• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر 8 هفته برنامه توانبخشی ترکیبی(تمرینات قدرتی و مصرف مکمل پودر زنجبیل) بر کنترل قامت و پیامدهای استئوآرتریت زانو در مبتلایان زن
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 14068
  موضوع :تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
  پژوهشگر : مائده احمدی مشکنانی
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : احمدی مشکنانی، مائده
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 14068
  شماره راهنما : SPO2 548
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: شرح و بیان مسئله پژوهشی
  ‏‏1 1 مقدمه 1
  ‏1 2 تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق 2
  ‏1 3 ضرورت و اهمیت پژوهش 5
  ‏1 4 اهداف پژوهش 5
  ‏1 4-?- هدف کلی 5
  ‏1 4-2- اهداف اختصاصی 6
  ‏1 5 فرضیه‌های پژوهش 6
  ‏1 6 محدودیت‌های پژوهش 7
  ‏1 6-?. محدودیت‌های محقق خواسته 7
  ‏1 6-2. محدودیت‌های ناخواسته 7
  ‏1 7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات 7
  ‏1 7-?. تعریف نظری 7
  ‏1 7-2. تعریف عملیاتی 8
  ‏1 8 پیش فرض های تحقیق 8
  ‏1 9 قلمرو تحقیق 8
  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
  ‏2 1 مقدمه 9
  ‏2 2 مفهوم شناسی بیماری استئوآرتریت 9
  ‏2 2-1. انواع استئوآرتریت 11
  ‏‏2 2-2. علل و عوامل ایجاد استئوآرتریت 11
  ‏2 3 آناتومی مفصل زانو 12
  ‏‏2 3-1. حرکات مفصل زانو 13
  ‏2 3-2. عضلات زانو 13
  ‏2 3 3. بیومکانیک زانو 14
  عنوان صفحه
  ‏2 4 شیوع استئوآرتریت زانو 16
  ‏2 5-1. درجه بندی استئوآرتریت طبق علائم رادیوگرافی 18
  ‏2 5 تشخیص استئوآرتریت زانو 17
  ‏2 6 پیامدهای استئوآرتریت زانو 18
  ‏2 7 قدرت و استئوآرتریت زانو 19
  ‏‏2 8 کش¬های بدن سازی یا تراباند 21
  2 9 زنجبیل و استئوآرتریت زانو 22
  ‏2 9-?. تاریخچه 23
  ‏2 9-2. ریخت شناسی گیاه زنجبیل 24
  2-9-3. اشکال دارویی گیاه زنجبیل 24
  2-9-4. مصارف طبی زنجبیل 24
  2-9-5. مکانیسم عمل ضدالتهابی زنجبیل 25
  2-9-6. عوارض جانبی زنجبیل 25
  2-9-7. تداخلات دارویی زنجبیل 25
  2-9-8. موارد منع مصرف زنجبیل 25
  ‏2 10 کنترل قامت 26
  ‏2 11 کیفیت زندگی و استئوآرتریت زانو 27
  ‏2 12 روش های درمان استئوآرتریت 27
  ‏2 12-?. روش های دارویی 28
  ‏2 12-2. روش های غیر دارویی 30
  2-12-2-1. تمرین درمانی 30
  2-12-2-2. فیزیوتراپی 31
  ‏2-12-3. روش های درمانی طب کمکی و طب نامتعارف 31
  2-12-3-1. طب گیاهی 31
  2-12-3-2. طب سوزنی 31
  2-12-3-3. حمام درمانی 31
  ‏2 12-4. روش جراحی 32

