• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  احراز اصالت بصری بر پایه ی نگاشت ایستای گرافیک به متن
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8994
  موضوع :مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
  پژوهشگر : هادی هاشمی
  توصیفگر لاتین : Authentication ? Visual authentication ? Security ? Adjustment
  توصیفگر فارسی : احراز اصالت ◄ احراز اصالت رهبری ◄ سازگاری ◄ کلمه عبور
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : احمدرضا نقش نیلچی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8994
  شماره راهنما : COM2 230
  فهرست : فهرست مطالب


  فصل اول: مقدمه
  2-1 مقدمه 1
  2-2 احراز اصالت 2
  2-3 نیاز به روش‌های جدید 3
  2-4 احراز اصالت بصری 4
  2-5 چالش‌های موجود برای راز احراز اصالت 5
  2-6 جمع بندی 6
  فصل دوم: بررسی کارهای پیشین
  3-1 مقدمه 7
  3-2 دسته‌بندی روش‌های احراز اصالت بصری 7
  3-2-1 انتخاب دنباله‌ی نقاط بر روی یک تصویر 8
  3-2-2 تشخیص تصاویر از پیش تعیین شده از یک مجموعه 9
  3-2-3 ترسیم یک طرح به عنوان راز 11
  3-2-4 ‍وارد کردن دنباله‌ای از تصاویر یا سمبل‌ها 13
  3-2-5 تناظر راز و تصاویر 14
  3-3 معیارهای طراحی برای رازهای احراز اصالت 16
  ۳-۳-۱ معیار امنیت 17
  3-3-2 معیار سازگاری 24
  3-3-3 معیار کاربردپذیری 30
  3-4 جمع بندی 32
  فصل سوم: معرفی سیستم احرازاصالت بصری پیشنهادی
  4-1 مقدمه 34
  4-2 چشم‌انداز 34
  4-3 نگاشت ایستا 36
  4-3-1 ورود راز بصری 36
  4-3-2 تشخیص رازهای مشابه 37
  4-3-3 مراحل نگاشت ایستا 40
  4-3-4 تعیین مقادیر نگاشت ایستا 41
  4-4 نشانه‌گرها 43
  4-5 مراحل احراز اصالت 44
  4-6 پیاده‌سازی 47
  4-7 جمع بندی 52
  فصل چهارم: وارسی روش پیشنهادی
  5-1 مقدمه 53
  5-2 مطالعه‌ی کاربری 53
  5-3 معیار امنیت 57
  5-3-1 پیچیدگی دامنه 57
  5-3-2 رازهای ضعیف 58
  5-3-3 حقایق قابل مشاهده 59
  5-3-4 استفاده‌ی مجدد از نشست 59
  5-3-5 مهندسی اجتماعی 60
  5-3-6 توزیع راز 60
  5-3-7 جاسوس‌افزار 61
  5-3-8 مردی در میان 61
  5-3-9 جلوگیری از سرویس‌دهی توزیع‌شده 62
  5-3-10 ناشناسی 62
  5-4 معیار سازگاری 62
  5-4-1 سازگاری با زیرساخت‌های موجود 62
  5-4-2 پشتیبانی از دستگاه‌های همراه 63
  5-4-3 پشتیبانی از دکه‌ها 63
  5-4-4 پشتیبانی از مخازن راز 63
  5-4-5 هزینه 64
  5-5 معیار کاربردپذیری 64
  5-6 جمع بندی 64
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و کارهای آینده
  6-1 نتیجه‌گیری 66
  ۶-۱-۱ ارائهی چارچوبی برای تشخیص، شناخت و مقایسه‌ی سیستم‌های احراز اصالت بصری 67
  ۶-۱-۲ ارائهی یک سیستم احرازاصالت بصری امن و سازگار با زیرساخت‌های موجود 67
  6-2 کارهای آینده 68
  6-2-1 بررسی امنیت رازهای احراز اصالت انتخابی در فرهنگ‌های مختلف به ویژه در فرهنگ ایران 68
  6-2-2 بررسی میزان تصادفی بودن اعمال کاربران در احراز اصالت 68
  6-2-3 بررسی معیار کاربردپذیری سیستم پیشنهادی 69
  6-2-4 بررسی تاثیر انتخاب تصاویر نشانه‌گرها 69
  6-2-5 امن‌سازی سامانه‌های موجود 69
  6-2-6 کاربردپذیری در فرهنگ ایران 69
  پیوست الف: واژه‌نامه‌ی فارسی به انگلیسی 70
  پیوست ب: واژه‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی 75
  فهرست مراجع ۸۰

