• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  12345678910...صفحه آخر
  پایان نامه «تحلیل ماهیت و آثار ضمان اعیان در فقه و حقوق ایران»
  موضوع: حقوق خصوصی
  کلید واژه ها: ضمان ◄ ضمان اعیان ◄ ضمان عهده ◄ ضمان اعیان مضمونه ◄ ضمان اعیان غیر مضمونه ,guarantee , ,uarantee ,o ,eturn ,he ,rginal ,f , ,hing , ,o ,uarantee ,he ,urchaser , ,egal ,iability ,oncerning ,he ,uaranteed ,angible , ,egal ,esponsibilities ,n ,elation ,o ,nsuring ,he ,ntangible
  پژوهشگر: رضا قاسمی رستمی
  سال انتشار: 1393
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 12058
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LAW2 114 : شماره راهنما
  استاد راهنما : محمد مهدی الشریف
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه آثار زوال رابطه ی قراردادی
  موضوع: حقوق خصوصی
  کلید واژه ها: حقوق خصوصی , رابطه قراردادی , نسخ ,حقوق, , قرارداد , اقاله , عقد ,حقوق, , ید متصرف ,Law ,rivate , ,ontractual ,elation , ,ancellation , ,ontract , ,ancellation ,f , ,ontract ,y ,utual ,onsenl , ,ontract , ,ossessor
  پژوهشگر: نصراله جعفری خسروآبادی
  سال انتشار: 1388
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 6205
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LAW2 1 : شماره راهنما
  استاد راهنما : دکتر علیرضا یزدانیان
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه اثر تعذر ردمبیع در اعمال حق فسخ در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا
  موضوع: حقوق
  کلید واژه ها: فقه ﴿امامیه﴾ ◄ فسخ ◄ تعذر ◄ خیار ﴿حقوق﴾ ◄ اقاله ◄ تصرف ◄ کنوانسیون بیع بین المللی ,option , ,ermination , ,escission , ,anipulation , ,aliure , ,nternatational
  پژوهشگر: محمود شم آبادی
  سال انتشار: 1391
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 10296
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LAW2 70 : شماره راهنما
  استاد راهنما : سیدمحمدصادق طباطبایی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی ایران و حقوق عرفی
  موضوع: حقوق خصوصی
  کلید واژه ها: اجاره به شرط تملیک ◄ حقوق بانکی ◄ کامن لا﴿ حقوق عرفی﴾ ◄ قرارداد ◄ ایران ,Hire ,urchase , ,anking ,aw , ,ommon ,aw , ,ontract
  پژوهشگر: مسعود احمدی
  سال انتشار: 1389
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 7463
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LAW2 12 : شماره راهنما
  استاد راهنما : احد قلی زاده منقوطای
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی
  موضوع: حقوق گرایش خصوصی
  کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ◄ ارزیابی خسارت ◄ زمان ﴿ارزیابی﴾ ◄ اوضاع و احوال ◄ جبران خسارت ◄ ضرر ,civil ,iability , ,ssessment ,f ,amage , ,ime , ,ircumstances , ,ompensation , ,amage
  پژوهشگر: سمیه سعیدی
  سال انتشار: 1392
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 10525
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LAW2 79 : شماره راهنما
  استاد راهنما : محمدمهدی الشریف
  کارشناسی ارشد
  12345678910...صفحه آخر