• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ادراک عقلی از نظر ملاصدرا و مولوی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1385
  زبان : Persian
  شماره سند : 4402
  موضوع :
  پژوهشگر : شهره مهرابی
  توصیفگر لاتین : ???????? ??????? ???? ?? ???????? 979-1050 ?. Oerception ? Intellect ? Reason ? Heart ? Cognition ? Molana ? Mullasadra
  توصیفگر فارسی : فلسفه و حکمت اسلامی ◄ 1385 ◄ ادراک ◄ عقل کلی ◄ عقل جزئی ◄ قلب ◄ شناخت ◄ مولانا ◄ مولوی، جلال الدین محمد، 904-672ق. ◄ ملاصدرا
  دانشکده : دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه
  مقطع : کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

  استاد راهنما : دکتر جعفر شانظری
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1385
  شماره رکورد : 4402
  شماره راهنما : THE2 31
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول : فلسفۀ اسلامی
  1-1- اهمیّت عقل در روایات 3
  1-2- فلسفه در اسلام 4
  1-3- خصوصیت فلسفه یونان 5
  1-1-3-فلسفه بعد از ارسطو 6
  1- 4- خصوصیت فلسفۀ اسلامی 6
  1 -5- وجه تمایز فلسفه در غرب و شرق 7
  1-6- اهمیت فلسفه 8
  1-7- زندگینامه صدر المتألهین 10
  1-1-7- اوضاع سیاسی زمان صدرالمتألهین 11
  1-2-7- دوران جوانی صدرالمتألهین 11
  1-3-7- استادان صدرالمتألهین 12
  1-8- عصر صفوی 13
  1-9- شاگردان و دانشمندان بعد از صدر المتألهین 14
  1-10- آثار و تألیفات صدرالمتألهین 15
  1-1-10- روش فلسفی صدرالمتألهین 17
  1-2-10- نمونه‌ای از آراء فلسفی صدرالمتألهین 17
  1-3-10-ابصار از دیدگاه صدرالمتآلهین 18
  1-4-10- قاعدۀ امکان اخس و اشراف 19
  1-5-10- تعلق نفس به بدن و انواع تعلق 19
  1-6-10- فاعل حقیقی 20
  1-11- زندگینامه مولانا 20
  عنوان صفحه

  1-1-11-دوران کودکی 21
  1-2-11- اوضاع اجتماعی 22
  1-3-11- همراهان مولانا 23
  1-12- مکتب مولانا 25
  1-13- مولوی از زبان مولوی 26
  1-14- توصیف مثنوی از زبان مولوی 27
  1-15- نکات 27
  فصل دوم : ادراک عقلی از منظر صدرالمتألهین
  2-1- نفس از دیدگاه صدرالمتألهین 29
  2-2- تعریف نفس ناطقه 30
  2-3- مراتب و مراحل نفس 30
  2-1-3- قوای ادراکیه 31
  2-2-3- چیستی ادراک 33
  2-4- معانی عقل از دیدگاه صدرالمتألهین 33
  2-5- اختلاف عقول 34
  2-6- عقل نظری و عملی 35
  2-1-6- مراتب عقل نظری 36
  2-7- عقل فعّال 37
  2-1-7- برهان بر وجود عقل فعّال 38
  2-2-7- تفاوت نفس ناطقه و عقل فعّال در چیست ؟ 39
  2-3-7- نامگذاری عقل فعّال 40
  2-4-7- اشکالات بر عقل فعّال 41
  2-8-مراتب عقل عملی 42
  2-9- اقسام ادراک 44
  عنوان صفحه

  2-1-9- ادراک جزئی و طبایع جسمانی و ادراک کلی و وجود عقلانی 45
  2-2-9- اشکال 46
  2-10- مثل افلاطونی 47
  2-11- اتحاد عاقل و معقول 48
  2-12- موانع ادراک عقلی 49
  2-13-ملاصدرا و قلب 50
  2-14- نظرات در مورد روح و قلب 51
  2-1-14- تن, قلب و نفس ناطقه 52
  2-2-14- درجات قلب 53
  فصل سوم : ادراک عقلی از منظر مولوی
  3-1- نفس از نظر مولوی 54
  3-1-1- حواس ظاهری و باطنی 57
  3-1-2- قوۀ خیال 57
  3-1-3- قوۀ واهمه 58
  3-2- درآمدی بر قوۀ عاقله 60
  3-3- چکیده از فلسفۀ افلوطین 61
  3-4- عقل از دیدگاه مولوی 62
  3-1-4- عقل بحثی 66
  3-2-4- جمع بندی از عقل بحثی 67
  3-3-4- عقل تحصیلی 70
  3-4-4- عقل وهبی 68
  3-5-4- عقل تحقیقی 69
  3-6-4- عقل وحیّی 69
  3-7-4- عقل برهانی 70
  عنوان صفحه

