• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارائه یک روش کنترل خطای نابرابر تطبیقی برای کدینگ توزیع شدهی ویدئو در شبکه‌های حسگر چند رسانه‌ای بیسیم
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 11634
  موضوع :مهندسی فناوری اطللاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
  پژوهشگر : مرتضی نیک زاد
  توصیفگر لاتین : Multimedia Communication ? Wireless Multimedia Sensor Network ? Distributed Video Coding
  توصیفگر فارسی : کدینگ توزیع شدهی ویدئو ◄ شبکه‌های حسگر چند رسانه‌ای بیسیم ◄ کنترل خطای نابرابر
  دانشکده : دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی فناوری اطلاعا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علی بهلولی
  استاد مشاور : کمال جمشیدی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 11634
  شماره راهنما : IT2 8
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول – مقدمه و کلیات
  1-1.مقدمه 1
  1-2.شرح مسئله 2
  1-3.روش کلی حل مسئله 5
  1-4.ساختار پایان نامه 6
  فصل دوم – مروری بر ادبیات مسئله
  2-1. مقدمه 7
  2-2. کنترل خطا 8
  2-2-1. روش ارسال مجدد خودکار 8
  2-2-2. روش FEC در لایه لینک 9
  2-2-3. Hybrid ARQ/RS 10
  2-2-4- Erasure Coding 10
  2-2-5. روش‌های چند لایه‌ای و میان لایه‌ای کنترل خطا 11
  2-2-6. کنترل خطای نابرابر 12
  2-3.کنترل خطا در شبکه‌های حسگر و حسگر چند رسانه‌ای بی‌سیم 13
  2-4. کدینگ توزیع شده‌ی ویدئو 14
  2-5. سنجش کیفیت ویدئو 16
  2-6. روش تحقیق 18
  2-6-1. معماری EvalVid 19
  2-7. جمع بندی مطالب 21
  فصل سوم: آنالیز عملکرد کدینگ توزیع شده‌ی ویدئو و کارآیی روش‌های کنترل خطا در آن
  3-1.مقدمه 22
  عنوان صفحه
  3-2. آنالیز کارآیی نرخ بیت در DVC و مقایسه آن با H.264 23
  3-3. آنالیز و بررسی عملکرد DVC در شرایط عدم حضور خطا 25
  3-4. بررسی عملکرد DVC در حضور خطا 28
  3-4-1. مدل کانال و رخداد خطا 28
  3-4-2. شرایط شبیه‌سازی 29
  3-4-3. بررسی و تشریح نتایج شبیه‌سازی 30
  3-5. آنالیز و مقایسه DVC حفاظت شده توسط کنترل خطای Reed-Solomon 36
  3-5-1. نتایج شبیه‌سازی برای DVC حفاظت شده 36
  3-6. جمع بندی و مرور نتایج برای آنالیز عملکرد DVC 40
  3-7. آنالیز کارآیی روش‌های کنترل خطا 41
  3-7-1. پیکربندی روش‌های کنترل خطا 42
  3-7-2. آنالیز کارآیی 44
  3-7-3. جمع بندی و نتیجه گیری برای آنالیز کارآیی روش‌های کنترل خطا 59
  3-8. خلاصه و جمع بندی فصل 60
  فصل چهارم: روش پیشنهادی
  4-1.مقدمه 62
  4-2.راهکار پیشنهادی 63
  4-2-1.محافظت از فریم‌های Wyner-Ziv 64
  4-2-2.محافظت از فریم‌های اصلی 68
  4-3. نتایج شبیه‌سازی 69
  4-4. خلاصه و نتیجه گیری 73
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
  5-1.نتیجه گیری 74
  عنوان صفحه
  5-2. پیشنهادات 76
  منابع و مراجع 77  چکیده :
  چکیده ارتباطات چند رسانه‌ای در شبکه‌های حسگر بی‌سیم به دلیل محدودیت انرژی، توانایی پردازشی و ظرفیت ذخیره سازی در گره‌ها، بسیار چالش برانگیز است. کدگزاری ویدئو با دارا بودن عملیات پردازشی سنگین و پیچیده در کدگزار که موجب مصرف انرژی فراوان در گره‌ها می‌شود و بعد از آن انتقال ویدئو بر روی کانال پرخطای بی‌سیم، اصلی‌ترین دلایل این چالش‌ها هستند. در این میان کدینگ توزیع شده‌ی ویدئو به دلیل ویژگی‌های منحصر بفردی چون کدینگ مستقل از هم فریم‌ها و پیچیدگی کم در عملیات مربوط به کدگزار دارای پتانسیل بالایی جهت بکارگیری در این شبکه‌ها می‌باشد. اما معماری متفاوت این روش کدینگ موجب تفاوت در عملکرد آن هنگام مواجهه با فاکتورهای انتقال بر روی شبکه‌های کامپیوتری شده است که با توجه به اهمیت روش‌های بین لایه‌ای و آگاه از ترافیک در انتقال بهینه و با کیفیت ویدئو بر روی شبکه‌های حسگر بی‌سیم، شناسایی این عملکرد، بسیار ضروری است. آنچه در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است، آنالیز کارآیی و عملکرد این روش کدینگ در برابر خطا و مقابله با آن از طریق ارائه یک روش کنترل خطای نابرابر براساس نتایج حاصل از آنالیزها است به گونه‌ای که ضمن رعایت محدودیت‌های تاخیر و کسب مقادیر بالایی از معیارهای کیفیت تصویر، از نظر مصرف انرژی نیز بهینه شود. به این منظور ابتدا از طریق یک مدل معتبر، پر ارجاع و نزدیک به واقعیت برای مدل سازی کانال، به بررسی و آنالیز اهمیت و رفتار فریم‌ها در این روش کدینگ در برابر خطا پرداخته شده است. سپس کارآیی کلیه‌ی روش‌های لایه‌ای و چند لایه‌ای کنترل خطا در این روش کدینگ از نظر کیفیت دریافت، تاخیر و مصرف انرژی مورد تحلیل مقایسه‌ای قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحلیل‌ها برای توسعه‌ی پروتکل‌های بین لایه‌ای انتقال ویدئوی ناشی از این روش کدینگ بر روی شبکه‌های حسگر بی‌سیم بسیار با اهمیت و ضروری است. در این پایان‌نامه نیز از آن برای ارائه‌ی یک روش کنترل خطای نابرابر، در کدینگ توزیع شده‌ی ویدئو استفاده شده است که از طریق منطبق شدن بر وضعیت کانال در مصرف انرژی گره‌ها نیز بهبود حاصل می‌کند. کلمات کلیدی : کدینگ توزیع شده‌ی ویدئو، شبکه‌های حسگر چند رسانه‌ای بی‌سیم، کنترل خطای نابرابر

