• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  12345678910...صفحه آخر
  پایان نامه اتصال و باردارکردن نانوذرات بتاکازئین به عنوان حامل دارو با کومارین
  موضوع: شیمی گرایش فیزیک
  کلید واژه ها: ,
  پژوهشگر: زهرا ادیبی پور
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 14182
  مشاهده چکیده و فهرست |
  CHE2 576 : شماره راهنما
  استاد راهنما : ادیبی پور، زهرا
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه اثر ریز آب پوشی بر انتقالات الکترونی فنول پروتون دار شده
  موضوع: شیمی فیزیک
  کلید واژه ها: خواص الکترونی ◄ فنول ◄ ترکیبات آروماتیک ◄ پروتون دار شدن ﴿کردن﴾ ◄ ریز خوشه ,Electron ,roperties , ,henol , ,romatic ,ompounds , ,rotonation , ,icro ,luster
  پژوهشگر: شیرین عزیز کریمی
  سال انتشار: 1391
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 9784
  مشاهده چکیده و فهرست |
  CHE2 428 : شماره راهنما
  استاد راهنما : رضا امیدیان
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه ارزیابی پیوندی آدرنالین و مشتق سنتزی آدرنالین بر پایه ی آراچیدونیل با نانو ذرات بتاکازئین: یک مطالعه ی کمومتری و مدل سازی مولکولی
  موضوع: شیمی گرایش شیمی فیزیک
  کلید واژه ها: ,
  پژوهشگر: هانیه ابوالحسنی
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 14222
  مشاهده چکیده و فهرست |
  CHE2 579 : شماره راهنما
  استاد راهنما : ابوالحسنی، هانیه
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه بررسی اثر دما و مطالعه نفوذ استیلن در شبکه MOF-508a به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
  موضوع: شیمی گرایش شیمیفیزیک
  کلید واژه ها: شبکه های فلزی- آلی ◄ مولکول های استیلن ◄ شبیه سازی دینامیک مولکولی ◄ نفوذ خودی ◄ انرژی فعالسازی ,Metal ,rganic ,ramework , ,olecular ,ynamic ,imulation , ,elf-diffusion , ,ctivation ,nergy
  پژوهشگر: عاطفه محبوبی
  سال انتشار: 1393
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 12509
  مشاهده چکیده و فهرست |
  CHE2 515 : شماره راهنما
  استاد راهنما : ناهید فرضی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه بررسی اثر میدان الکتریکی و دما بر روی سینتیک و دینامیک رشد نانوذرات سیلیکای تولیدشده در شعله
  موضوع: شیمی گرایش شیمیفیزیک
  کلید واژه ها: نانوسیلیکا ◄ سینتیک شیمیایی ◄ دینامیک رشد ◄ میدان الکتریکی ,Nanosilica , ,hemical ,inetics , ,rowth ,ynmics , ,lectric ,ield
  پژوهشگر: فرهاد قلمی
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 13906
  مشاهده چکیده و فهرست |
  CHE2 566 : شماره راهنما
  استاد راهنما : حسن سبزیان
  کارشناسی ‌ارشد
  12345678910...صفحه آخر