• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارائه روشی برای پیداکردن کوتاهترین مسیربااستفاده ازعملگرهای ژنتیک
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1383
  زبان : Persian
  شماره سند : 3422
  موضوع :
  پژوهشگر : رضا وثوقی
  توصیفگر لاتین : ????????? ???? Computer engineering ? Routing ? Algorithm ? Genetic algorithm ? Classic algorithm ? Shortest path
  توصیفگر فارسی : مهندسی کامپیوتر ◄ مسیریابی ◄ الگوریتم ◄ الگوریتم ژنتیکی ◄ الگوریتم کلاسیک
  دانشکده : دانشگاه اصفهان،دانشکده فنی ومهندسی،گروه کامپیوتر
  مقطع : کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر

  استاد راهنما : دکترناصرنعمت بخش
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1383
  شماره رکورد : 3422
  شماره راهنما : COM2 61
  فهرست : فهرست مطالب


  عنوان صفحه


  فصل اول: مسئله کوتاهترین مسیر
  1-1 مقدمه ...................................................................................................................................................................... 1
  2-1 تعریف مسئلة کوتاهترین مسیر .................................................................................................. 3


  فصل دوم: شرح کلی و معرفی الگوریتمهای کلاسیک و ژنتیک (برای کوتاهترین مسیر)
  1-2 مقدمه ..............................................................................................................................................................6
  2-2 بررسی و تحلیل بازدهی و مرتبة الگوریتمها7
  3-2 الگوریتمهای کلاسیک برای کوتاهترین مسیر15

  4-2 معرفی الگوریتمهای ژنتیک در مورد مسئلة کوتاهترین مسیر ............................................................ 17  الف


  عنوان صفحه


  فصل سوم: بررسی روش استفاده شده در رمزگذاری الگوریتمهای ژنتیک
  1-3 مقدمه ................................................................................................................................................................. 25
  2-3 بررسی روش رمزگذاری بر اساس اولویت (Priority Based Encoding) ................................... 26
  3-3 پروسة تکمیل مسیر ((Path Growth Procedure ......................................................................... 29
  4-3 مراحل پروسة تکمیل مسیر ............................................................................................................................ 32
  5-3 گام بعدی .............................................................................................................................................................. 34


  فصل چهارم: عملگرهای ژنتیک و بررسی نقش آنها در الگوریتمها
  1-4 مقدمه...................................................................................................................................................................... 35
  2-4 عملگرهای ترکیب مجدد (crossover) ....................................................................................................... 36
  3-4 عملگرهای جهشی (mutation) ................................................................................................................... 39


  فصل پنجم: ارائة روشی جهت بهبود نحوة استفاده از عملگرهای ژنتیک در الگوریتمها
  1-5 مقدمه .................................................................................................................................................................. 44
  2-5 شرح روش ارائه شده جهت پیدا نمودن ترکیب مناسب عملگر(های) مناسب و احتمالات آنها ........ 45
  3-5 مقایسه و نتیجه گیری ...................................................................................................................................... 49
  4-5 گسترش و توسعه ............................................................................................................................................... 52


  چکیده :
  چکیده در تحلیل شبکه ها، مسیریابی یکی از مهمترین مواردی است که روی کارایی شبکه تاثیر بسزایی دارد. مسیریابی مناسب می بایست در زمان معین انجام گیرد. پروسة مسیریابی مناسب می بایست در زمان ذکر شده، کوتاهترین مسیر را پیدا کند و کوتاهترین مسیر یعنی مسیری بین دو گره مفروض از شبکه بطوری که حداقل هزینه را در بر داشته باشد. برای مسئلة کوتاهترین مسیر، الگوریتمهای زیادی تاکنون ارائه شده است. این الگوریتمها به دو گروه تقسیم میشوند: الگوریتمهای کلاسیک و الگوریتمهای ژنتیک. از آنجائیکه امروزه از الگوریتمهای ژنتیک به عنوان روشهای بهینه سازی با کاربرد وسیع، استفاده می گردد، در این تحقیق سعی بر آن است که گامی در جهت بهبود الگوریتمهای ژنتیک کوتاهترین مسیر برداشته شود. با توجه به اهمیت روزافزون این الگوریتمها در بهبود روشهای موجود، اهمیت این کار مشخص می گردد. الگوریتمهای ژنتیک دارای اجزاء مختلفی میباشند که عملگرهای جهشی و ترکیب مجدد از آن جمله اند. از آنجائیکه انتخاب عملگرها و ترکیب آنها در هنگام اجرای الگوریتم، از اهمیت بسزایی برخوردار است و عملکرد الگوریتم را تحت الشعاع قرار می دهد، در این تحقیق روشی جهت پیدا نمودن عملگرهای مناسب برای الگوریتمهای ژنتیک کوتاهترین مسیر ارائه میشود. نتایج حاصل از روش بهبود یافته با نتایج حاصل از الگوریتمی که انتخاب عملگرها را بطور تجربی انجام داده است، مقایسه میگردد.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract In network analysis, one of the most important cases that imply on network efficiency is routing. It can be done at suitable time. This routing should find the shortest path in time. Shortest path means a path between two nodes which does have minimum cost. Many different algorithms has been introduced for shortest path problem so far. We can classify these algorithms in two groups. Classic and genetic. Since genetic algorithms are used for worldwide applications in optimum methods, we try to do an approach for shortest path genetic algorithms. The importance of this work would be clear if we pay attention to the importance of genetic algorithms. Genetic algorithms have different components as crossover and mutation operators. Since operators selection at run time is very important and algorithm efficiency is the subset of if, we try to find the suitable operators for shortest path algorithms. The results will be compared with another method and algorithms at the end.


  کلید واژه ها :
  مهندسی کامپیوتر ◄ مسیریابی ◄ الگوریتم ◄ الگوریتم ژنتیکی ◄ الگوریتم کلاسیک,کوتاهترین مسیر Computer engineering ◄ Routing ◄ Algorithm ◄ Genetic algorithm ◄ Classic algorithm ◄ Shortest path

  زمستان 1383
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineer Department of Computer M.Sc. Thesis A new approach for shortest path routing problem with genetic operators Supervisor: Dr. Naser Nematbakhsh Advisor: Dr. Kamran Zamanifar By: Reza Wosoughi 2005 Feb
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-24
  فصل سوم : 25-34
  فصل چهارم : 35-4
  فصل پنجم : 44-54
  فصل ششم :