• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  12345678910...صفحه آخر
  پایان نامه آسیب شناسی جذب پروژه های تحقیقاتی برون دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع رسانی
  موضوع: علم اطلاعات و دانش شناسی
  کلید واژه ها: آسیب شناسی ◄ آموزش عالی ◄ هیأت علمی ◄ کتابداری و اطلاع رسانی ◄ طرح پژوهشی ◄ ارتباط دانشگاه و صنعت ,pathology , ,igher ,ducation , ,ollege ,aculty , ,ibrary ,nd ,nformation , ,esearch ,roject , ,niversity ,ndustry ,elation
  پژوهشگر: نجمه موهبت
  سال انتشار: 1391
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 10072
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LIB2 72 : شماره راهنما
  استاد راهنما : عاطفه عاصمی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه آسیب شناسی سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل وایزبورد
  موضوع: علم اطلاعات و دانش شناسی
  کلید واژه ها: آسیب شناسی سازمانی ◄ کتابخانه های دانشگاهی ◄ کارکنان کتابخانه ها ,Organizational ,iagnosis , ,niversity ,ibraries , ,ibrary ,taff
  پژوهشگر: ثنا لرستانی
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 13623
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LIB2 125 : شماره راهنما
  استاد راهنما : احمد شعبانی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه ابعاد خودپنداره حرفه ای نزد دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی: یک مطالعه اکتشافی
  موضوع: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  کلید واژه ها: خودپنداره حرفه ای ◄ دانشجو ◄ کتابداری و اطلاع رسانی﴿ رشته تحصیلی﴾ ◄ دانش آموختگان کتابداری ◄ گراند تئوری ◄ جایگاه اجتماعی ◄ دوره کارشناسی ,Vocational ,elf-Concept , ,ibrary ,nd ,nformation ,cience , ,ibrary ,raduates , ,rounded ,heory , ,ocial ,ituses
  پژوهشگر: اعظم اکبری
  سال انتشار: 1389
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 7641
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LIB2 14 : شماره راهنما
  استاد راهنما : ابراهیم افشار
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه ارائه مدلی برای شخصی سازی نتایج جستجو در کتابخانه های دیجیتال تحت وب با اصتفاده از تکنیک های داده کاوی
  موضوع: علوم کتابداری و اطلاع رسانی گرایش کتابخانه های دانشگاهی
  کلید واژه ها: کتابخانه دیجیتالی ◄ داده کاوی ◄ بازیابی اطلاعات ◄ شخصی سازی ◄ پایگاه داده ,Digital ,ibrary , ,ata ,ining , ,nformation ,etrieval , ,ersonalization , ,ata ,ase
  پژوهشگر: آسیه کریم پور آذر
  سال انتشار: 1390
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 8981
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LIB2 42 : شماره راهنما
  استاد راهنما : عاصفه عاصمی
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه ارزشیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از دیدگاه جامعهی علمی کشور: یک مطالعه زمینه‌ای
  موضوع: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  کلید واژه ها: ارزشیابی ◄ پایگاه استنادی ◄ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ◄ جامعهی علمی ◄ نظریه زمینه‌ای ,Evaluation , ,itation ,atabase , ,slamic ,orld ,cience ,itation ,atabase)ISC , ,he ,cientific ,ommunity , ,rounded ,heory
  پژوهشگر: نرجس سادات دوازده امامی
  سال انتشار: 1393
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 12373
  مشاهده چکیده و فهرست |
  LIB2 107 : شماره راهنما
  استاد راهنما : مظفر چشمه سهرابی
  کارشناسی ارشد
  12345678910...صفحه آخر