  عنوان صفحه
  ‏‏2 13 مروری بر تحقیقات انجام شده 32
  2 14 خلاصه پیشینه 37
  فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
  ‏3 1 مقدمه 38
  ‏3 2 روش تحقیق 38
  ‏3 3 آزمودنی ها 39
  ‏‏3 4 معیارهای ورود به تحقیق 39
  ‏‏3 5 معیارهای حذف شرکت کنندگان 39
  3 6 مراحل تحقیق 39
  ‏3 7 موارد اندازه‌گیری شده و آزمون ها 40
  ‏3 7-1. آزمون‌های قد و وزن 40
  ‏‏3 7-2. آزمون تعادل پویا 40
  ‏3 7-3. آزمون تعادل ایستا 41
  ‏3 7-4. آزمون قدرت عضلانی 42
  ‏‏3 7-4-1.آزمون قدرت ایزومتریک عضلات آبداکتور ران 42
  ‏3 7-4-2. آزمون قدرت ایزومتریک عضلات چرخاننده خارجی ران 43
  ‏‏3 7-4-3. آزمون قدرت ایزومتریک عضلات اکستنسور زانو 43
  3 7-4-4. آزمون قدرت ایزومتریک عضلات فلکسور زانو 44
  3 7-5. پرسشنامه پیامدهای استئوآرتریت(KOOS) 45
  ‏‏3 7-6. مقیاس دیداری درد (VAS) 45
  3 8 برنامه تمرین درمانی 46
  ‏3-8-1. نحوه¬ی اجرای تمرینات تقویتی زانو 47
  3 9 مکمل پودر زنجبیل 49
  ‏3 10 روش‌های آماری 49
  ‏3 11 ویژگی مکان اجرای برنامه 49
  ‏3 12 ملاحظات اخلاقی 49

  عنوان صفحه
  ‏فصل چهارم: تحلیل داده¬ها
  ‏4 1 مقدمه 50
  ‏4 2 کشف، پالایش و گزارش وضعیت توزیع عوامل اندازه گیری شده 51
  ‏4 3 تعیین اثربخشی مداخلات 52
  ‏4 3-1. تغییرات درد مبتلایان به استئوآرتریت. 52
  ‏4 3-2. تغییرات قدرت عضلات اندام تحتانی مبتلایان به استئوآرتریت . 55
  ‏4 3-3. تغییرات کنترل قامت 58
  ‏4 3-4.تغییرات پیامدهای استئوآرتریت زانو. 61
  ‏فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  ‏5 1 مقدمه 67
  ‏5 2 خلاصه 67
  ‏5 3 یافته های پژوهش 68
  ‏5 4 بحث و نتیجه گیری 68
  ‏5 4-?- انجام 8 هفته برنامه توانبخشی ترکیبی(تمرینات قدرتی و مصرف پودر زنجبیل) بر درد مبتلایان به استئوآرتریت زانو تاثیر معنی دار دارد. 68
  ‏5 4-2- انجام 8 هفته برنامه توانبخشی ترکیبی (تمرینات قدرتی و مصرف پودر زنجبیل) بر کنترل قامت مبتلایان به استئوآرتریت زانو تاثیر معنی دار دارد. 71
  5 4-?- انجام 8 هفته برنامه توانبخشی ترکیبی(تمرینات قدرتی و مصرف پودر زنجبیل) بر پیامدهای
  استئوآرتریت مبتلایان به استئوآرتریت زانو تاثیر معنی دار دارد. 72
  5 4-4. انجام 8 هفته برنامه توانبخشی ترکیبی(تمرینات قدرتی و مصرف مکمل پودر زنجبیل) بر قدرت عضلات اندام تحتانی مبتلایان به استئوآرتریت زانو تاثیر معنی دار دارد 74
  ‏5 5 نتیجه گیری 75
  ‏5 6 پیشنهادات 76
  ‏5 6-?. پیشنهادات کاربردی 76
  ‏5 6-2. پیشنهادات پژوهشی 76
  منابع و مآخذ..............................................................................................................................................................................86