  چکیده :
  چکیده سادگی استفاده از کلمات عبور متنی برای کاربران و روش‌های احراز اصالت، موجب شده که پراستفاده‌ترین راز احراز اصالت محسوب شوند. لیکن سادگی این کلمات عبور امنیت آن‌ها را به مخاطره انداخته است. به یادسپاری کلمات عبوری که به آسانی قابل شکستن نباشند و ورود آن‌ها در دستگاه‌هایی که صفحه کلید کوچک یا محدودی دارند، برای کاربران کار سختی محسوب می‌شود. از این رو سیستم‌های احراز اصالت بصری، فرآیند احراز اصالتی که راز به‌کاررفته توسط آن عمدتاً بصری است، به عنوان یکی از بهترین جایگزین‌ها مطرح می‌شود. توسعه‌ی سیستم‌های بصری درگیر پاسخ به چالش‌های فراوانی شامل امنیت، سازگاری با سیستم‌های پیشین و کاربردپذیری است. با این حال با وجود اینکه سیستم‌های بصری پیشنهاد شده کاربردپذیری بالایی دارند ولی امنیت و سازگاری این سیستم‌ها با کلمات عبور فاصله دارد. در این پژوهش، معیارهای موثر بر رازهای احراز اصالت بصری استخراج و بررسی شده و یک سیستم احراز اصالت بصری با استفاده از نگاشت ایستا پیشنهاد شده است. در این روش پیشنهادی راز عبوری ترسیمی کاربر در سمت کارفرما به رشته‌ی بیتی یکتا تبدیل می شود. از این رو روش پیشنهادی بر خلاف عموم سیستم‌های احراز اصالت بصری با زیرساخت‌های احراز اصالت مبتنی بر کلمات عبور سازگار است. همچنین سیستم احرازاصالت پیشنهادی پیچیدگی دامنه بالاتری نسبت به کلمات عبور و سایر سیستم‌های احراز اصالت بصری داشته و در مقابل طیف وسیعی از حملات امنیتی مقاوم است. واژه‌های کلیدی: احراز اصالت، احراز اصالت بصری، تعامل انسان با کامپیوتر

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Text-based passwords are the most common authentication secrets due to their simplicity of using in authentication methods and by users. But simplicity costs security, memorizing hard-to-break passwords and enter them in devices with small or nonstandard keyboards are very hard for users. That is why Visual Authentication, authentication process whose secret is mainly visual, comes in based on a fact that human’s performance in dealing with images is better than texts in compare to computers. These systems try to deal with many challenges such as security, compatibility and, user-friendliness. Proposed system is a drawing-based visual authentication, using static mapping. Result of analysis shows far advantage in security in compare to other systems. Proposed system, enforcing minimum efforts to be established in the existing infrastructures and provides a uniform experience for users in various platforms. Keywords: Authentication, Visual Authentication, Static Mapping


  کلید واژه ها :
  احراز اصالت ◄ احراز اصالت رهبری ◄ سازگاری ◄ کلمه عبور,Authentication ◄ Visual authentication ◄ Security ◄ Adjustment

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Computer Engineering M.Sc. Thesis Visual Authentication Using Graphic-to-Text Static Mapping Supervisor: Dr: Ahmad-reza Naghsh-nilchi By: Sayed Hadi Hashemi Summer 2011  
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-33
  فصل سوم : 34-52
  فصل چهارم : 53-65
  فصل پنجم : 66-87
  فصل ششم :