• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی سناریوهای بهبود وضعیت حمل و نقل میادین شهری در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: میدان آزادی شهر اصفهان)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12651
  موضوع :مهندسی عمران گرایش برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل
  پژوهشگر : محمد هادی منصوریان فر
  توصیفگر لاتین : Sustainable transportation ? Indicators ? Decision Making Multi Criteria (MCDM) ? Traffic simulation ? Isfahan
  توصیفگر فارسی : حمل ونقل پایدار ◄ شاخص ◄ تصمیم گیری چند معیاره ◄ شبیه سازی ترافیک ◄ اصفهان﴿شهر﴾
  دانشکده : دانشکده حمل‌و‌نقل، گروه مهندسی برنامه ریزی حمل‌و‌ن
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علیرضا قاری قرآن، حسین حق شناس
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12651
  شماره راهنما : TRA2 13
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: معرفی
  1-1 مقدمه 1
  1-2 تعریف دقیق مساله 2
  1-3 پرسش‌های پژوهش 3
  1-4 اهداف و رویکرد مطالعه 3
  1-5 ساختار فصول پایان نامه 4
  فصل دوم: مرور بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته
  2-1 مقدمه 6
  2-2 مفهوم حمل‌و‌نقل پایدار 6
  2-3 اهداف حمل‌و‌نقل پایدار 7
  2-4 شاخص‌های حمل‌و‌نقل پایدار 8
  2-5 مطالعات ارزیابی حمل‌و‌نقل پایدار 9
  2-6 نرم افزارهای مدلسازی و شبیه سازی 17
  2-6-1 معرفی نرم افزار ترنسکد 17
  2-6-2 معرفی نرم افزار ایمسان 18
  2-7 روشهای محاسبه شاخص‌های حملونقل پایدار 19
  2-7-1 محاسبه شاخص آلودگی هوا 19
  2-7-2 شاخص آلودگی صوتی 20
  2-7-3 مصرف سوخت 21
  2-7-4 مصرف زمین و تخریب فضای سبز شهری 22
  2-7-5 زمان سفر 23
  2-7-6 دسترسی 24
  2-8 مطالعات مدلسازی تسهیلات حمل‌و‌نقلی 25
  2-9 جمعبندی 28
  فصل سوم: بررسی وضعیت موجود، تعیین حوزه نفوذ و جمع‌آوری اطلاعات
  3-1 مقدمه 29
  3-2 بررسی وضعیت موجود 29
  3-2-1 جمع‌آوری نظرات کارشناسان و مسئولین حوزه حمل‌و‌نقل شهری 29
  عنوان صفحه

  3-2-2 گروه بندی مشکلات ترافیکی میدان آزادی، راهکارها و اولویت بندی راهکارهای کلی 30
  3-2-2-1 مشکلات ترافیکی میدان آزادی 30
  3-2-2-2 راهکارهای ترافیکی میدان آزادی 32
  3-3 روش تعیین حوزه نفوذ 37
  3-4 جمع‌آوری اطلاعات 38
  3-4-1 اطلاعات عرضه 38
  3-4-2 اطلاعات تقاضای سفر 38
  3-4-3 توابع عملکردی 39
  3-5 تخصیص ترافیک 41
  3-6 تعیین حوزه نفوذ 41
  3-7 برداشت حجم تردد در تقاطع‌های محدوده مورد مطالعه 51
  3-7-1 چهارراه شیخ صدوق 53
  3-7-2 میدان آزادی 55
  3-7-3 حجم ترافیک سه راه توحید-بلوار دانشگاه 59
  3-7-4 چهارراه پلیس 61
  3-7-5 تقاطع شهدای غزه 63
  3-7-6 تقاطع شیخ صدوق- نیکبخت 66
  3-7-7 چهارراه امین 68
  3-7-8 تقاطع چهارباغ بالا- شریعتی 70
  3-7-9 سه راه هزارجریب-آزادی 72
  3-7-10 میدان برج 74
  3-8 جمعبندی 76
  فصل چهارم : مدلسازی
  4-1 مدلسازی وضعیت موجود در نرم افزار ایمسان 77
  4-1-1 ترسیم مقاطع 79
  4-1-2 فازبندی و زمانبندی چراغ راهنمایی 83
  4-1-3 تقاضای ترافیک در حوزه نفوذ میدان آزادی 87
  4-1-4 خطوط اتوبوسرانی 87
  4-1-5 زمان گرم شدن شبکه 89
  4-1-6 کالیبره کردن مدل 89
  4-1-6-1 انتخاب پارامترهای مدل برای کالیبراسیون 90  عنوان صفحه

