• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • کاربر مهمان
  سه شنبه 5 اردیبهشت 1396| 54.158.4.4 :Your IP

  سامانه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه اصفهان

  pay pay pay

  عنوان،کلید واژه ها،چکیده:
  جستجو در:

  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در محیط دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای سامانه مراجعه فرمایید.
  عنوان: پژوهشگر:
  کلید واژه ها: شماره رکورد:
  چکیده :
  رشته ها: ازسال: تا
  مرتب سازی با: تعداد نمایش:
  کاربران دانشگاه اصفهان پس از ثبت نام در سامانه از طریق ایمیل دانشگاهی، می توانند در پردیس دانشگاه اصفهان متن کامل پایان نامه ها را به صورت رایگان مطالعه نمایند. سایر کاربران بدون ثبت نام در سامانه، می توانند تمام یک پایان نامه، فصول یا صفحات مورد نظر را خریداری و مطالعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مراجعه فرمایید.
  123
  پایان نامه ایجاد ریشه‌های مویین در دو گونهی گیاهی از خانوادهی سولاناسه با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز و بررسی تولید تروپان آلکالوییدها در این ریشه‌ها
  موضوع: بیوتکنولوژی گرایش میکروبی
  کلید واژه ها: آگروباکتریوم رایزوژنز ◄ خانوادهی سولاناسه ◄ ریشه‌های مویین ◄ آتروپین ◄ نانونقره ,Agrobacterium ,hizogenes , ,olanaceae ,amily , ,airy ,oot , ,tropine , ,ano-silver
  پژوهشگر: زهرا شاکران
  سال انتشار: 1392
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 10776
  مشاهده چکیده و فهرست |
  BIOTECH2 51 : شماره راهنما
  استاد راهنما : مهرناز کیانفر
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه ایموبیلیزاسیون رودوکوکوس اریتروپولیس R1 و کاربرد آن در سولفورزدایی از دی بنزوتیوفن در محیط دوفازی
  موضوع: میکروبیولوژی
  کلید واژه ها: رودوکوکوس اریتروپولیس ◄ گوگردزدایی ◄ دی بنزوتیوفن ◄ 2-هیدروکسی بی فنیل ◄ آلژینات ◄ نانومگنت ◄ روش تاگوچی ◄ پراش پرتوایکس ◄ میکروسکوپ الکترونی روشبی ◄ بی تحرک سازی ,rhodococcus ,rythropolis , ,ulfurization , ,ibenzothiphene , ,-hydroxybiphenyl , ,lginat , ,anomagnet , ,aguchi ,ethod , , ,ay ,iffraction , ,canning ,lectron ,icros ,opy ,SEM) , ,mmobilization
  پژوهشگر: پیمان دریکوند
  سال انتشار: 1391
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 9980
  مشاهده چکیده و فهرست |
  BIO2 490 : شماره راهنما
  استاد راهنما : زهرا اعتمادی فر
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه بررسی اثر ارقام مختلف انگور بر تکثیرسلول لنفوسیت و اثر جهش زایی آنها در باکتری سالمونلا تیفی موریوم
  موضوع: بیوتکنولوژی گرایش میکروبی
  کلید واژه ها: انگور , عصاره ی متانولی , تکثیر لنفوسیت , سنجشMTT , جهش زایی , آزمون ایمز ,Grape , ,ethanolic ,xtract , ,ymphocyte ,roliferation , ,TT ,ssay , ,utagenisity , ,mes ,est
  پژوهشگر: زینب ساعدی
  سال انتشار: 1392
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 11054
  مشاهده چکیده و فهرست |
  BIOTECH2 63 : شماره راهنما
  استاد راهنما : ماندانا بهبهانی، حسن محبت کار
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه بررسی اثر عصاره ی گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis) بر جلوگیری از گلایکیشن هموگلوبین انسانی
  موضوع: بیوشیمی
  کلید واژه ها: ,
  پژوهشگر: هاجر ترکی باغبادرانی
  سال انتشار: 1394
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 14246
  مشاهده چکیده و فهرست |
  BIO2 670 : شماره راهنما
  استاد راهنما : ترکی باغبادرانی، هاجر
  کارشناسی ارشد
  پایان نامه بررسی اثر فراورده های کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماریزای روده ای
  موضوع: بیوتکنولوژی میکروبی
  کلید واژه ها: پروبیوتیک ◄ کفیر ◄ باکتری ◄ میکروارگانیسم ◄ مخمر ◄ باکتری بیماریزای روده ای ◄ اشریشیاکولی ◄ شیگلا سونئی ◄ ویبریو کلرا ◄ سالمونلا تیفی ◄ لیستریا مونوسیتوجنز ◄ هلیکوباکتر پیلوزی ,Probiotic , ,efir , ,acterium , ,icroorganism , ,east , ,ntestinal ,athogenic ,acterium , ,scherichia ,oli , ,higella ,onei , ,ibrio ,holera , ,almonella ,yphi , ,isteriamonocytogenes , ,elico ,acter ,ylori
  پژوهشگر: سمانه فلاح زاده
  سال انتشار: 1389
  زبان : Persian
  انتشارات: دانشگاه اصفهان
  شماره سند:
  شماره رکورد: 8643
  مشاهده چکیده و فهرست |
  BIO.TECH2 14 : شماره راهنما
  استاد راهنما : محمد ربانی، محمدرضا فاضلی
  کارشناسی ارشد
  123