• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آینده نگاری صنعت بانک داری در افق 10 ساله
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13642
  موضوع :مهندسی صنایع گرایش آینده‌پژوهی
  پژوهشگر : علی رضا هاشم پور
  توصیفگر لاتین : Banking ? Micmac ? Correspondence analysis ? Technolgy ? Foresight
  توصیفگر فارسی : بانک داری ◄ میک مک ◄ تحلیل تناظر ◄ تکنولوژی ◄ آینده نگاری
  دانشکده : دانشکده علوم و فناوری نوین، گروه آینده پژوهی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حسین رضایی دولت آبادی
  استاد مشاور : مجید اسماعیلیان
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13642
  شماره راهنما : FUTH2 3
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1 مقدمه 1
  1-2 بیان موضوع پژوهش 2
  1-3 اهداف پژوهش 4
  1-4 اهمیت و ارزش پژوهش 5
  1-5 کاربرد نتایج پژوهش 6
  1-6 پرسش های پژوهش 6
  1-7 نوآوری های پژوهش 7
  1-8 قلمرو پژوهش 7
  1-8-1 قلمرو زمانی 7
  1-8-2 قلمرو مکانی پژوهش 8
  1-8-3 قلمرو موضوعی 8
  1-9 نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگوئی به پرسش ها 8
  1-10 تعریف مفهومی واژگان کلیدی 8
  1-10-1 تعاریف مفهومی 9
  1-10-2 تعاریف عملیاتی 10
  فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
  2-1 مقدمه 11
  2-2 تعریف بانک داری در آینده 18
  2-3 بانک داری شخصی‌سازی‌شده 23
  2-4 کانال‌های متعدد در بانک داری آینده 23
  2-5 رقابت بیشتر در بانک داری آینده 25
  2-6 امنیت در فضای بانکی آینده 26
  2-7 بانک پاپ‌آپ 28
  2-8 پول سیار 29
  2-9 مدیریت داده‌های بزرگ در بانک داری آینده 31
  عنوان صفحه
  2-10 پیشینه پژوهش 32
  2-10-1 پیشینه داخلی پژوهش 32
  2-10-2 پیشینه خارجی پژوهش 33
  2-11 چارچوب و مدل پژوهش 35
  2-12 خلاصه فصل دوم 36
  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1 مقدمه 37
  3-2 جامعه آماری 38
  3-3 نمونه آماری 38
  3-4 روش های گردآوری داده ها 38
  3-5 ابزار گردآوری داده ها 39
  3-6 روایی ابزار اندازه گیری 40
  3-7 پایایی ابزار اندازه گیری 40
  3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 40
  3-8-1 روش میک مک 41
  3-8-1-1 چهارچوب تحلیل نمودار و ساختار تحلیل 42
  3-8-2 تحلیل تناظر 45
  3-8-2-1 مبانی ریاضی تحلیل تناظر 45
  3-8-2-2 محاسبه امتیاز سطرها 46
  3-8-2-3 کشیدن نمودار مربوط به تحلیل تناظر 47
  3-8-3 تجزیه به مقادیر تکین 48
  3-9 خلاصه فصل سوم 49
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1 مقدمه 50
  4-1 مطالعه ادبیات موضوع به منظور گردآوری عوامل مرتبط با بانک داری در آینده 51
  4-2 تنظیم متن مصاحبه 54
  4-3 جست و جوی متخصصان صنعت بانک داری و آینده پژوهان با پیش زمینه اقتصادی 55
  4-4 ارسال پست الکترونیکی جهت درخواست همکاری 55
  4-5 انجام فرایند مصاحبه 55
  عنوان صفحه
  4-6 انجام روش میک مک بر روی داده ها 57
  4-6-1 انجام روش میک مک بر روی عوامل و پیشرانهای آینده بانک داری 57
  4-7 انجام تحلیل تناظر بر روی داده ها 60
  4-9 بحث و نتیجه گیری 62
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1 مقدمه 63
  5-2 خلاصه فصل ها 64
  5-3 یافته های مبتنی بر نتایج 64
  5-3-1 یافته های مبتنی بر پرسش اول 64
  5-3-2 یافته های مبتنی بر پرسش دوم 65
  5-3-3 یافته های مبتنی بر پرسش سوم 65
  5-3-4 یافته های مبتنی بر پرسش چهارم 65
  5-3-5 یافته های مبتنی بر پرسش پنجم 65
  5-3-6 یافته های مبتنی بر پرسش ششم 66
  5-4 پیشنهادات مبتنی بر پرسش های پژوهش 66
  5-5 پیشنهادات برای پژوهشگران آینده 68
  5-6 محدودیت های پژوهش 69
  5-7 خلاصه فصل 69
  منابع و مراجع : 70
  پیوست ها..........................................................................................................................................................................77  چکیده :
  چکیده در عصر حاضر نظام بانک داری با توجه به تغییر و تحولات مستمر و پیوسته در نظام های اقتصادی و سیاسی دارای اهمیت ویزه ای می¬باشد.این امر در ایران به علت شرایط خاص سیاسی از جمله:وجود تحریم ها،رکود اقتصادی و اهمیت روزافزون توسعه پایدار دارای اهمیت دوچندان می¬باشد.ازین رو بررسی آینده پژوهانه بانک¬ها می¬تواند گره گشای مشکلاتی باشد که بانک¬ها در آینده با آن¬ مواجه خواهند شد.هدف این پژوهش شناسایی پیشران های آینده بانک داری و مشتریان بالقوه بانک داری جهت آینده نگاری در صنعت بانک¬داری می¬باشد. اعتقاد به بانک داری آینده در پیشرفت بانک داری در دنیا اجتناب‌ناپذیر است. اینکه بانک‌ها در آینده چگونه خواهند بود امری است که هر کسی امروز به آن نپردازد وقتی به آن زمان برسد از قافله عقب خواهد بود پس پرداختن به آن ضروری است و حتی یک اجبار است. در این پژوهش در ابتدا پیشران های حوزه بانک داری در آینده و همینطور مشتریان بالقوه بانک ها در آینده با نگاهی به ادبیات موضوع و همینطور مصاحبه با تعداد 28 نفر از متخصصین حوزه بانک داری و آینده پژوهی در داخل و علی الخصوص خارج از کشور شناسایی شدند و پس از آن به رتبه بندی و دسته بندی این پیشران ها و مشتریان با استفاده از تکنیک های نوآورانه میک مک و تحلیل تناظر پرداختیم. در این پژوهش ما از دو تکنیک عمده برای تحزیه و تحلیل داده¬ها استفاده نمودیم که یکی تکنیک میک مک و دیگری روش تحلیل تناظر است.میک مک یک تکنیک بسیار کاربردی در زمینه تحلیل ساختاری است که به کمک آن می¬توان عوامل اصلی تاثیرگذار بر یک موضوع را با در نظر گرفتن روابط درونی شناسایی کرد.تکنیک دیگر مورد استفاده همانگونه که اشاره شد روش تحلیل تناظر است که در واقع یک روش خوشه بندی و تناظر بندی میان عوامل تاثیرگذار است.در این پژوهش از نرم افزارهای اکسل،متلب و همچنین میک مک استفاده شده است. در نهایت در این پژوهش دریافتیم که دو عامل (نقش تکنولوژی) و (نوآوری) در کنار عامل (تنوع خدمات) در قسمت پیشران ها و دو طیف از مشتریان شامل (دولت) و (افراد تحصیل کرده بالای 18 سال) در کنار (افراد بازنشسته بالای 60 سال)در قسمت مشتریان از بیشترین اهمیت در آینده بانک¬داری بین المللی برخوردارند.شناسایی و رتبه بندی و دسته بندی این پیشران ها و مشتریان در نهایت منجر به نوعی شناخت از پیشران¬های اصلی مرتبط با صنعت بانک¬داری خواهد شد که مد نظر پژوهش پیش روست. پس از شناخت از سازمان بانک¬ها می-توانند با شناسایی نوع مشتریانی که بصورت بالقوه دارا هستند سیاست های مورد نیاز را اتخاذ نمایند و در بخش هایی که دارای نقص هستند اقدام به تقویت سازمان خود نمایند کلیدواژه ها: بانک داری، میک مک،تحلیل تناظر،تکنولوژی،آینده نگاری  

  چکیده انگلیسی :
  Abstract At the present time banking system due to continuous changes in the political and economic system is of particular significance.in Iran due to special political issues this subject is more vital.therefore banking foresight can Solve problems that banks will face in the future.so the porpuses of this research is to find future driving forces and future potential customers of banks. In this study,¬first we exerted future driving forces and potential customers of banks by studying literature study and interviewing with 28 of experts in the fields of future studies and banking and then we classified and ranked these driving forces and future customers by the means of innovative technics such as Micmac and Correspondence analysis and we found out that factors (Role of technology) and (Innovation) beside the factor (Services diversity) are the two most important driving forces of banking and the two factors (Governments) and (Higher educational people aged 18 or higher) beside the factor (Retired people 60 or higher) are the most important customers of future banks. Identifying,¬classifying and ranking these factors eventually leads to three different scenarios with a view to future banking:1- Intelligent banking 2-Self banks 3-Stormy banking. Keywords: Banking, ¬Micmac,¬Correspondence analysis,¬Technolgy,-Foresight


  کلید واژه ها :
  بانک داری ◄ میک مک ◄ تحلیل تناظر ◄ تکنولوژی ◄ آینده نگاری,Banking ◄ Micmac ◄ Correspondence analysis ◄ Technolgy ◄ Foresight

  شهریور ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of modern sciences and technologies Department of Future studies M.Sc.Thesis Banking future in 10 years horizon Supervisor: Dr. Hossein Rezaei Dolatabadi Advisor: Dr.Majid Esmaeilian By: Alireza Hashempour September 2015
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-36
  فصل سوم : 37-49
  فصل چهارم : 50-62
  فصل پنجم : 63-77
  فصل ششم :