 نمادهای استفاده شده در تحقیق 44
  4-4 انگیزش 46
  4-5 پروتکل OPCOT 47
  4-6 اثبات صحت(سریال بودن) پروتکل کنترل همروندی معرفی شده (OPCOT) 57
  4-6-1 اثبات مستقیم 57
  4-6-2 اثبات با استفاده از گراف سریال 60
  4-7 جمع بندی 61
  عنوان صفحه
  فصل پنجم ارزیابی پروتکل کنترل همروندی معرفی شده( OPCOT) 63
  5-1 مقدمه 63
  5-2 مقایسه پروتکل‌های OPCOT و خوش‌بینانه با بررسی حالات مختلف تراکنش‌ها 64
  5-2-1 بررسی برخورد خواندن با نوشتن 65
  5-2-2 بررسی برخورد نوشتن با خواندن 67
  5-2-3 بررسی برخورد نوشتن با نوشتن 69
  5-2-4 نتیجه گیری از نتایج قسمت‌های ۱-۲-۵ ، ۲-۲-۵ و ۳-۲-۵ 70
  5-3 ارزیابی و مقایسه کارایی پروتکل کنترل همروندی OPCOT با کمک شبیه‌سازی 71
  5-3-1 نحوه شبیه‌سازی پروتکل‌های کنترل همروندی مورد مقایسه با کمک شبیه‌ساز NS-3 71
  5-3-2 مشخصات محیط و شبکه سیار شبیه‌سازی شده 72
  5-3-3 نتایج شبیه‌سازی 73
  5-3-4 خلاصه روند شبیه‌سازی و نتایج حاصل شده 83
  5-4 جمع‌بندی 83
  فصل ششم جمع‌بندی و پیشنهادات 85
  6-1 مقدمه 85
  6-2 مسئله کنترل همروندی در پایگاه‌داده‌های سیار 85
  6-3 راه حل ارائه شده و نتایج ارزیابی راه‌حل 86
  6-4 راه‌کارهای آینده و پیشنهادات 88
  6-5 جمع بندی 89
  منابع و مآخذ 90  چکیده :
  چکیده پایگاه‌داده‌ سیار، یکی از انواع پایگاه‌داده‌های توزیع شده است. دسترسی به داده‌ها در هر زمان و در هر مکان از جمله ویژگیهای مطلوب این نوع از پایگاه‌داد‌ه‌ها میباشد این ویژگی سبب استفاده گسترده از پایگاه‌داده‌های سیار در سیستم‌های پردازش داده از جمله تجارت الکترونیک، بانکداری سیار و کنترل ترافیک میشود. از پروتکل‌های کنترل همروندی به منظور کنترل تاثیرات تراکنش‌های همروند بر یکدیگر استفاده میشود. قطع‌شدن مشتریهای سیار از سرویس‌دهنده، در زمان نامشخص و به مدت نامعلوم، به دلیل متحرک بودن مشتریهای سیار، از جمله محدودیت‌های وسایل سیار هستند. این محدودیت‌ها سبب میشود که کنترل همروندی تراکنش‌ها در پایگاه‌داده‌های سیار با مدل مشتری- سرویس‌دهنده با چالش‌هایی روبرو باشد. در پروتکل‌های همروندی متعارف بدبینانه بر اساس قفل‌گذاری، در زمان قفل‌گذاری یا قفل‌برداری، و در پروتکل‌های بدبینانه بر اساس مُهرزمانی در زمان خواندن یا نوشتن میبایست ارتباط بین مشتری سیار و سرویس دهنده وجود داشته باشد. در صورتی که این ارتباط پیوسته و دائمی نباشد تراکنش‌های همروند با مشکلاتی از قبیل بلوکه شدن‌ و انتظارات طولانی مدت مواجه هستند. این مسئله سبب میشود که پروتکل‌های بدبینانه در محیط سیار مناسب و کارا نباشند. در پروتکل‌های خوش‌بینانه نیاز به ارتباط پیوسته مشتری سیار با سرویس‌دهنده نیست اما این نوع پروتکل‌ها برای محیط‌های خوش‌بینانه که برخورد بین عملگرهای تراکنش‌ها کم می باشد، مناسب میباشند. در سایر محیط‌های غیرخوش‌بینانه نرخ ساقط‌شدن تراکنش‌ها بر اساس پروتکل‌های خوش‌بینانه بالا میباشد. در این تحقیق یک پروتکل کنترل‌همروندی بر اساس روش‌های خوش‌بینانه معرفی شده است. کاهش ارتباطات بین مشتری سیار و سرویس‌دهنده ، کاهش نرخ بلوکه شدن و بن‌بست تراکنش‌ها و افزایش درجه همروندی مهمترین انگیزه استفاده از روش خوش‌بینانه بعنوان روش پایه پروتکل معرفی شده میباشد. به منظور کاهش نرخ ساقط‌شدن‌ تراکنش‌ها که مهمترین مشکل روش‌های خوش‌بینانه میباشد به عملگرهای تراکنش‌ها در هنگام اجرا برچسب زمانی تخصیص داده میشود از برچسب زمانی تخصیص داده شده در هنگام نهاییشدن تراکنش روی سرویس‌دهنده، به منظور بررسی ویژگی مرتب‌بودن زمانبند بر اساس زمان نهاییشدن، استفاده می‌شود. سریال‌بودن زمانبندهای ایجاد شده بر اساس پروتکل معرفی شده با کمک از گراف سریال اثبات شده است. ارزیابی نتایج حاصل شده از شبیه‌سازی نشان داد که استفاده از پروتکل کنترل‌ همروندی معرفی شده در این تحقیق نسبت به پروتکل کنترل همورندی قفل‌گذاری دو مرحله‌ای و پروتکل کنترل همروندی خوش‌بینانه نرخ ساقط‌شدن و زمان انتظار تراکنش را کاهش می‌دهد. واژگان کلیدی پایگاه‌داده سیار، کنترل همروندی، ترتیب‌دهی بر اساس زمان نهاییشدن، کنترل همروندی خوش‌بینانه، کنترل همروندی بدبینانه