  4-1-6-2 کالیبره کردن پارامترهای جهانی 94
  4-1-7 تعداد خودروهای گم شده 96
  4-1-8 تشکیل صف 96
  4-2 مدلسازی سناریوهای پیشنهادی در نرم افزار ایمسان 96
  4-3 جمعبندی 101
  فصل پنجم : انتخاب شاخص‌های حمل‌و نقل پایدار و ارزیابی سناریوهای پیشنهادی
  5-1 انتخاب شاخص‌های حمل‌و‌نقل پایدار 102
  5-2 تعریف و تعیین مقادیر شاخص‌ها 102
  5-2-1 آلودگی هوا 102
  5-2-1-1 تقسیم بندی آلاینده‌ها 103
  5-2-1-2 استانداردهای آلودگی هوا 104
  5-2-1-3 شاخص کیفیت هوا 105
  5-2-1-4 تخمین میزان آلایندگی وسایل نقلیه 105
  5-2-2 آلودگی صوتی 110
  5-2-2-1 استاندارد آلودگی صوتی 110
  5-2-2-2 تخمین آلودگی صوتی ناشی از ترافیک 111
  5-2-3 مصرف سوخت 114
  5-2-3-1 تخمین میزان مصرف سوخت 114
  5-2-4 میزان مصرف زمین و تخریب فضای سبز 118
  5-2-5 هزینه‌های آزادسازی، ساخت، تعمیر و نگهداری 121
  5-2-5-1 برآورد هزینه‌های آزادسازی و ساخت 121
  5-2-5-2 برآورد هزینه‌های تعمیر و نگهداری 121
  5-2-6 زمان سفر 125
  5-2-7 دسترسی 128
  5-2-8 شاخص ایمنی 131
  5-2-8-1 روش تخمین فراوانی تصادفات در راهنمای ایمنی معابر 132
  5-2-8-2 تخمین فراوانی تصادفات محدوده 136
  5-2-8-2-1 جمع‌آوری اطلاعات 136
  5-2-8-2-2 تخمین متوسط فراوانی تصادفات 140
  5-2-8-2-3 کالیبراسیون 141  عنوان صفحه

  5-3 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 145
  5-3-1 ساخت سلسله مراتبی 145
  5-3-2 مقایسه‌های زوجی 145
  5-4 محاسبه وزن 147
  5-5 بی بعد کردن مقادیر شاخص‌ها 149
  5-6 اولویت بندی سناریوهای پیشنهادی 149
  5-7 جمع بندی 153
  فصل ششم : نتیجه گیری
  6-1 نتیجه گیری 154
  6-2 پیشنهادات 160
  منابع 161
  پیوست1 163
  پیوست2 171