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Multimedia communication over a network of low power nodes in wireless sensor networks is a very challenging task. Video coding with complex encoding operations that consumes lots of energy in nodes and then, video transmission over erroneous wireless channels are the main reasons of these challenges. The Distributed Video Coding (DVC) has high potential to be used in these networks due to the unique features such as independent frame coding and low complexity encoding operations. But the different architecture and the different operation of DVC lead to different coding performance when facing with transmission factors over wireless networks. Given that due to the importance of cross layer and traffic aware schemes to optimize the quality of video transmission over Wireless Multimedia Sensor Networks (WMSN), identifying the behavior of this coding is very essential. In this study, analyzing the error resiliency of DVC and controlling the error have been considered and an Unequal Error Protection has been presented for this coding in WMSN. To this end, first, the behavior and importance of frame in DVC have been analyzed by a valid and widely used bit level channel model. Then, comparison analysis of all layer and multi layers error control mechanisms was performed in terms of perceived quality, delay and power consumption. The results of this analysis are very important and necessary for development of cross layer transmission framework for DVC over WMSN. Here, we used these results to present an unequal error protection for DVC. Our proposed method has improved the energy efficiency of wireless sensors through adoption to the channel error rate. Key Words: Multimedia Communication, Wireless Multimedia Sensor Network, Distributed Video Coding


  کلید واژه ها :
  کدینگ توزیع شدهی ویدئو ◄ شبکه‌های حسگر چند رسانه‌ای بیسیم ◄ کنترل خطای نابرابر,Multimedia Communication ◄ Wireless Multimedia Sensor Network ◄ Distributed Video Coding

  تیر1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Computer Engineering Department of Information Technology MSc. Thesis An Adoptive, Unequal Error Protection for Distributed Video Coding in Wireless Multimedia Sensor Network Supervisor: Dr. Ali Bohlooli Advisor: Dr. Kamal Jamshidi By: Mortaza Nikzad June 2014
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-21
  فصل سوم : 22-61
  فصل چهارم : 62-73
  فصل پنجم : 74-84
  فصل ششم :