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Mobile database is one type of distributed database systems. Because data in mobile databases are accessed at anytime and any location this type of database is used in vast data processing services like mobile banking, traffic control and e-commerce. In order to control the effects of concurrent transactions, concurrency control protocols are used. Disconnection of mobile clients from server, in an unclear time and for an unknown duration, due to mobility of mobile clients, is the most important challenges for concurrency control in mobile database with client-server model. In pessimistic conventional concurrency protocol based on locking in the time of locking or unlocking, and in protocols based on timestamps, for reading or writing, connection between mobile clients and server is required. In this case non-continuous connection between clients and server led to transactions encounter problems like blocking and long waiting. This leads to inefficiency of pessimistic protocols in mobile environment. In optimistic protocols, no continuous connection between client and server is required. But these protocols are appropriate for optimistic environments in which transaction operators have little conflict. In other non-optimistic environments, using optimistic protocols led to high rate of abortion. In this research, OPCOT concurrency control Protocol is introduced based on optimistic concurrency control method. Reducing communications between mobile client and server, decreasing blocking rate and deadlock of transactions, and increasing concurrency degree are the most important motivation of using optimistic method as the basis method of OPCOT algorithm. To reduce abortion rate of transactions, in execution time of transactions` operators a timestamp is assigned to them. In other to checking commitment ordering property of scheduler, the assigned timestamp is used in server on time of commitment. In this research, serializability of OPCOT Protocol scheduler has been proved by using serializability graph. Results of evaluating simulation show that OPCOT Protocol decreases abortion rate and waiting time of transactions in compare to Two Phase Locking (2PL) and optimistic Protocols. Keywords: Mobile Database, Concurrency Control, Commitment Ordering Scheduler, Optimistic Concurrency Control, Pessimistic Concurrency Control


  کلید واژه ها :
  پایگاه داده سیار ◄ کنترل همروندی ◄ کنترل همروندی بدبینانه ◄ کنترل همروندی خوش بینانه ◄ تراکنش ◄ سرویس دهنده ◄ مشتری سیار,Mobile Database ◄ Concurrency Control ◄ Pessimistic Concurrency ◄ Optimistic Concurrency Control ◄ Transaction ◄ Server ◄ Mobile Clien

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Computer Engineering M.Sc. Thesis A Pessimistic Concurrency Control Method in Heterogeneous MDBMS’s with Same Data Model Supervisor: Dr. Ahmad Baraani Dastjerdi By: Ali Karami October 2011
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-30
  فصل سوم : 31-41
  فصل چهارم : 42-62
  فصل پنجم : 63-84
  فصل ششم : 85-94