  چکیده :
  چکیده میدان آزادی از میادین مهم در حلقه دوم ترافیکی شهر اصفهان می‌باشد که با توجه به وضعیت تردد در آن مورد نظر مسئولین شهری قرار گرفته است. جهت بهبود وضعیت تردد میدان آزادی راهکارهای گوناگونی پیشنهاد می‌شود که بدلیل عدم وجود چهارچوبی مشخص، انتخاب بهترین راهکار به موضوعی چالشی در بین مسئولین شهری بدل شده است. هدف از انجام این پایان نامه ارائه یک چهارچوب کاربردی جهت ارزیابی سناریوهای بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل شهری براساس اصول توسعه پایدار می‌باشد. در ابتدا با انجام مصاحبه با 20 نفر از کارشناسان و مسئولین حوزه حمل‌و‌نقل در سطوح مختلف، به گردآوری مشکلات و راهکارهای بهبود وضعیت حمل‌ونقلی میدان آزادی پرداخته شد. مشکلات ترافیکی و راهکارهای پیشنهادی مربوط به میدان آزادی در 5 گروه دسته‌بندی شدند که توقف اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها در محدوده میدان آزادی، ضعف شبکه در محدوده میدان و عدم راه اندازی مترو از مهم ترین مشکلات میدان آزادی و توسعه و ساماندهی خطوط حمل‌ونقل همگانی و نیمه همگانی، راه اندازی مترو و احداث خیابان‌های موازی نیز از راهکارهای پیشنهاد شده بود. با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و مسئولین و بررسی طرح‌‌های جامع و تفصیلی شهر اصفهان تمامی سناریوها در پنج بخش توسعه معابر، بهبود حمل‌و‌نقل همگانی، مدیریت تقاضا-توسعه حمل‌و‌نقل همگانی، مدیریت تقاضا-توسعه معابر و غیرهمسطح سازی انتخاب گردیدند. جهت تعیین حوزه نفوذ میدان آزادی با مدلسازی تمامی سناریوهای پیشنهادی در نرم افزار ترنسکد، خیابان‌هایی که در سناریوهای مختلف، دفعات بیشتری تفاوت نسبت حجم به ظرفیت آن نسبت به وضع موجود بیش از ده درصد بدست آید، به عنوان بخشی از حوزه نفوذ انتخاب گردیدند. با تعیین حوزه نفوذ، اطلاعات مورد نیاز جهت مدلسازی در نرم افزار ایمسان (حجم ترافیک و طول صف)، در روز چهارشنبه مورخ 27/5/93 از ده تقاطع حوزه نفوذ توسط آماربرداران و ضبط تصویر با صرف 144 نفر-ساعت برداشت شد. با مرور بر ادبیات موضوع، جهت ارزیابی هر یک از سناریوهای پیشنهادی، ده شاخص‌ شناسایی شد تا به سنجش و کمی‌سازی کیفیت پروژه در آن حوزه پرداخته شود. 5 شاخص آلودگی هوا، آلودگی صوتی، مصرف سوخت، مصرف زمین و تخریب فضای سبز در بخش زیست محیطی، 3 شاخص ایمنی، زمان سفر و دسترسی در بخش اجتماعی و 2 شاخص هزینه ساخت و تعمیر و نگهداری در بخش اقتصادی تعیین شدند. با شبیه‌سازی حوزه نفوذ میدان آزادی و سناریوهای پیشنهادی در نرم افزار ایمسان، بطور مستقیم 3 شاخص آلودگی هوا، مصرف سوخت و زمان سفر و بطور غیر مستقیم 2 شاخص ایمنی و آلودگی صوتی تعیین مقدار شدند. سایر شاخص‌ها نیز با روش‌هایی که در این پژوهش ارائه شده است تعیین گردیدند. در پایان با تهیه فرم AHP و نظرخواهی از 10 کارشناس حوزه حمل‌و‌نقل، وزن هر یک از شاخص‌ها توسط نرم افزار Expert Choice محاسبه گردید. با ضرب مقادیر بی بعد شده شاخص در وزن همان شاخص و سپس تجمیع آنها، امتیاز سناریوها محاسبه شدند. سناریوهای توسعه حمل‌و‌نقل همگانی-مدیریت تقاضا (کاهش 10 درصدی تقاضای ترافیک محور شمال-جنوب با آغاز به کار خط یک مترو)، توسعه معابر(ساخت دو خیابان یکطرفه در دو طرف چهارباغ (پادساعتگرد)) و بهبود حمل‌و‌نقل همگانی (اتصال غیر همسطح BRT) منطبق‌ترین سناریوها با اصول توسعه پایدار معرفی شدند. واژه‌های کلیدی: حملونقل پایدار، شاخص، تصمیمگیری چند معیاره، شبیه سازی ترافیک، شهراصفهان.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Azadi Square is one of the most important square in the second ring road of Isfahan city that because of traffic problems, has considered by city officials. In order to improving traffic conditions in Azadi Square, different strategies are suggested that because of the lack of a specific framework, choosing the best solution by the municipal authorities is a difficult dicision. The aim of this thesis is to provide a practical framework for assessing the transportation scenarios based on the principles of sustainable development. At first interview with twenty experts and transportation authorities at various levels was done and the problems and solutions about Azadi Square were collected. Traffic problems and proposed solutions related to Azadi Square were divided into 5 groups that buses and taxis stop at the Azadi Square, network Weakness and not running the subway system were the most important problems and development and organization of public and semi-public transportation, running the subway system and parallel streets construction were the proposed solutions in Azadi Square. By using experts points of view and Isfahan comprehensive plan, all scenarios were categorized in five parts of the streets development, public transit improvement, public transit development-demand management, demand management-streets development and separated level projects. For determining the Azadi square influence area, after modeling all of the proposed scenarios in the TransCAD software, the streets that difference between the volume per capacity of existance condition and new scenario would be calculated more than ten percent, were selected as a part of the influence area. The data needed for modeling in AIMSUN software (traffic volume and the length of the queue), on Wednesday, dated 05/27/93 from ten intersection of influence area, were gathered by video recording and counting. By review of the literature, in order to evaluate each proposed scenario, ten indicators were identified to be used in the assessment and quantification of project quality in each section. Five indicators of air pollution, noise pollution, energy consumption, land consumption and green space destruction in environmental section, three indicators of safety, travel time and accessibility in social Section and two indicators of the construction and maintenance costs in the economic section were determined. Air pollution, fuel consumption and travel time directly and safety and noise pollution indirectly were calculated by simulation of all the scenarios in AIMSUN software. Finally AHP form provided and after distributing among the ten experts weight of each indicatore was calculated by Expert Choice software. By multiplying the determined values for each indicator and it’s weights and then aggregating them, rating scenarios were calculated. Public-transportation Development-demand management (ten percent reduction in traffic demand oriented north-south, with the running of subway line1), street development (construction of two one-way streets on both sides of Chahar Bagh street (counterclockwise)) and public transit improvement (BRT Interchange connection) were introduced as the best compatible scenarios base on the principles of sustainable development. Keyword: Sustainable transportation, Indicators, Decision Making Multi Criteria (MCDM), Traffic simulation, Isfahan city.


  کلید واژه ها :
  حمل ونقل پایدار ◄ شاخص ◄ تصمیم گیری چند معیاره ◄ شبیه سازی ترافیک ◄ اصفهان﴿شهر﴾,Sustainable transportation ◄ Indicators ◄ Decision Making Multi Criteria (MCDM) ◄ Traffic simulation ◄ Isfahan

  اسفند1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of transportation Department of transportation planning M.Sc Thesis Title of the Thesis: Evaluation of different scenarios for roundabout transportation improvement considering sustainable development concept (case study: Azadi square in Isfahan) Supervisors: Dr. Alireza Ghrighoran Dr. Hossein Haghshenas By: Mohammad Hadi Mansourianfar February 2015
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-28
  فصل سوم : 29-76
  فصل چهارم : 77-101
  فصل پنجم : 102-153
  فصل ششم : 154-171