• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آشکارسازی چندکاربره درسیستم های رلهی مبتنی بردسترسی چندگانه تقسیم کد
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12836
  موضوع :مهندسی برق گرایش مخابرات
  پژوهشگر : اشکان یعقوبی
  توصیفگر لاتین : Adaptive algorithm ? cooperative communication ? multiple access ? multiuser detection ? normalized least mean square (NLMS
  توصیفگر فارسی : آشکارسازی چندکاربره ◄ الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده ◄ الگوریتم وفقی ◄ دسترسی چندگانه ◄ مخابرات همکارانه
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه برق
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : کمال شاه طالبی
  استاد مشاور : سیدمحمد صابرعلی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12836
  شماره راهنما : ELE2 124
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه
  1 - 1 مقدمه 1
  1 - 2 مروری بر آشکارسازهای CDMA 2
  1 - 3 مخابرات همکارانه 7
  1 - 4 الگوریتم NLMS 9
  فصل دوم: آشکارسازی چندکاربره مبتنی بر تخمین کانال سمبل
  2 - 1 مقدمه 11
  2 - 2 طرح موضوع و تعریف مسئله 13
  2 - 3 آشکارساز تخمین زننده¬ی حاصلضرب بیت در کانال با یک بیت دنباله¬ی آموزشی 15
  2 - 3 - 1 روش پیشنهادی 17
  2 - 4 آشکارساز تخمین زننده¬ی حاصل¬ضرب بیت در کانال با دو بیت دنباله¬ی آموزشی 19
  فصل سوم: آشکارساز وفقی حدف تداخل
  3 - 1 مقدمه 21
  3 - 2 آشکارساز وفقی حذف تداخل 22
  فصل چهارم: آشکارسازی چندکاربره مبتنی بر تخمین کانال سمبل در حالت سنکرون با تاخیر
  4 - 1 مقدمه 25
  4 - 2 روش¬های پیشنهادی 25
  فصل پنجم: نتایج شبیه¬سازی
  5 - 1 شبیه‌سازی 33
  فصل ششم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها
  مراجع 42
  واژه¬نامه¬ی فارسی به انگلیسی 50
  واژه¬نامه¬ی انگلیسی به فارسی 54  چکیده :
  چکیـده افزایش کاربرد مخابرات بی‌سیم و احتیاج به برقراری ارتباط مطمئن با نرخ داده¬ی بالا، نیاز به بهره¬گیری از سیستم¬های چندکاربره را بیش از پیش افزایش داده است. این سیستم¬ها با به¬کارگیری روش¬های دسترسی چندکاربره، امکان برقراری ارتباط کاربران فعال در شبکه را به‌صورت هم¬زمان فراهم می¬سازند که این شیوه¬ی دسترسی می¬تواند به طور مطلوبی موجب افزایش ظرفیت سیستم شود. مبنای عملکرد در سیستم¬های دسترسی چندکاربره بر پایه¬ی استفاده از الگوهای دسترسی چندگانه در حوزه¬ی زمان، فرکانس و کد است. توسعه¬ی این سیستم¬ها با هدف کاهش هر چه بیشتر خطای آشکارسازی موضوعی است که زمینه¬ی مطالعه¬ی بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این پایان¬نامه، یک روش آشکارسازی چندکاربره بر اساس استفاده از الگوریتم¬های وفقی برای سیستم¬های مبتنی بر طیف گسترده ارائه شده است. در شیوه¬ی پیشنهاد شده، ساز و کار عملکرد در گیرنده، یک الگوریتم وفقی می¬باشد که با دریافت اطلاعات کاربران، اقدام به آشکارسازی آن‌ها می-نماید. همچنین شیوه¬ی ارسال در روش پیشنهادی به‌صورت همکارانه فرض شده است. منظور از شیوه¬ی همکارانه¬ی مطرح شده، آن است که متناظر با هر کاربر، تعدادی رلـه در نظـر گرفته می¬شود که این رله¬ها در ارسال اطلاعات کاربر مربوطه مشارکت می¬کنند. در بررسی¬های انجام شده، پروتکل رله¬ی کدبرداری و گسیل و نیز پروتکل تقویت و گسیل برای ارسال همکارانه در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، با لحاظ کردن تأخیر سیگنال دریافتی کاربران در گیرنده، الگوریتم مطرح شده را اصلاح نموده و عملکرد آن را در این حالت بررسی خواهیم کرد. این آشکارساز از دو فاز آموزش و آشکارسازی تشکیل شده است که با استفاده از این دو فاز سعی می¬گردد سمبل¬های ارسالی آشکار شوند. در پایان، نتایج شبیه¬سازی به‌منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی ارائه شده است. این شبیه-سازی¬ها نشان می¬دهند که می¬توان با طول کد کم و کاهش پیچیدگی به نتایج قابل قبولی دست یافت. همچنین دیده می-شود که با داشتن توان ثابت برای هر مجموعه رله، می¬توان با افزایش تعداد رله¬ها در مجموعه و بدون نیاز به افزایش توان، احتمال خطا را کاهش داد. کلمات کلیدی: آشکارسازی چندکاربره، الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده، الگوریتم وفقی، دسترسی چندگانه، مخابرات همکارانه

  چکیده انگلیسی :
  Abstract In this paper, we propose a new multiuser detection scheme for uplink direct-sequence code division multiple access (DSCDMA) relay systems which is based on the normalized least mean square (NLMS) algorithm. The users transmit their symbols with the help of relay nodes in a cooperative manner using short length spreading codes. The proposed method contains an initialization phase (phase A) in which the NLMS algorithm is engaged to estimate the multiplication of known transmitted symbols and relay channels. Each part of the estimated vector is saved and mapped to its related relay as a vestige of its related symbol. In the permanent phase (phase B), like phase A, the NLMS algorithm is employed to estimate the multiplication of the unknown transmitted symbols and the relay channels. The result is compared with those of phase A which leads to transmitted symbol detection of each user. The overall system has an easy to implement structure. Simulation results are presented to evaluate the performance of the proposed algorithm. Keywords: Adaptive algorithm, cooperative communication, multiple access, multiuser detection, normalized least mean square (NLMS).


  کلید واژه ها :
  آشکارسازی چندکاربره ◄ الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده ◄ الگوریتم وفقی ◄ دسترسی چندگانه ◄ مخابرات همکارانه,Adaptive algorithm ◄ cooperative communication ◄ multiple access ◄ multiuser detection ◄ normalized least mean square (NLMS

  اسفند1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Electrical Engineering M.Sc. Thesis Multiuser detection for DS-CDMA relaying systems Supervisor: Dr. Kamal Shahtalebi Advisor: Dr. Seyyed Mohammad Saberali By: Ashkan Yaghoobi March, 2015
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-20
  فصل سوم : 21-24
  فصل چهارم : 25-32
  فصل پنجم : 33-41
  فصل ششم : 42-59