• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  12345678910...صفحه آخر
  پایان نامه " To sommon the spectre of a Rose" a deconstructive reading of T.S. eliots four Quartets
  موضوع:
  کلید واژه ها: ,Thomas ,tearns, ,liot , ,our ,uartets ,Title) , ,econstructivism , ,errida, ,acques , ,issemination , ,inder , ,poria
  پژوهشگر: Parisa Shiran
  سال انتشار: 1300
  زبان : Latin
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 552
  مشاهده چکیده و فهرست |
  ENG2 320 : شماره راهنما
  استاد راهنما : Helen Ouliaei Nia
  M.A. in English language
  پایان نامه A case of teaching english in / definite articles to iranian low- intermediate EFL learners: implementation of tasks into explicit and implicit grammar instruction
  موضوع:
  کلید واژه ها: ,Teaching ,ethods , ,rticle , ,rammar , ,xplicit ,eaching , ,mplicit ,eaching , ,ask- ,ased ,earning ,nd ,eaching , ,mput ,nhancement , ,nglish ,s , ,econd ,anguage , ,ersian ,s , ,ative ,anguage , ,nglish ,anguage ,earners
  پژوهشگر: fatemeh Rahmani
  سال انتشار: 1300
  زبان : Latin
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 363
  مشاهده چکیده و فهرست |
  ENG2 207 : شماره راهنما
  استاد راهنما : Manijeh youhanaee
  M.A. in english language
  پایان نامه A Cognitive Poetic Approach to Selected Fiction of Joseph Conrad
  موضوع:
  کلید واژه ها: ,Conrad , ,yphoon , ,my ,oster , ,outh , ,ognitive ,oetics , ,eixis , ,ext ,orld ,heory , ,iterary ,ransportation , ,heory ,f ,ind
  پژوهشگر: Alireza Parandeh
  سال انتشار: 1300
  زبان : Latin
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 733
  مشاهده چکیده و فهرست |
  ENG2 415 : شماره راهنما
  استاد راهنما : Hossein Pirnajmuddin
  M.A Thesis
  پایان نامه A cognitively-based exploration of language-switching in the writing performances of Iranian EFL learners
  موضوع:
  کلید واژه ها: ,Language-switching , ,riting , ,nglish ,s , ,oreign ,anguage , ,ranian ,econd ,anguage ,earner , ,ex , ,earching ,or ,econd ,anguage ,quivalence , ,evising ,nd ,orrecting , ,lanning , ,stablishment ,f ,oherence ,f ,deas , ,onfirming ,ocabulary ,eaning
  پژوهشگر: Ahmad Alibabaei
  سال انتشار: 1300
  زبان : Latin
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 232
  مشاهده چکیده و فهرست |
  ENG2 93 : شماره راهنما
  استاد راهنما : Akbar Afghary
  M.A in English language
  پایان نامه A comparative generic analysis of english theses and dissertation abstracts: variations across disciplines and cultures
  موضوع:
  کلید واژه ها: ,Contrastive ,nalysis , ,nglish ,anguage ,bstract , ,heses , ,issertation , ,hetorical ,unction , ,acro ,tructure , ,icro ,eature , ,edging , ,ative ,peaker ,f ,ersion , ,ative ,peaker ,f ,nglish
  پژوهشگر: A.R Jalilifar
  سال انتشار: 1300
  زبان : Latin
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 236
  مشاهده چکیده و فهرست |
  ENG3 29 : شماره راهنما
  استاد راهنما : H. Vahid Dastjerdi
  Ph.D in english language
  12345678910...صفحه آخر