  3-8-4- عقل ممدوح 70
  3-9-4- عقل نظری 70
  3-10-4- عقل مذموم 70
  3-5- عقل کلی 71
  3-1-5- معانی عقل کل 72
  3-6- مثل افلاطونی 74
  3-7- اتحاد عاقل و معقول از دیدگاه مولوی 75
  3-8- قلب از دیدگاه مولوی 76
  3-9- ارتباط عقل و قلب 78
  3-10- وظیفة دل 79
  3-1-10- بیماری و درمان قلب 79
  3-11- نظرنهایی مولوی در مورد قلب 80
  فصل چهارم: جمع بندی بین دو دیدگاه صدرالمتألهین و مولانا
  4-1- ادراک عقلی اشراقی و تجربی 83
  4-2- تاریخ وجود شناسی 91
  4-3- وجود شناسی از منظر ملاصدرا 93
  4-4- دل در اصطلاح عرفا 102
  4-5- نسبت عقل و قلب در عرفان مولانا چیست؟ 106
  4-6- خلاصه و نتیجه گیری 110
  منابع و مآخذ 112
  چکیده :
  چکیده شناخت و معرفت همواره در فلسفة ملاصدرا به عنوان یکی از مسائل کلیدی نظام فلسفی او مطرح بوده است که با ابزارهای گوناگون می توان به آن دست یافت، از جمله: عقل و ادراک عقلی، تأمل درونی و علم حضوری، کشف و شهود، و وحی است. به اعتقاد ملاصدرا عقل استدلالی، امتداد عقل شهودی و وحی است و با فرض امتداد در یک امر نمی تواند اجزاء آن را جدا و منفصل از یکدیگر دانست، بر این اساس ادراک عقلی اشراقی نیز در امتداد ادراک عقلی تجربی وی می باشد. در این تحقیق سعی شده که دو دیدگاه ملاصدرا و مولانا راجع به عقل و ادراک عقلی بررسی و تحلیل گردد، و تفاوت بینش فیلسوف با عارف در باب عقل، روشن شود. در این خصوص بحث وجودشناسی و ماهیت شناسی که نقش اساسی در باب شناخت را دارد نیز مدّ نظر قرار داده ایم. مولانا و ملا صدرا هنگام تمجید از عقل و استدلال، رویکرد وجودشناسی داشته و هنگام مذمت از آن، رویکرد ماهیت شناسی که ناظر به خصوصیت و ویژگیهای ظاهری عقل می‌باشد ، نظر داشته اند . ماهیت حدّ و مرز است و همواره با کمیت ها و کیفیتها و سایر مقولات محدود مادی سرو کار دارد. نتایجی که ناظر به فرضیه های تحقیق است عبارتند از : 1- ملاصدرا و مولانا عقل را یک حقیقت واحد می دانند که مرتبۀ نخست آن عقل کل و نازل آن عقل انسانی است و این حقیقت واحد، بر صادر اول، ملائکه، عالم عقول، عقل انسانی، محصول ادراک و غیره حمل می شود. 2- عقل کلی مورد نظر مولوی در سرود هایش، بر صادر اول، روح؛ اعظم ملائکه ، جبرئیل امین، عقل انبیاء و اولیاء ، نور محمدی، و ... اطلاق می شود. 3- نسبت عقل و قلب در عرفان، فلسفه، روایات و قرآن نسبت ظاهر و باطن است که با ظاهر آن استدلال می کنیم و به وسیلۀ باطن، آنچه مستدل شده است را شهود می کنیم و یا بر عکس، شهودات قلبی را عقلی و مستدل می نمائیم. در این پژوهش از روش گرد آوری اطلاعات و روش کتابخانه ای که بوسیلۀ متن خوانی و فیش برداری به تحلیل و توصیف محتوا پرداخته می‌شود، استفاده کرده‌ایم. کلید واژها : ادراک ، 2 ـ عقل فعّال ، 3 ـ عقل کلی ، 4 ـ عقل جزئی ، 5 ـ قلب

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Knowledge and insight are always key things of Mollasadra's philosophy which are achievable by different ways, as: wisdom and intellectuality, inner thoughts and verbal science found outs and evident and inspiration. Mollasadra believes that reasoning wisdom is the result of evidence wisdom and inspiration and by the assumption of going on in one field, we can not assume them separately, in this way, the perception of intuitive wisdom is with the perception of his practical wisdom. In this article, it has been tried to analyze Mollasadra and Molana's point of views about wisdom & perception, and to make clear the difference between point of view of a philosopher and a Gnostic about wisdom. We have considered the fundamental function of the science of knowing existence and entity in the field of knowledge. When they are admiring wisdom and deduction they use the knowledge of existence and when they are criticizing them they use the knowledge of entity which is related to the apparent characteristics of wisdom. Entity is the limit and boundary and it deals with qualities and quantities and other reasonable material limitations. The results of research hypothesis: 1-The Mollasadra and Molana consider wisdom as a unique reality which its first step is general wisdom and lower than it human wisdom and this reality will be issued on wisdom world, human wisdom, results of perception, etc. 2-The general wisdom which Molavi considered in his poems is soul, the greatest angel, the honest Jebraeil, prophetic wisdom, prophetic light, etc. 3-The relation of wisdom and heart in Gnosticism, interpretation and Koran is as the same as outside and inside which we reason on its outside and observe its inside or vice versa we will reason heart observations. In this research we have used the method of collecting information and library methods which they analyse the content by reading text and taking notes. Key words: 1-Perception 2-active wisdom 3-general wisdom 4-detailed wisdom 5-heart.


  کلید واژه ها :
  فلسفه و حکمت اسلامی ◄ 1385 ◄ ادراک ◄ عقل کلی ◄ عقل جزئی ◄ قلب ◄ شناخت ◄ مولانا ◄ مولوی، جلال الدین محمد، 904-672ق. ◄ ملاصدرا,صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، 979-1050 ق. Oerception ◄ Intellect ◄ Reason ◄ Heart ◄ Cognition ◄ Molana ◄ Mullasadra

  اسفند 1385
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and humanism Department of Theology M.A Thesis Cognition from view point of mullasadra and mulavi Super visor: Dr.Ja'afar Shnazari Advisor: Dr.Mehdi Emamijomeh By: Shohreh Mehrabi February 2007
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :