• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  12345678910...صفحه آخر
  پایان نامه Prioritizing of Airline Service Recovery Solutions by Service Problem Deployment Techniqe with a case study in IranAir
  موضوع:
  کلید واژه ها: هتلداری ◄ توریسم ◄ جهانگردی ◄ توریست ◄ گردشگری ◄ گردشگر ◄ ماتریکس اولویت مشکلات ◄ رضایت مشتری ◄ مدیریت شکایت مشتری ◄ شرکت ایران ایر ◄ مدیر ◄ کارکنان ◄ پیوستگی ◄ خطوط هوایی ,گسترش ,یفیت ,دمات ,ervic ,ecovery ,olution , ,RS) , ,ervice ,roblem ,eployment , ,PD) , ,he ,roblem ,riority ,atrix , ,ustomer ,atisfaction , ,ustomer ,omplaints ,anagement , ,ervic ,ailare , ,rioritize ,ervice ,ecovery ,olutio
  پژوهشگر: مهدی طوقیان
  سال انتشار: 1386
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 4572
  مشاهده چکیده و فهرست |
  MAN2 228 : شماره راهنما
  استاد راهنما : دکتر ای شاهین، دکتر پی دایک
  کارشناسی ارشد مدیریت هتلداری و توریسم
  پایان نامه آثار و تبعات سیاسی اشغال عراق بر ساختار نظام بین الملل بر اساس تئوری نورئالیسم کنث والنز
  موضوع:
  کلید واژه ها: روابط بین الملل ◄ 1385 ◄ عراق ◄ سلطه ◄ نظام بین الملل ◄ نظریه نورئالیسم ◄ قدرت ◄ هژمونی ◄ نومحافظه کاران ◄ توازن قوا ◄ خاورمیانه بزرگ ,ساختار ,ظام ,ین ,لمللیInternational ,elationship , ,raq ,ominance , ,nternational ,ystem , ,ower , ,egemony , ,eoconsevatives , ,alance ,f ,ower , ,reat ,iddle ,ast , ,tructure ,f ,nternational ,ystem
  پژوهشگر: مرتضی شجاع
  سال انتشار: 1385
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 4003
  مشاهده چکیده و فهرست |
  INT.RE2 9 : شماره راهنما
  استاد راهنما : دکتر احمد جالینوسی
  کارشناسی ارشد روابط بین الملل
  پایان نامه آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی دولت های رانتیر در خاورمیانه، مطالعه موردی (عربستان، کویت ،قطر و بحرین)
  موضوع: علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی
  کلید واژه ها: رانت ◄ دولت رانتیر ◄ آسیب شناسی اقتصادی ◄ آسیب شناسی سیاسی ◄ رژیم های اقتدارگرا ,Rent , ,entier ,tate , ,athology ,conomic , ,olitical ,athology , ,uthoritarian ,egimes
  پژوهشگر: پیمان شیخ محمودی
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 13241
  مشاهده چکیده و فهرست |
  POL2 182 : شماره راهنما
  استاد راهنما : عباس حاتمی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه آسیب شناسی رهبری حرکت های اجتماعی در ایران معاصر (انقلاب مشروطیت، ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی ایران)
  موضوع: علوم سیاسی
  کلید واژه ها: آسیب شناسی ◄ انقلاب ◄ جنبش اجتماعی ◄ طبقه اجتماعی ◄ گروههای اجتماعی ◄ مشروطیت ◄ نخبگان ,Pathology , ,evolution , ,ocial ,ovement , ,ocial ,lass , ,ocial ,roups , ,onstitutionalism , ,lite
  پژوهشگر: محمدرضا بهارلویی
  سال انتشار: 1392
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 11013
  مشاهده چکیده و فهرست |
  POL2 98 : شماره راهنما
  استاد راهنما : حسین مسعودنیا
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه آسیب شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی ایران
  موضوع: علوم سیاسی
  کلید واژه ها: ,
  پژوهشگر: فرزانه زارع خفری
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 13975
  مشاهده چکیده و فهرست |
  POL2 190 : شماره راهنما
  استاد راهنما : زارع خفری، فرزانه
  کارشناسی ارشد
  12345678910...صفحه آخر