  چکیده :
  چکیده هدف: هدف از این مطالعه اثر 8 هفته برنامه توانبخشی ترکیبی(تمرینات قدرتی و مکمل پودر زنجبیل) بر درد، کنترل قامت و پیامدهای استئوآرتریت زانو در مبتلایان زن بود. روش شناسی: در این تحقیق نیمه تجربی تعداد 45 زن مبتلا به استئوآرتریت زانو درجه یک و دو، با میانگین سنی (55 سال)، به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در سه گروه تمرینات قدرتی (میانگین قد¬(1/159¬سانتی¬متر)، وزن¬(2/78کیلوگرم) و BMI(31))، مصرف مکمل پودر زنجبیل (میانگین قد¬(1/162سانتی¬متر)، وزن¬(3/79¬کیلوگرم) و BMI¬(30)) و ترکیبی شامل تمرینات قدرتی و مصرف مکمل پودر زنجبیل (میانگین قد¬(9/158 سانتی¬متر)، وزن¬(83/76¬کیلوگرم) و BMI(30)) قرار گرفتند. هر گروه از 15 آزمودنی تشکیل می¬شد که 3 نفر از گروه تمرینات قدرتی و 2 نفر از گروه برنامه ترکیبی انصراف دادند. آزمودنی های گروه تمرینات قدرتی و ترکیبی به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 30 دقیقه تمرینات قدرتی عضلات اندام تحتانی را انجام دادند و گروه مصرف مکمل پودر زنجبیل و ترکیبی به مدت هشت هفته، هرروز مقدار 2 گرم از پودر زنجبیل مصرف نمودند. متغیرهای درد، تعادل ایستا و پویا، پیامدهای استئوآرتریت و قدرت عضلات اندام تحتانی(آبداکتور و چرخاننده های خارجی ران، فلکسور و اکستنسور زانو) تمامی آزمودنی¬ها به ترتیب توسط مقیاس دیداری درد، آزمون دسترسی عملکردی، آزمون تعادل Y، پرسشنامه پیامدهای استئوآرتریت زانو(KOOS) و دینامومتر دستی قبل و پس از اعمال مداخلات اندازه¬گیری شد. جهت توصیف داده ها از آمار توصیفی استفاده شد و جهت آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی (آنوا و آزمون تعقیبی) استفاده گردید. سطح معنی داری برای کلیه تحلیل¬ها (05/0?P) در نظر گرفته شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که تمرینات قدرتی و برنامه ترکیبی منجر به بهبود معنادار درد، تعادل ایستا و پویا، پیامدهای استئوآرتریت و قدرت عضلات اندام تحتانی شده است(05/0?P). مصرف مکمل پودر زنجبیل نیز به بهبود درد و پیامدهای استئوآرتریت کمک کرده(05/0?P) ولی بر بهبود تعادل ایستا و پویا و قدرت عضلات اندام تحتانی تاثیر معنی داری نداشته است(05/0

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Objective: The purpose of this applications - trial study were the effect of 8-week rehabilitation program combination (strength training and ginger powder)on pain postural control and the knee osteoarthritis outcome In female patients. Methodology: In this semi experimental study were selected 45 women with knee osteoarthritis grade one and two with the average age(55years)Purposeful and availability and then Randomly divided into three groups Contains Strength training average height(159cm)and average Weight(78kg),Ginger supplements average height(162)and average Weight(79)combination of strength training and suppleme¬ntation of ginger powder average height(158)and average Weight(76).Each group is composed of 15 subjects. Strength training and Combined Group subjects did lower extremity muscle strength training For 8 weeks, three sessions per week ,each session 30 minutes and Ginger powder supplementation group and Combined Group subjects Received 2 grams of ginger every day for 8 weeks. Pain, static and dynamic balance, the consequences of osteoarthritis and lower extremity muscle strength (hip abductor and external rotator, flexor and extensor knee)Variables Were measured By VAS scale, functional reach test, balance test Y, questionnaire Knee Osteoarthritis Outcome(KOOS)and hand-held dynamometer Before and after the interventions .Descriptive statistics were used to describe data. To test the hypothesis was used of inferential statistics(ANOVA and post hoc test).The significance level for all analyzes was set at(p?0/05). Results: The results of the study show Strength training and Combined program resulted in significant improvements in pain ,static and dynamic balance, the consequences of osteoarthritis and lower extremity muscle strength(p?0/05). Ginger supplementation helped to improve pain and Osteoarthritis Outcome too(p?0/05). But Had no significant effect on improving static and dynamic balance and lower extremity muscle strength(p>0/05). Conclusion: According to the results, we can conclude Implementation of strength training supplementation of ginger powder Helps to improve the pain, static and dynamic balance, Osteoarthritis Outcome and lower extremity muscle strength And on the other hand Rehabilitation programs combined(strength training and suppleme¬ntation of ginger powder)is more effective from implementation of these interventions alone. Key Words: Osteoarthritis of the knee, strength training, ginger, static balance, dynamic balance


  کلید واژه ها :
  ,

  بهمن ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Physical Education and Sport Sciences Department of Physical Education and Sport Scinces M.A. Thesis Effect of 8 weeks combined rehabilitation program (strength training and Zingiber supplement) on postural control and outcomes in women with knee osteoarthritis. Supervisor: Dr. Gholamali Ghasemi Advisor: Dr. Reza Ghiasvand By: Maede Ahmadi Moshkenani January 2016
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-37
  فصل سوم : 38-49
  فصل چهارم : 50-66
  فصل پنجم : 67-105
  فصل ششم :