• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  انتظار از دیدگاه اندیشمندان مسلمان معاصر
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :0
  زبان : Persian
  شماره سند : 13900
  موضوع :مدرسی معارف گرایش مبانی نظری
  پژوهشگر : ابوذر کریم زاده ریزی
  توصیفگر لاتین : Expectation ? Contemporary Muslim Thinkers ? Savior ? Mahdi
  توصیفگر فارسی : انتظار ◄ اندیشمندان مسلمان معاصر ◄ منجی ◄ مهدی
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه معارف اسلامی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمدعلی رستمیان
  استاد مشاور : حسین عزیزی
  سال دفاع : ?139
  شماره رکورد : 13900
  شماره راهنما : THE2 329
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول : کلیات
  1-1-تبیین مسئله پژوهشی 1
  1-2- اهمیت و ارزش تحقیق: 2
  1 –3- اهداف تحقیق: 3
  1- 4- فرضیه‌ها یا سوالهای تحقیق: 3
  1-5- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق: 3
  1-6-مفاهیم و اصطلاحات 4
  1-6-2- اندیشمندان مسلمان معاصر 4
  1-6-3 –منجی 5
  1-7- اندیشه موعود درادیان ومذاهب وملل 5
  1-7-1- انتظار در ادیان پیش از اسلام‏ 5
  1-7-3- انتظاردراسلام 6
  1-8-مفهوم انتظار 7
  1-8-1- انتظار درلغت: 7
  1-8-2-انتظار در اصطلاح: 7
  1-9- مؤلفه‌ها و عناصر انتظار 7
  1-9-1-قانع نبودن به وضع موجود 8
  1-9-2-اعتراض 8
  1-9-3- امید 9
  1-9-3-2- احساس نیاز به عینیت امام 9
  1-9-3-5- ایمان به نزدیکی ظهور 10
  1-9-4- کوشش برای رسیدن به وضع مطلوب 10
  1-9-4-1-به رسمیت نشناختن حکومت‌هاى سیاسى نامشروع 10
  1-9-4-2- ضرورت تشکیل حکومت‌ اسلامی 11
  1-10-آثار انتظار: 11
  1-10-1- آثار فردی انتظار 11
  1-10-2- آثار اجتماعی 12
  1-11-انتظار از دیدگاه قرآن و روایات 13
  1-11-2- انتظار فرج در روایات 18
  1-11-2-1 انتظار عام 19
  عنوان صفحه 1-11-2-2- انتظار فرج به معنای خاص 20
  1-11-3- انتظار در روایات اهل سنت 22
  فصل دوم : انتظار از دیدگاه اندیشمندان اهل سنت23
  2-1- منکران مهدویت 25
  2-1- 2- محمد رشید رضا 25
  2-1-3- احمد امین 25
  2-1-4- انتظار از دید گاه اقبال لاهوری 27
  2-2- معتقدین به مهدویت 28
  2-2-1- شیخ محمد عبده (م : 1905 م) 28
  2-2-2-ناصرالدین البانی(م: 1999 م) 29
  2-2-3 شیخ سلیمان قندوزى حنفى بلخى( م :1294 ق ) 29
  2-2-4-قاضى جواد ساباطى حنفى بصرى (م :1250 ق) 30
  2-2-5-سیّد مؤمن شبلنجى مصرى (م :1308 ق) 30
  2-2-6-خیرالدین زرکلى (م :1406 ق) 31
  فصل سوم : انتظار از دیدگاه اندیشمندان شیعه33
  3- 1- منکران آموزه مهدویت و انتظار 34
  3-1-1-احمد کسروی 34
  3-1-2-مسعود انصاری معروف به روشنگر 35
  3-1-3-سیدابوالفضل برقعی 36
  3-1-4-احمدالکاتب 39
  3-2- معتقدین به آموزه مهدویت 40
  3-2-1- علی شریعتی (م 1356) 40
  3-2-2- سید محمود طالقانی (م: 1358) 44
  3-2-3- مرتضی مطهری (م:1358) 46
  3-2-4- محمّد باقر صدر (م:1359) 49
  3-2-5- سید محمد حسین طباطبائی (م:1360) 50
  3-2-6- محمّد تقی شریعتی (م:1366) 51
  3-2-7-سید روح الله الموسوی الخمینی (ره)(م:1368) 53
  3-2-8- مهدی بازرگان (م:1373) 56
  3-2-9- محمود حلبی (م:1376) 58
  3-2-10- محمّد تقی جعفری (م:1377) 59
  3-2-11- سید محمد صادق صدر (ره)(م:1377) 60
  عنوان صفحه 3-2-12- سید علی الحسینی الخامنه ای 64
  3-2-13- محمد تقی مصباح یزدی 68
  3-2-14-عبدالله جوادی آملی 70
  3-2-15-جعفر سبحانی 73
  3-2-16- حسین مظاهری 74
  3-2-17- لطف الله صافی گلپایگانی 74
  3-2-18- محمّدرضا حکیمى 75
  3-2-19- حسن رحیم پورازغدی 81
  3-2-20- اصغر طاهرزاده 82
  3-2-21- عبدالکریم سروشنن 83
  فصل چهارم: نتیجه گیری
  4-1- انتظار به مثابه مکتب 87
  4-1-1- انتظار مکتب تحولات فردی 88
  4-1-2-تحولات اجتماعی 88
  4-2- گونه شناسی دیدگاه های اندیشمندان معاصر پیرامون انتظار 91
  4- 3- گونه شناسی دیدگاه ها از منظر انتظار منفی و مثبت 94
  4-3-1- انتظار عامیانه 96
  4-3-2- انتظار عالمانه: 97
  4-4- تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جهت گیری دیدگاه ها در مورد انتظار 98
  4-5-پیشنهادات 105
  منابع و مآخذ: 106


  چکیده :
  چکیده این پایان نامه با عنوان انتظار از دیدگاه اندیشمندان مسلمان معاصر به بررسی دیدگاه اندیشمندان شیعه و اهل سنت در مورد انتظار پرداخته است. هدف از این پایان نامه گردآوردی دیدگاه¬های اندیشمندانی بوده که در مورد انتظار نظریه ¬پردازی کرده¬اند. روش گردآوری داده¬ها در این پژوهش کتابخانه¬ای است و با روش توصیفی به نقل دیدگاه¬ها پرداخته و با روش تاریخی- تحلیلی به بررسی داده ها پرداخته است. دستاورد های این تحقیق بشرح ذیل است از آنجا که باور به مهدویت و انتظار نزد اهل سنت متفاوت از شیعه بوده است لذا افراد کمی از اندیشمندان ایشان به نظریه پردازی دررابطه با انتظار پرداخته اند.در این پژوهش به بررسی آراء نه نفر از ا ندیشمندان اهل سنت، در دو طیف موافق و مخالف آموزه مهدویت و انتظار پرداخته ایم و دلایل موافقین و مخالفین را ذکرکرده و آنها را بررسی نموده ایم در مقابل باور به مهدویت و انتظار نزد شیعیان از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. دراین پایان نامه به بررسی و بیان دیدگاه بیست و پنج نفر از اندیشمندان مسلمان معاصر شیعی پرداخته شده است، که تعداد معدودی منکر آموزه مهدویت و انتظار و اکثریت قریب به اتفاق موافق با اصل انتظار و مهدویت هستند در این میان مشاهده می شود اندیشمندان مسلمان شیعی موافق انتظار را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم نموده و ملاک ها و معیارهایی را در این زمینه ارائه می نمایند. ایشان همچنین به نقش و وظیفه افراد در برابر مقوله انتظارمی پردازند. در این بین همگرایی و هم نوایی اکثر این اندیشمندان مشهود بوده و قائل و معترف به این مطلب هستند که انتظار امری تحصیلی است نه حصولی. همچنین تأثیر انقلاب اسلامی بر نظریه پردازی در مورد انتظار را بررسی کردیم و متوجه شدیم که مسئله «انتظار» - به طور مستقیم یا غیر مستقیم - محور فکری و رهبری انقلاب اسلامی بوده و نقش عمده ای در شروع و پیروزی آن داشته است. کلید واژه ها: انتظار، اندیشمندان مسلمان معاصر، منجی، مهدی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The present thesis entitled: Expectation from the perspectives of the contemporary Muslim scholars deals with the views expressed by Shiite and Sunni thinkers about the notion of expectation. The purpose of this thesis is to gather the views of the thinkers who have theorized about the concept of expectation. The data collecting was done through library method and the descriptive method was used to narrate the views and the historical-analytic methods were used for analyzing the data. The findings of this study are as follow: since the Sunnis' belief in Mahdaviat doctrine (Islamic version of Messianic belief) and expecting the savior is quite different from that of the Shiite, a few of the Sunni thinkers have theorized about this doctrine. In this study, the views of nine Sunni thinkers in the two categories of supporters and deniers of the doctrine along with their proofs have been mentioned. Unlike the Sunnis, the Shiite thinkers have extensively elaborated about the notion of Mahdaviat and as a result the views of about twenty five of the Contemporary Shiite thinkers have been expressed, among whom a few have denied the notion and the majority have supported it. Meanwhile, the Shiite supporters of the notion of expectation have divided the expectation into two categories of positive and negative and have determined special criteria for each category. They have also discussed about the function and duties of individuals concerning the notion of expectation. They are mostly unanimous in expressing that expectation is an attainable attitude and not a gifted belief. The influence of Islamic revolution on such theorizations was inspected and it was concluded that the notion of expectation implicitly and explicitly has functioned as the axle of the revolution and its leaders and played an important part in its victory. Keywords: Expectation, Contemporary Muslim Thinkers, Savior, Mahdi


  کلید واژه ها :
  انتظار ◄ اندیشمندان مسلمان معاصر ◄ منجی ◄ مهدی,Expectation ◄ Contemporary Muslim Thinkers ◄ Savior ◄ Mahdi

  اسفند ‌ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Humanities Department of Islamic studies M.A. Thesis Expectation (Entezar) from the perspective of contemporary muslim thinkers Supervisor: Dr.Mohamad Ali Rostamian Advisor: Dr.Hosen Azizi By: Aboozar karimzadeh rizi March 2016
  فصل اول : 1-22
  فصل دوم : 23-32
  فصل سوم : 33-86
  فصل چهارم : 87-110
  فصل پنجم :
  فصل ششم :